д-р Мирослав Новоселски

Лъчелечение

Университетска болница Sahlgrenska, Гьотеборг, Швеция

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.

Биография

Д-р Мирослав Новоселски завършва медицина в Медицински Универститет – София през 2013 г с отличен успех. От 2013 г постъпва на работа в клиника по Лъчелечение в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД като лекар ординатор. В началото на 2015 г започва специализация по същата специалност към Медицински Университет- София. През 2016 г се присъединява като асистент към катедрата по Образна диагностика, Нуклеарна Медицина, Лъчелечение и Медицинска Онкология към Медицински Университет- София. През 2019 г придобива специалност Лъчелечение. Предоставя консултации относно видовете и възможностите за провеждане на лъчелечение в различните аспекти като предоперативно, следоперативно, дефинитивно, палиативно или комбинирано лъчелечение с химиотерапия/таргетна терапия при различни онкологични и неонкологични заболявания, съгласно съвременните стандарти за лечение и добра медицинска практика. Провежда консултации за ПЕТ-КТ (PET-CT), съдействие за издаване на направления.