Silvia Dinkova

Psychologie, Psychotherapie

Консултативен и терапевтичен кабинет

Starten Sie eine Online-KonsultationEinen Termin vereinbaren

So erhalten Sie eine Online-Beratun über die Healee-App

Laden Sie Healee im App Store oder bei Google Play herunter

Registrieren Sie sich und finden Sie Ihren Arzt

Stellen Sie eine Frage und erhalten Sie die Antwort des Arztes

  • Bezahlte Beratung

    Um mit diesem Arzt sprechen zu können, müssen Sie zunächst den gesamten Beratungspreis im Voraus bezahlen.

Über

Силвия Динкова е психолог и психотерапевт в София с над 11 години опит. Работи индивидуално с възрастни, които изпитват трудности, проявяващи се във вид на симптоми или неопределено усещане за неудовлетвореност. Работи с юноши. Консултира деца само във връзка с извършване на психодиагностика и изготвяне на психологично становище. Образование Завършва бакалавърска програма по специалност Психология към Нов български университет през 2009 г., както и магистърска програма Клинична психология-психоаналитична перспектива през 2011 г. Към момента се обучава по психоанализа към Българско психоаналитично общество, Обучителна група към Международната психоаналитична организация. Квалификации - Асоцииран член на Българско психоаналитично общество; - Кандидат-регистриран анализант към Българско психоаналитично общество; - Участия в психоаналитични и клинични семинари и конференции; - Сертифицирана за работа със следните скали и тестови батерии: DP-3: Рейтинг скала за оценка на детското развитие; - WISC IV: Скала за интелигентност на Уекслeр за деца; - Тест за оценка на училищната готовност (ТУГ); Минесотски многофакторен личностен въпросник - 2 (MMPI-2); - Многомерна скала за агресивност в юношеска възраст (МСА); - Клинична оценка на поведението (CAB). Биография Силвия Динкова придобива клиничен опит като психолог в детска градина, в Център за деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър, както и при проведени стажове в Клиника по психиатрия ВМА и Дневен център за хора с психични разстройства. Участвала е в Проект: Модел за обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разстройства от аутистичния спектър. От 2017 г. развива индивидуална практика в Консултативен и терапевтичен кабинет.