доц. Елена Мермеклиева, дм

Офталмология

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Доц. Елена Мермеклиева, дм е специалист офталмолог в София с 20 години опит. Завършва Медицински университет София през 1997 г. Своята специалност Очни болести придобива през 2002 г. Доц. Мермеклиева има множество специализации в чужбина - Великобритания, САЩ, Словения, Австрия, Германия, Испания, Индия. Съавтор е на 71 научни доклади и съобщения. През 2018 г. придобива образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност Офталмология след успешно защитена дисертация на тема: “Промени в показателите на електрофизиологичните изследвания на зрителния анализатор при пациенти със захарен диабет. През 2020 г. става доцент към Медицински факултет на СУ. Автор е на две монографии - "Електрофизиология на зрението, основни принципи и клинично приложение" и "Наследствени ретинални дистрофии" и едно учебно помагало. Членува в Българско дружество по офталмология, Българската глаукомна асоциация, Съюза на очните лекари в България, Българската асоциация по клинична елекреомиография и евокирани потенциали. Рецензирала е статии в реферирани международни списания в световни база данни Scopus, Web of science c ISI импакт фактор. Член е на редакционната колегия на пет специализирани международни медицински списания и едно българско. Има 39 специализирани курса по офталмология и естетична медицина. От 2007 г. до 2020 г. е работила в УМБАЛ Александровска, Катедра по офталмология към Медицински университет София. Към момента е доцент по офталмология в МБАЛ "Лозенец" София. Специализирана е в диагностика и терапия на всички видове офталмологични, офталмо-неврологични, наследствени ретинални заболявания. Единственият лицензиран електрофизиолог в офталмологията в България. Владее свободно английски, гръцки и руски език. снимка: clinicalcasereportsjournal.com