Правилните инструменти за всички сценарии...

Когато случаят може да бъде изцяло адресиран дистанционно

Когато консултацията започва дистанционно, но трябва да продължи на живо

Когато случаят не може да бъде адресиран чрез онлайн консултация

…и всички специалности

Healee дава на специалистите правилните инструменти, за да дават онлайн консултации, адресирайки специфичните изисквания на различните специалности

Ортопеди

Ортопедите и специалистите по образна диагностика могат да поискат от пациентите да качат чрез Healee медицински изображения (рентген, ЯМР, PET и CT изображения) и след това да ги визуализират в Healee MD

Ендокринолози

Ендокринолозите могат да поискат от пациентите да въведат и споделят своите лабораторни изследвания като сканират документа с резултатите с камерата на телефона, след което Healee превръща сканираното в данни

Дерматолози

Дерматолозите могат да поискат и разгледат висококачествени снимки на проблемната зона

Педиатри

Педиатрите могат да поискат от родителите да запишат и изпратят кратко видео, за да получат по-добра представа за състоянието на детето

Общопрактикуващи лекари

Общопрактикуващите лекари могат да се грижат за хронично болни пациенти, да уточняват терапии, да предоставят профилактика, да дават насоки за здравословен начин на живот

Невролози

Пациентите с неврологични заболявания често са трудноподвижни. Чрез Healee, невролозите могат отблизо да наблюдават и се грижат за пациенти, за които пътуването невинаги е опция. Healee позволява на лекарите да разглеждат и обсъждат с пациентите изследвания и образна диагностика, както и да предоставят съвети, за да спомогнат спазването на терапевтичния план и забавят задълбочаването на заболяването

Акушер-гинеколози

Акушер-гинеколозите могат да проследяват патологични бременности, като наблюдават жени със състояния като хипертония по време на бременност и гестационен диабет. Healee също позволява на акушер-гинеколозите да предоставят по-добра и пълна грижа след раждането и да консултират жени с постнатална депресия

Психиатри

Използвайки възможността за видео разговор в Healee, психиатрите могат да предоставят експертна психиатрична оценка, да провеждат индивидуални или групови терапевтични сесии, да образоват пациентите, да назначават и уточняват терапии. Телепсихиатрията е не само достъпен и удобен начин за получаване на психиатрична здравна помощ, но и подход, който помага да се намали стигмата при пациентите с психични заболявания.

Според проучване на Американската психиатрична асоциация от 2018, използването на терапевтични видео сесии е валидиран, ефективен и напълно легитимен подход за предоставяне на психиатрична здравна помощ

Всички специалности

Ако пациентът има хронично заболяване и се нуждае от ежедневна грижа и наблюдение, лекарите могат да следят състоянието на пациента, като се абонират да получават автоматични нотификации при промени в конкретни показатели

Освен това, лекарите могат да ползват специално разработена функционалност за разпознаване на говор, с медицинска насоченост, за да спестят време и диктуват своите съобщения, вместо да пишат

Какво казват лекарите за нас?


Healee пести време – на мен и на пациентите ми. Но най-вече ми дава възможност да се концентрирам върху най-важното – грижата за тяхното здраве.

д-р Ваня Додова

34 години опит в дерматологията и венерологията

Някои пациенти, особено извън България, чакат седмици и месеци за преглед при дерматолог. С Healee, спокойствието е въпрос на часове!

д-р Радостина Станева

19 години опит в дерматологията и венерологията

Стани Healee лекар

Лесно и безплатно – просто инсталирай лекарското приложение, Healee MD, и готово!