Създаден за лекари, перфектен за болници

С Healee, всяка болница, независимо от размер и специализация, може много бързо да започне онлайн консултации!

Заяви демо

Как помагаме на болниците

Healee оборудва с телемедицина лекарски практики и дори цели болници


Увеличете доходността

Чрез Healee, вашите лекари ще могат да се грижат за пациентите винаги и отвсякъде.

Телемедицината помага да повишите ефикасността и доходността във вашата организация. Не само създавате източник на допълнителни приходи, позволявайки на лекарите да предоставят онлайн консултации, но и постигате по-оптимален график и по-малко отменени часове.

Подобрете грижата за пациентите

С Healee предоставяте удобство и гъвкавост на пациентите.

Ако телемедицината е опция, много пациенти биха предпочели да пропуснат чакалнята и да получат медицинска грижа от комфорта на дома си.

Още повече, лекарите могат да са в постоянна връзка и следят отблизо пациенти с хронични заболявания

Управлявайте потока от пациенти

Чрез специален административен панел, болничната администрация може да следи постъпващите искания за консултации и да ги разпределя между лекарите.

При нужда, пациентите могат да бъдат пренасочени към друг специалист

Очаквай скоро

Следете приходите

Можете да проследявате целия процес на онлайн консултациите, включително плащанията, за всеки от лекарите.

Административният панел ви помага да следите и контролирате всички дейности, свързани с телемедицинската услуга във вашата организация

Искате да предлагате телемедицина?

Заяви демо

Пишете ни и ще се свържем, за да ви помогнем да започнете да ползвате Healee!

  • Увеличете доходността. Чрез Healee, вашите лекари ще могат да се грижат за пациентите винаги, отвсякъде
  • Подобрете грижата. Healee ви помага да предложите удобство и гъвкавост на пациентите
  • Управлявайте потока пациенти. Наблюдавайте исканията за консултации, разпределяйте пациентите между специалистите
  • Следете приходите. Проследявайте онлайн консултациите от начало до край, включително плащанията за всеки от лекарите