доц. д-р Сашка Михайлова, д.м.

Микробиология, Ковид-19 консултация

Медицинска лаборатория „ЛИНА“ - Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Доц. Михайлова е специалист по микробиология с 20 годишен опит. Провежда консултации, в които дава препоръки за изследвания, свързани с доказване на микроорганизми; тълкуване на резултати от микробиологични анализи; както и насоки за лечение с антибиотици и пробиотици. Доц. Михайлова е сертифициран специалист за работа с тестовете T-SPOT.TB, Femoflor Screen и Androflor Screen. Има опит с пациенти, за които е проблем Clostridium difficile. Извършва микробиологични изследвания на проби от всички органи и системи. Използва съвременни апарати за генетични анализи, автоматизирани системи за определяне на бактериален растеж в стерилни биологични течности, автоматизирани анализатори за идентификация на микроорганизми и изпитване на чувствителност към антибиотици. Получава образователна степен „Магистър по медицина“ през 1997 г. в Медицински университет – Плевен. През 2007 г. придобива специалност „Микробиология“ и образователна и научна степен „Доктор по медицина“ в Медицински университет – Плевен. Доц. Михайлова е провела индивидуални обучения за овладяване на високотехнологични диагностични методи в Белгия, Швеция и Шотландия. Завършила е специализирани курсове в Австрия, Англия, Германия, Испания и Италия. Автор е на десетки научни публикации и редовно участва в научни форуми у нас и в чужбина. Трудове ú са цитирани многократно. Член е на Европейската асоциация по клинична микробиология и инфекциозни болести, Българската асоциация на микробиолозите и Български лекарски съюз. През периода 2007-2014 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Медицински университет – Плевен и в УМБАЛ „Д-р Георги Странски – Плевен“. От 2014 г. е хоноруван преподавател, а от 2016 г. е доцент в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. От 2014 г. до момента работи в СМДЛ „ЛИНА“. Владее английски и руски език.