Таня Георгиева

Психология

Психологичен кабинет Таня Георгиева

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Таня Георгиева е психолог във Варна с над 10 години опит. Професионалните ѝ интереси са насочени към индивидуално психологическо консултиране с възрастни, юноши и деца, които срещат трудности от различно естество. Работи върху проблеми във взаимоотношенията, трудности в работата, чувства за личностен дискомфорт, конфликти в семейството, конфликти в работа, житейски кризи, ниска самооценка, личностно развитие, себепознание и др. Има богат опит в консултирането на деца, страдащи от разстройства на развитието. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва магистърска степен по Психология и психопатология на развитието през 2013г. Придобива научна степен доктор към Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Педагогическа и възрастова психология, след защита на дисертация през 2017 г. КВАЛИФИКАЦИИ - Курс ''Работа със скринингов тест за оценка на развитието (двигателно, познавателно, социално, емоционално, езиково) на деца на 3 години до 3 години и 6 месеца''; - Базово обучение ''Личен опит по психодрама и групова терапия''; - Сертификационен курс по Хипноза и хипнотерапия към Българската асоциация по хипноза; - Участие в обучителен семинар на тема: ''Норма и патология в психичното развитие при деца до 6-годишна възраст''; - Участие в семинар ''Символната реч'' при деца аутисти; - В момента се обучава за психодрама-асистент по психодрама метода за индивидуална и групова психотерапия. БИОГРАФИЯ Таня Георгиева е практикуващ училищен психолог, където фокусът на работа е насочен към подпомагане на деца и юноши и техните родители в преодоляването на различни видове кризи. Към момента има и самостоятелна практика във Варна.