Правилните инструменти за всички сценарии...

Когато случаят може да бъде изцяло адресиран дистанционно

Когато консултацията започва дистанционно, но трябва да продължи на живо

Когато случаят не може да бъде адресиран чрез онлайн консултация

…и всички специалности

Healee дава на специалистите правилните инструменти, за да дават онлайн консултации, адресирайки специфичните изисквания на различните специалности

Ортопеди

Ортопедите и специалистите по образна диагностика могат да поискат от пациентите да качат чрез Healee медицински изображения (рентген, ЯМР, PET и CT изображения) и след това да ги визуализират в Healee MD

Ендокринолози

Ендокринолозите могат да поискат от пациентите да въведат и споделят своите лабораторни изследвания като сканират документа с резултатите с камерата на телефона, след което Healee превръща сканираното в данни

Дерматолози

Дерматолозите могат да поискат и разгледат висококачествени снимки на проблемната зона

Педиатри

Педиатрите могат да поискат от родителите да запишат и изпратят кратко видео, за да получат по-добра представа за състоянието на детето

Всички специалности

Ако пациентът има хронично заболяване и се нуждае от ежедневна грижа и наблюдение, лекарите могат да следят състоянието на пациента, като се абонират да получават автоматични нотификации при промени в конкретни показатели

Освен това, лекарите могат да ползват специално разработена функционалност за разпознаване на говор, с медицинска насоченост, за да спестят време и диктуват своите съобщения, вместо да пишат

Какво казват лекарите за нас?


Healee пести време – на мен и на пациентите ми. Но най-вече ми дава възможност да се концентрирам върху най-важното – грижата за тяхното здраве.

д-р Ваня Додова

34 години опит в дерматологията и венерологията

Някои пациенти, особено извън България, чакат седмици и месеци за преглед при дерматолог. С Healee, спокойствието е въпрос на часове!

д-р Радостина Станева

19 години опит в дерматологията и венерологията

Стани Healee лекар

Лесно и безплатно – просто инсталирай лекарското приложение, Healee MD, и готово!