Избери специалност

д-р Полина Иванова

УНГ, Ковид-19 консултация, 4 години опит

Д-р Полина Иванова е специализант по УНГ болести във Варна. В обсега на практиката ѝ са диагностиката и лечението на остри и хронични възпалителни заболявания, онкологични заболявания, спешни състояния, травматични увреди, пластично-реконструктивна и естетична хирургия на УНГ органите. Д-р Иванова работи както с деца, така и с възрастни. Образование: - Магистър по “Медицина” в Медицински университет “Проф. Д-р Параскев Стоянов”, Варна - Специализация по оториноларингология в МБАЛ “Света Анна”, Варна - Докторантура по УНГ към “Проф. Д-р Параскев Стоянов”, Варна Член на: - Български лекарски съюз; - Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия; - Европейското ринологично дружество; - Младежката конфедерация на европейското ОРЛ-ХГШ.

д-р Лилия Иванова

Инфекциозни болести, Ковид-19 консултация

Към момента д-р Иванова е част от екипа специалисти на Военномедицинска академия гр. София. Д-р Лилия Иванова завършва с отличие Медицински университет - София през 2022г., като от 2023г. специализира инфекциозни болести към Катедра Инфекциозни болести - ВМА. Занимава се активно в диагностика и лечение на пациенти с респираторни инфекции, Ковид-19 инфекции, Пост-Ковид синдром, вирусни хепатити, трансмисивни инфекции, вирусни чревни инфекции, херпесни вирусни заболавания, фебрилитет с неясен произход. Квалификации - Завършен курс по Биологично оръжение и биотероризъм - Член на Български лекарски съюз - Участие в конгреси и семинари по специалността

д-р Габриела Кирицова

Ковид-19 консултация, Обща медицина, 2 години опит

Д-р Габриела Кирицова е специализант по специалност Обща медицина. Извършва прегледи, насочване за консултация с друг специалист, лечение на редица заболявания. Образование Завършва Медицински университет София през 2021 г. и към момента специализира Обща медицина. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в конгреси и семинари по специалността. Биография Към момента д-р Кирицова е заместник-нает лекар в ДКЦ 13 София.

д-р Радина Андонова, дм

Ковид-19 консултация, Инфекциозни болести, Паразитология, Педиатрия, 13 години опит

Д-р Радина Андонова, дм е специалист по инфекциозни болести в София с над 12 години медицински опит. Интересите ѝ са свързани с лаймска болест и други кърлежово-преносими заболявания, вирусни хепатити, диариен синдром, невро- и белодробни инфекции, инфекции при бременни, инфекции при пациенти с автоимунни заболявания и компрометиран имунитет, имунология и трансплантология. Д-р Андонова работи с възрастни пациенти и деца. Healee Д-р Андонова, дм провежда и онлайн консултации – може да се свържете с нея в приложението Healee. Образование Завършва Медицински университет София през 2011 г. и има придобита специалност Инфекциозни болести. През 2018 г. придобива образователна и научна степен "доктор" след защита на дисертационен труд на тема: Сравнителен анализ на диариен синдром при пациенти с инфекциозни и малигнени заболявания. Квалификации - Специализация: Инфекциозни болести в Lausanne University Hospital, Switzerland; - Следдипломно обучение по различни теми от инфектологията в Испания, Нидерландия, Ирландия, Дания и Словакия; - Автор и съавтор на над 50 реални пълнотекстови научни публикации и на над 30 научни съобщения; - Носител на наградата: Млад медик на 2017 г. в категория Докторанти; - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по инфекциозни болести и European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Биография От 2012 г. до 2023 г. д-р Андонова работи като част от екипа на инфекциозна клиника към Военномедицинска академия София, където придобива специалност Инфекциозни болести. От 2018 г. е военнослужещ лекар с присвоено звание "лейтенант", а от 2019 г. е асистент към катедра Инфекциозни болести. От 2023 г. е част и от екипа специалисти на Инфекциозна клиника към УМБАЛ Софиямед. От 2023 г. специализира ревматология в Клиника по ревматология към УМБАЛ "Софиямед".

д-р Цветелина Великова, дм

Имунология, Ковид-19 консултация, 14 години опит

Предстояща отпуска: 15.08.-31.08.2024 г. По време на отпуската няма да бъдат извършвани първични консултации (на нови пациенти), но в планов порядък ще бъдат извършвани вторични консултации и отгoваряне на въпроси. Д-р Цветелина Великова, дм, е лекар-специалист по клинична имунология, която провежда консултации основно при: - деца и възрастни, при които има чести боледувания, съмнение за имунен дефицит; - деца и възрастни, при които се подозира автоимунно заболяване или състояние, което може да се дължи на имунната система; - жени с репродуктивни затруднения; - ваксини и ваксинопрофилактика; - имунологични промени при COVID-19, post-COVID, long COVID. ВАЖНО: Д-р Великова не издава фактури за извършена онлайн консултация. При заплащане на консултацията получавате разписка от системата на имейла, с който сте регистрирани. Цената за консултация включва първична консултация, както и последваща вторична, третична и т.н. и проследяване на състоянието В РАМКИТЕ НА 3 МЕСЕЦА. Причината за това е, че имунологичните изследвания изискват подходящ времеви период да бъдат извършени, често след „светъл“ период от неболедуване, както и някои състояния изискват повече време за диагностициране, както и допълнителни консултации с други специалисти. Моля да имате предвид, че специалистите по клинична имунология не могат да издават направления за кръвни или други изследвания. Амбулаторният лист с назначени изследвания може да се представи пред фондове за допълнително здравно осигуряване, ако имате такова. За да проведете консултацията, след свързване с д-р Великова ще получите инструкции какво е необходимо да приложите като информация за пациента, както и какви са условията за провеждането й. Ако не сте съгласни с условията, то парите ще Ви бъдат върнати. Моля обърнете внимание, че времето за провеждане на първичната консултация е около 3-4 работни дни до максимум 6 календарни дни (ако случаят е по-сложен и изисква разширено търсене в литературата на клинични случаи, съвременни гайдлайни, препоръки и т.н.), в които д-р Великова да се запознае с цялата представена информация, да зададе допълнителни въпроси, да изготви заключение с препоръки за изследвания и/или други консултации. Консултацията се провежда писмено и по желание по телефона/видео връзка до около 20 минути (в удобно за двете страни време). Какво ще получите след консултация с д-р Великова: - Запознаване с Вашия случай (или за лицето, за което става дума) – по данни, предоставени от Вас и цялата налична документация - Неограничена писмена комуникация в платформата - Назначаване на специализирани имунологични изследвания, ако се налага - Издаване на амбулаторен лист за проведените консултации с подпис и печат - Обсъждане и отговаряне на всички Ваши въпроси - Разговор по телефона или видео връзка (до около 20-30 минути) за интерпретация на назначени и допълнителни изследвания, добавена информация, проведени допълнителни консултации, епикризи от хоспитализации и т.н. - Назначаване на имуномодулираща терапия при необходимост - Даване на препоръки за проследяване на показатели във времето при необходимост - Даване на препоръки за промяна в начина на живот при необходимост - Отговаряне на допълнителни въпроси Вторичната консултация се извършва, когато всички изследвания са готови, защото интерпретацията на частично готови резултати затруднява крайното заключение и препоръки. Моля да имате търпение между 1-3 дни за интерпретацията на готовите изследвания. Забележка: След 3 месеца от първоначалното свързване за консултация с д-р Великова, или свързване за нов казус при пациента, при когото е проведена консултация, или за ново лице през същия профил, и т.н., в тези случаи ще бъде поискано ново плащане за нова консултация. Всички консултации, започнали преди и на 29.02.2024 г., ще бъдат с проследяване 6 месеца, както е било посочено в началото на консултацията. Важно: Д-р Великова не е специалист по клинична алергология и не поема пациенти с такива оплаквания, освен ако вече са посетили алерголог и има съмнения за допълнително участие на имунната система (като имунен дефицит, автоимунитет и т.н.) към вече установената или изключена алергия. Въпреки че дисертацията на д-р Великова е свързана с хронични възпалителни чревни заболявания (IBD) и е провеждала научни изследвания върху глутенова ентеропатия (целиакия), диабет, детска астма, тя може да консултира пациенти с тези заболявания с фокус на имунната система и общото състояние, но не и да променя терапия и да проследява тези състояние. Д-р Великова НЕ се занимава с хранителни непоносимости, "leaky gut", нива на хистамин, зонулин и други. ВАЖНО: Моля да обърнете внимание на това, че клинични, лабораторни и инструментални данни, със запазване на анонимността и личните данни на пациентите, могат да бъдат анализирани и използвани за научни публикации с цел развитие на науката и получаване на обобщени данни, които да са полезни за практиката и за пациентите. Важно е да бъдете информирани за това и съгласни с това. Ако имате въпроси или възражения, моля да ги споделите и да не извършваме консултация. Повече информация за д-р Великова: Д-р Цветелина Великова, дм, е лекар-специалист по клинична имунология, която се занимава както с диагностика на пациенти, така и с провеждане на научни изследвания. Д-р Великова е учен-изследовател и преподавател по клинична имунология на студенти по медицина в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Тракийски университет, гр. Стара Загора. Тя получава магистърска степен по медицина от Медицинския университет в София през 2010 г. и докторска степен за дисертация на тема, свързана с хронични възпалителни чревни заболявания през 2014 г. Д-р Великова придобива специалност по клинична имунология през 2016 г. и магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт през 2017 г. Научните интереси и публикации на д-р Великова са свързани с автоимунни заболявания (гастроенетрологични, ревматични болести), репродуктивна имунология, възпаление на лигавиците, цитокини, микробиом, диабет, астма, детска имунна система, обществено здраве, ваксини и COVID-19. Тя има повече от 280 публикувани високоимпактни научни статии и над 20 научни проекта. Д-р Великова служи и като рецензент и член на редакционния съвет на няколко научни списания в страната и чужбина. Тя има блог по имунология на български език (www.drvelikova.com) и множество научно-популярни статии и интервюта за чуждестранни онлайн издания. През 2021 г. бе отличена в програмата "40 до 40" на Дарик Радио, както и като женски ролеви модел на Европейската асоциация по гастроентерология, и номинирана в „Човек на годината“ в колективна номинация за провеждане на над 500 часа в семинари и обучение за COVID-19 ваксините на учители и директори на училища. Автор на книгата "Детският имунитет" (2022).

д-р Андри Николау

Ковид-19 консултация, Педиатрия, 7 години опит

Д-р Андри Николау е специалист педиатър в София с над 10 години медицински опит. Научните й интереси са в областта на проследяване физическо и нервно психично развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания. Образование Завършва Медицински университет София през 2013 г. През 2018 г. придобива специалност Педиатрия. Квалификации Член на Български лекарски съюз; Участие в конгреси и семинари по специалността. Биография От 2019 г. до момента д-р Николау работи в Отделение по педиатрия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", където лекува остри състояния в детската възраст, както и спешни състояния. От 2020 г. специализира детска ендокринология в СБАЛДБ Проф. Иван Митев, а към момента е част и от екипа специалисти на ДКЦ Вита в София.

д-р Теодора Христова

Ковид-19 консултация, УНГ, Спешна Медицина, 8 години опит

Д-р Теодора Христова е специалист по УНГ болести в София с над 7 години медицински опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания в УНГ областта при възрастни пациенти и деца. Интересите ѝ са в сферата на детската оториноларингология, оперативно лечение на сливиците, ендоскопската синус – хирургия, септопластика, отохирургия и аудиология, онкология на глава и шия. Има опит в сферата на спешността и опит с лечението на Ковид-19 инфекция.

д-р Йорданка Паскалева

Детска гастроентерология, Педиатрия, Ковид-19 консултация, 10 години опит

Д-р Йорданка Паскалева е специалист детски гастроентеролог в София с над 7 години опит. Извършва диагностика и лечение на детски гастроентерологични заболявания, провежда абдоминална ехография. Консултира болни деца с COVID-19 (Ковид-19). Има интереси в областта на чернодробната патология, инструменталната гастроентерология, пробиотиците и храненето и консултира при затруднения в захранването. Обича невинността и искреността в децата и най-голямата й награда е детската усмивка. Образование Завършва Медицински университет София през 2012 г. Своята специалност Детска гастроентерология придобива през 2018 г. след специализация в СБАЛДБ "Проф. Иван Митев" София. Квалификации Член на Български лекарски съюз, Българска педиатрична асоциация и Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография;Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография Д-р Паскалева практикува като лекар от дипломирането си през 2012 г., като работи с деца от самото начало. В периода от 2013 г. до 2019 г. работи като втори лекар в педиатрична практика в ДКЦ 28 София, водила е детска консултация, имунопрофилактика. От 2017 г. до момента практикува като специалист детски гастроентеролог в МЦ Детско здраве – филиал Ами Буе София. От 2019 г. работи и в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София.

д-р Ирина Добринова

УНГ, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Ирина Добринова е специалист по УНГ болести в София с над 35 години опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания в ушите, носа и гърлото при възрастни пациенти и деца. Образование Завършва Медицински университет София през 1985 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 2000 г. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Член на Софийско дружество по ОториноларингологияУчастие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография Д-р Добринова е работила в лаборатория в МБАЛ "Проф. Д-р Асен Шопов" Златоград, УМБАЛ "Св. Георги" Пловдив, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" София. Има индивидуална УНГ практика в доболничната помощ. Към момента е част от екипа специалисти към ДКЦ Аджибадем Сити Клиник София.

д-р Кирил Джоманов

Кардиология, Ковид-19 консултация, 10 години опит

Д-р Кирил Джоманов е специалист кардиолог в София с над 10 години опит и интереси в областта на неинвазивната диагностика и лечение на кардиологични заболявания - артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност. Извършва пълен кардиологичен преглед, разчитане на електрокардиограма, ехокардиография, 24-часов Холтер ЕКГ, 24-часов Холтер АН, сърдечно-съдов тест с натоварване (тредмил по модифицирания протокол на Брус), оценка на сърдечно-съдовия риск, консултативни прегледи и предоперативни консултации. От началото на пандемията работи плътно в Covid19 сектор на УМБАЛ Ц. Йоанна, като е с богат опит в тази сфера. Д-р Джоманов не преглежда деца. Образование Завършва с отличие Медицински университет София през 2015 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2020 г. През същата година придобива сертификат по Ехокардиография. Квалификации - Европейска диплома по кардиология - Сертификат Ехокардиография - фундаментално ниво; - Член на Дружеството на кардиолозите в България и Български лекарски съюз; - Член на ESC (Европейско дружество на кардиолозите); - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността; - Участие е в редица клинични проучвания в сферата на кардиологията; - Курс по Атеросклероза - International Atherosclerosis Research School, Хамбург, Германия. Биография След дипломирането си д-р Джоманов постъпва в интензивно кардиологично отделение на Клиника по кардиология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" София, където работи и до момента. Работил е 3 години като спешен лекар към неотложно звено на МЦ СОТ 161. Към момента д-р Джоманов е част и от екипите специалисти на МЦ Диабет София, МЦ Лора - филиал Позитано и МЦ Сигмамед София. Приоритет в работата му е висококачествената грижа за пациента и изключително много държи за обратната връзка на пациентите си.

д-р Силвия Стоянова

Инфекциозни болести, Ковид-19 консултация, Психология, Интензивна терапия, 23 години опит

Завършила медицина 1998г. в МУ София Работила 4 години в Център за Спешна медицинска помощ София. От 2003г. работи във ВМА София. Специалност Инфекциозни болести. От 2008г. специалност Клинична и консултативна психология в СУ Климент Охридски. Понастоящем работи във ВМА в Клиника по интензивна терапия.

д-р Габриела Илиянова

Ковид-19 консултация, Пулмология, 10 години опит

Д-р Габриела Илиянова е лекар -пулмолог с над 10годишен опит в областта на остри и хронични респираторни заболявания. В разгара на Ковид -19 пандемията в България, работи като лекар и организатор в клиника по интензивни грижи за Ковид -19 болни. Има опит в диагностициране, лечение и проследяване на болните в остър и хроничен стадий, както и богат опит за поведението при Постковид синдром. Към момента работи като лекар специалист към " МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен" ООД“ в отделение по Пневмология и фтизиатрия. Образование Завършва Медицински университет в грПлевен. Провежда специализация по Пулмология и фтизиатрия към УМБАЛ " д-р Георги Странски " гр. Плевен, клиника по Пулмология и фтизиатрия. От 2023 година работи към " МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен" ООД. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; -Член на българското дружество по белодробни болести -Член на европейското дружество по белодробни болести - Участие в множество конгреси и семинари в страната и чужбина.

д-р Нуандо Окойе

Ковид-19 консултация, Педиатрия

Д-р Нуандо Окойе е специализант по педиатрия в София. Завършва Медицински университет Пловдив и специализира Педиатрия в МБАЛ "Княгиня Клементина" - София. Работила е както във Вътрешно отделение, така и в COVID отделение към Четвърта МБАЛ София. Д-р Окойе работи в Отделение по Педиатрия на МБАЛ "Княгиня Клементина" - София. (Пета МБАЛ София) Тя подхожда с внимание към пациентите си и е посветена да им осигури подкрепа по време на тяхното възстановяване.

д-р Йордан Димитров

Дентална медицина, Ковид-19 консултация, Лицево-челюстна хирургия, Хирургия, Имплантология, Орална хирургия, 13 години опит

Работя в областта на оралната хирургия, имплантология, заболявания на зъбите, дъвкателния апарат и меките тъкани в областта на устата. Както и травми, онкологични заболявания в лицево-челюстната област. Натрупан опит в продължение на над 10 години. Част съм от екипа по лицево-челюстна хирургия на болница "СВЕТА АННА" АД гр. София. Придобита специалност по Орална хирургия!

д-р Памела Бхатра

Кардиология, Ковид-19 консултация, 10 години опит

Д-р Памела Бхатра е специалист кардиолог в Пловдив с над 7 години медицински опит. Извършва амбулаторни прегледи, високоспециализирани дейности, както и велоергометрия. Д-р Бхатра преглежда деца над 16-годишна възраст. Образование Завършва Медицински университет Стара Загора през 2015 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2020 г. Квалификации - Участие в национални и международни конференции и семинари по специалността; - Член на Дружество на кардиолозите в България и Български лекарски съюз. Биография След своето дипломиране през 2015 г. д-р Бхатра работи в МБАЛ Казанлък, а по-късно и в УМБАЛ Св. Иван Рилски, Пловдив. ОТ 202 е част и от екипа специалисти на ДКЦ Изток.

д-р Добромир Илиев

Неврология, 5 години опит

Д-р Добромир Илиев е специалист по неврология в София. Извършва диагностика и проследяване на пациенти с неврологични заболявания. Образование: Завършва Медицински университет – гр София през 2018г. През 2023 г. придобива специалност по Неврология. Квалификации: -Международни стажове и обучения: стаж в Неврологични клиники в Нюкасъл, Великобритания; Прага, Чехия; Курсове в областта на съдови и невродегенеративни заболявания в Австрия Франция и Швейцария; Стаж в Клиника по Анестезиология и реанимация в Осака, Япония; Биография: Д-р Илиев работи в Отделение по Неврология на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ от 2019г., специализиращо в лечението на спешни и остри състояния в Неврологията. Интереси в областта на съдовите заболявания на нервната система и главоболие. През изминалите години има участия в национални и международни конгреси в областта на неврологията. Член е на Български лекарски съюз, General medical council-Великобритания и Европейската академия по Неврология.

д-р Николай Поройлиев, дм

Кардиология, Ковид-19 консултация

Д-р Николай Поройлиев е специалист кардиолог в София с над 10 години опит и интереси в областта на електрокардиостимулацията и електрофизиологията. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания и има дългогодишен опит в лечение на артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, дислипидемия, определяне на сърдечно-съдов риск, проводни и ритъмни нарушения на сърдечния ритъм. Д-р Поройлиев не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет София през 2011 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2016 г. след специализация в Клиника по кардиология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" София. През 2018 г. защитава дисертация на тема: "Изследване на камерната функция при пациенти с постоянна кардиостимулация" при Катедра Спешна медицина към Медицински университет София. КВАЛИФИКАЦИИ - 2015 г. - Лектор на Научен симпозиум остра и хронична сърдечна недостатъчност на тема: Сърдечна недостатъчност при постоянна електрокардиостимулация; - 2018 г. - Ехокардиография - експертно ниво, Трансторакална ехокардиография, Трансезофагеална ехокардиография, Стрес-ЕхоКГ към Медицински университет София; - 2019 г. - Кардиостимулация - базово ниво към Медицински университет София; - Сребърен член на Европейското дружество по сърдечен ритъм; - Член на Български лекарски съюз и Българско дружество на кардиолозите; - Участник и лектор в конференции и семинари по специалността. БИОГРАФИЯ От 2015 г. д-р Поройлиев е асистент към Катедра Спешна медицина. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Искър София.

д-р Диян Ганев

Обща медицина, Естетична медицина, Вътрешни болести, 2 години опит

/English translation is below./ Д-р Диян Ганев е лекар в София, член на Столичната лекарска колегия. Извършва прегледи, назначава лечение и проследява пациенти с остри и хронични заболявания. В сферата на вътрешните болести. 💋 Д-р Ганев има придобита квалификация за поставяне на дермални филъри в устни и назолабиални гънки. Осъществява домашни прегледи по предварителна уговорка, както и следните манипулации: ✅ Поставяне на уретрален катетър ✅ Поставяне на венозна система ✅ Мускулна инжекция ✅ Шев на малка рана Преглежда в кабинет в кв. Красно село и кв. Дружба, както и в МЦ "Лора". От март 2020 г. активно се включва в борбата срещу КОВИД-19 пандемията във ВМА, където придобива опит. Придобива опит и в спешната медицина при работата си към ЦСМП София. /For English speakers./ Dr. Diyan Ganev is a doctor in Sofia, a member of the Sofia Medical Union . Performs examinations, prescribes treatment and follows up patients with acute and chronic diseases. Performs home visits by appointment, as well as the following manipulations: ✅ Placement of a urethral catheter ✅ Placement of a venous system ✅ Muscle injection ✅ Suture of a small wound Examines in an medical office in the Krasno Selo and Druzhba quarters, as well as in the "Lora" Medical Center. Since March 2020, he has been actively involved in the fight against the COVID-19 pandemic at the VMA, where he gained experience. He also gained experience in emergency medicine while working at the Sofia Emergency Medical Center in the field of Basic and advanced life support. Dr. Ganev examines foreigners in English as well.

д-р Петар Митков

Съдова хирургия, Ковид-19 консултация, 10 години опит

Д-р Петар Митков е специалист по съдова хирургия в София с 10 години медицински опит и интереси в областта на спешните състояния при артериални и венозни съдови заболявания. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" през 2013 г. 2016 г. след проведен конкурс е зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на МБАЛ Национална кардиологична болница София. 2021год взет испит за специалност по съдова хирургия.. КВАЛИФИКАЦИИ - Член на Българско национално дружество по съдова и едноваскуларна хирургия и ангиология; - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. БИОГРАФИЯ Към момента д-р Митков е част от екипите специалисти на МЦ ПТБ-Мед София и МБАЛ Св София

д-р Евтим Димов

Ортопедия и травматология, 7 години опит

Здравейте, казвам се д-р Евтим Димов! Ще намеря решение за проблемите Ви, свързани с опорно-двигателния апарат. Опитът, който съм натрупал е в най-натоварената клиника по Ортопедия и Травматология в УМБАЛ Св. Анна София. Към момента съм част от екипа на ВМА София.

д-р Мария Чакова

Ковид-19 консултация, Съдова хирургия

Д-р Мария Чакова завършва медицина в Медицински Университет София през 2019г. и започва специализация по Съдова и Ендоваскуларна хирургия в Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия, и ангиология към УМБАЛ “Св.Екатерина”. Успоредно с това, работи и като лекар в отделението за COVID-19 към същата болница. От 2020г е асистент към катедрата по Сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология към Медицински университет София. От тази година е зачислена и за редовна докторантура към същата катедра. Член е на Български лекарски съюз, Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология, Европейско дружество по съдова хирургия.

д-р Теа Александрова

Ковид-19 консултация, Педиатрия, 5 години опит

Д-р Теа Александрова е специализант по педиатрия в София. Извършва проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания. Образование Завършва Медицински университет София през 2018 г. От 2019 г. специализира Детски болести. Квалификации: - Международни стажове и опит: стаж в Спешно детско отделение в Анже, Франция; Ендокринология в Белгия; Анестезиология и реанимация в Япония. Биография Д-р Александрова работи в Отделение по Педиатрия на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" от 2019 г., където лекува остри състояния в детската възраст, както и спешни състояния. През 2019 г. работи в грипен кабинет на Пирогов по време на грипната епидемия, където ежедневно се преглеждат над 150 деца. През 2020 г. работи в COVID отделение за деца на Пирогов. 2023 г придобива специалност Педиатрия

д-р Марийо Антонов

Отоневрология, УНГ, Ковид-19 консултация, Професионални болести, 25 години опит

Д-р Марийо Антонов е специалист по УНГ болести в София с над 24 години опит. Извършва диагностика и лечение на проблеми в слуха, вътрешното ухо, носа и гърлото, проблеми при световъртеж, загуба на равновесие, шум в ушите или в главата, замаяност, главоболие, слухопротезиране, компютърни аудиограми, ларинготробоскопии и др. Професионалните му интереси са насочени към отоневрологията и слухопротезирането. Д-р Антонов преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет и има придобита специалност Оториноларингология.Отоневрология.Професионални болести. Квалификации - Член на Българското дружество по оториноларингология, Дружество по професионални болести и Дружество по аудиология и слухопротезиране; - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография От 1996 г. до момента д-р Антонов работи като УНГ лекар в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" София. Владее английски език.

д-р Виктория Славеева

Кардиология, Ковид-19 консултация, 5 години опит

Д-р Виктория Славеева е специалист кардиолог в София с над 5 години опит. Извършва диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания: артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмно-проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, както и следните изследвания: ехокардиография (ЕхоКГ), ЕКГ холтер, артериално налягане (RR) холтер, измерване на артериално налягане, електрокардиография (ЕКГ). Д-р Славеева не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Плевен през 2015 г. Своята специалност Кардиология придобита през 2020 г. след специализация в МБАЛ НКБ София. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в множество конгреси и семинари по специалността. Биография След своето дипломиране д-р Славеева работи в МБАЛ НКБ София. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ ПТБ-Мед София. Владее английски и немски език.

д-р Илиян Таков

Кардиология, Ковид-19 консултация, 7 години опит

Д-р Илиян Таков е специалист кардиолог в София придобил специалност 2020г в Национална Кардиологична Болница. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания, ехокардиография, Холтер мониториране и др. Със специален интерес в областта на ехокардиография, артериална хипертония, ритъмно-проводни нарушения и съвременно лечение на сърдечна недостатъчност Д-р Таков не преглежда деца. Образование Завършва Медицина в София през 2015 г., а от 2016 г. До 2020г специализира Кардиология към МБАЛ "Национална кардиологична болница" София. Към момента е част от екипа на Национална кардиологична болница и Мед. Център ПТБ-мед Квалификации Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари в областта на артериална хипертония, ритъмно проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, както и много други. Биография Започва своето кариериино развитие в УБ”Лозенец” където работи в спешно отделение След своето дипломиране д-р Таков практикува последователно в Център за Спешна медицинска помощ и МБАЛ Национална кардиологична болница София, където работи и в момента. Част е от екипа специалисти на МЦ ПТБ МЕД София.

д-р Величка Рашкова-Дамянова

Вътрешни болести, Ендокринология, Ковид-19 консултация, 37 години опит

Д-р Величка Ананиева Рашкова-Дамянова е специалист ендокринолог в София над 37 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, хипофизни и надбъбречни нарушения, хормонални и метаболитни нарушения. Д-р Рашкова-Дамянова не преглежда деца. Вярявам, че част от консултациите и проследяването на пациентите могат да се осъществяват и чрез онлайн платформи, особено във времето на новите те нэлогии и след Covid 19 пандемията. Образование Завършва Медицински университет София през 1985 г. Своите специалности Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната придобива през 1992 г. и 2004 г. Квалификации - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността; - Курс: Ехография с щитовидна жлеза. Биография След своето дипломиране в периода от 1986 г. до 1989 г. д-р Рашкова работи в МБАЛ "Иван Скендеров" Гоце Делчев. От 1989 г. до 1996 г. практикува като специалист вътрешни болести в МБАЛ Велинград, след което от 1996 г. до 2008 г. работи в ІV МБАЛ София, включително като ендокринолог от 2004 година. От 2008 г. до момента работи като ендокринолог- част от екипите специалисти на МЦ и МБАЛ Доверие София и МЦ Торакс 2 София.

проф. Людмила Танкова, д.м.н.

Вътрешни болести, Гастроентерология, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Проф. д-р Людмила Танкова, д.м.н. е уважаван гастроентеролог в София с над 35 години опит и тясна насоченост в областите възпалителни чревни заболявания (улцерозен колит и болест на Крон), определяне на стадия и прогнозата при пациенти с колоректален рак, заболявания на панкреаса, метаболитни цирози. Извършва конвенционална, доплерова абдоминална ехография, ендоскопска и контрастна ехография, ендоректална, трансперинеална и ендовагинална ехография при патология на ректума и периректалното пространство, функционално изследване на аналния сфинктерен апарат, колоноскопия. Проф. Танкова не преглежда деца. Образование Завършва Медицинска академия София през 1980 г. Има придобити две клинични специалности: Вътрешни болести и Гастроентерология. Притежава магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Има защитени 2 дисертации (1997 г. - „доктор“ по медицина; 2010 г. - „Доктор на медицинските науки”) в областта на чревните заболявания, с които въвежда ехографското проследяване на пациентите при възпалителни чревни заболявания и определя стадия и прогнозата на пациентите с колоректален рак. От 2012 г. е професор към Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Квалификации - Специализирала е в Холандия, Унгария, Гърция, Чехия; - Представя над 250 научни труда и участия в монографии, национални и международни конгреси и конференции, от които над 120 са статии в български и чужди списания; - Била е гост-лектор на международни конгреси: 11-ти конгрес на Европейската федерация по ултразвук в медицината и биологията, Берлин; Интернационален конгрес по радиология и нуклеарна медицина, Нанжинг, Китай, 2011 г.; - Членува в редица български и европейски научни организации. Биография Проф. д-р Людмила Танкова, д.м.н. има над 35 години опит като гастроентеролог в Клиниката по гастроентерология към Клиничен център по гастроентерология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Била е заместник председател на борда на "УМБАЛ Царица Йоана – ИСУЛ", национален консултант по гастроентерология, председател на националния експертен лекарски борд по гастроентерология. Към момента преглежда пациенти в МДЦ Антим, където е управител. Центърът се намира на бул. Дондуков 135, ет. 2, а прегледите се извършват с последно поколение апаратура.

д-р Цветомил Петров

Кардиология, Ковид-19 консултация, 6 години опит

Д-р Цветомил Петров е специалист кардиолог в София с над 6 години опит и интереси в областта на неинвазивната и инвазивната диагностика на сърдечно-съдовите заболявания - артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, кардиомиопатии, периферно-съдова и мозъчно-съдова болест. Извършва диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания, електрокардиография, ехокардиография, Холтер-Артериално налягане и Холтер-ЕКГ. Д-р Петров не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Плевен през 2014 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2019 г. Квалификации - Сертификат Ехокардиография - фундаментално ниво; - Член на Български лекарски съюз и Българско кардиологично дружество; - Участие в множество конгреси и семинари по специалността. Биография В периода от 2014 г. до 2018 г. д-р Петров работи в Клиника по Кардиология към МБАЛ "Христо Ботев" Враца. От 2018 г. практикува в Кардиологична клиника към УМБАЛСМ " Н. И. Пирогов". Работил е в МЦ Лора. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Пирогов.

д-р Лилия Иванова

Анестезиология, Ковид-19 консултация, 20 години опит

д-р Ива Попова

Пулмология, Ковид-19 консултация, 10 години опит

Д-р Ива Попова е специалист пулмолог в София с клиничен опит в областта на обструктивните (астма и ХОББ) и възпалителни заболявания на белите дробове, белодробна туберкулоза и злокачествени заболявания. Осъществява функционално изследване на дишането и диагностика на пациенти със сънна апнея. Д-р Попова не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 2014 г. Своята специалност Пневмология и фтизиатрия придобива през 2020 г. Квалификации - Автор и съавтор на научни публикации по специалността; - Член на Български лекарски съюз; - Участия в семинари и конгреси по специалността в България и чужбина. Биография В периода от 2015 г. до 2020 г. д-р Попова работи като лекар-специализант към МБАЛББ "Света София". Преди това е практикувала като лекар-ординатор към Пулмологично и Вътрешно отделение на V МБАЛ София и СОБАЛ "Бул-Про" София. Към момента е част от екипа специалисти на ДКЦ "Св. Врач и Св. Св. Кузма и Дамян" София. Владее английски и немски език. Допълнителна информация medcentre.eu

д-р Димитър Дюлгеров

Ковид-19 консултация, Хирургия, 25 години опит

Здравейте приятели, имам богат опит, работил съм на различни и интересни позиции. Може би най-вълнуващи са като круиз доктор и сега в ковид отделение. Пишете ми, ако мога да ви помогна, обезателно ще го направя. Поздрави Др.Дюлгеров

д-р Красимира Халачева

Инфекциозни болести, Педиатрия, Ковид-19 консултация, 33 години опит

Д-р Красимира Халачева е специалист педиатър и инфекциозни болести в Бургас с 29 години опит в областта на детските болести и 23 години опит в областта на инфекциозни болести. Интересите ѝ са насочени към Епщайн-Бар инфекции (EBV) - остри и хронични форми на протичане, обривни инфекциозни заболявания, чревни инфекции и рецидивиращи респираторни инфекции. Снимка: credoweb.bg Образование Завършва Медицински университет Варна през 1987 г. Придобива специалност Детски болести през 1995 г. и специалност Инфекциозни болести - през 2001 г. Квалификации - Детската гастроентерология, Медицински университет София, 2005 г.; - Иновации в диагностиката и лечението на алергичните заболявания, Медицински университет София, 2012 г.; - Диагностика и лечение на астма при деца, Медицински университет София, 2012 г.; - Абдоминална ехография, Медицински университет София, 2013 г.; - Член на Български лекарски съюз, Българска педиатрична асоциация, Българско дружество по инфекциозни болести и Европейска асоциация по детски инфекциозни болести; - Сертифицирано участие в над 100 национални и международни конгреси, конференции и други клинични форуми. Биография Д-р Халачева е била участъков педиатър към МБАЛ Бургас в периода 1988-1996 г., след което ординатор в Отделение по инфекциозни болести до 2001 г. От 2001 г. до 2006 г. е работила като лекар инфекционист, а след това и като старши лекар по инфекциозни болести към МБАЛ Бургас. От 2008 г. до 2017 г. е началник на Детски ентероколитен сектор към Отделение по инфекциозни болести на УМБАЛ Бургас. От 2006 г. до момента развива своята самостоятелна специализирана практика по детски и инфекциозни болести в Бургас.

д-р Яна Аксентиева

Инфекциозни болести, Ковид-19 консултация, 6 години опит

Д-р Яна Аксентиева е специалист по инфекциозни болести в София с над 6 години медицински опит. Провежда амбулаторни прегледи и назначава лечение при инфекциозни заболявания. Преглежда както възрастни, така и деца. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2018 г. и има придобита специалност Инфекциозни болести през 2023 г. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография От 2018 г. до 2023 г. д-р Аксентиева работи в Спешно отделение към УМБАЛ Св. Анна София. От 2019 г. е част от екипа на Инфекциозно отделение към болницата и консултант по инфекциозни болести в лечебното заведение. От 2024 г. преглежда амбулаторно пациенти в МЦ Русев.

д-р Мария Василева

Анестезиология, Ковид-19 консултация, Хомеопатия, Специализант, 4 години опит

Д-р Мария Василева е специализант по анестезиология в София. Биография Завършва Медицински университет и специализира Анестезиология и реанимация. Квалификации - Сертифициран специалист по Хомеопатия; - Член на Български лекарски съюз; - Участие в конгреси и семинари по специалността.

д-р Стефан Димитров

Ендокринология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Стефан Димитров е ендокринолог в София с над 25 години опит. Извършва диагностика и лечение на захарен диабет, метаболитен синдром, заболявания на щитовидната жлеза, остеопороза, нарушения в калциево-фосфорната обмяна, хипофизни и надбъбречни заболявания. Има изследователски опит в клинични изпитвания. Бил е главен изследовател в клинично изследване на "Смесена дислипидемия" — клинична фаза 3 в периода от 2013 г. до 2014 г. Д-р Димитров не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 1991 г. Своите специалности Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната придобива през 2002 г. и 2006 г. Квалификации - В периода от 2011 г. до 2015 г. преминава обучения по "Добра клинична практика"; - Курс Ехография на щитовидна жлеза; - Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по ендокринология; - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография След своето дипломиране в периода от 1991 г. до 1996 г. д-р Димитров работи като ординатор в МБАЛ Пирдоп, а от 2000 г. до 2004 г. в I-во Вътрешно отделение към болницата. От 2003 г. до 2018 г. практикува във II МБАЛ София, като в продължение на 4 години е Началник на Отделението по Ендокринология. Към момента е част от екипите специалисти на МЦ 1 Пирдоп и МЦ по сърдечно-съдови заболявания София. Допълнителна информация www.cardio-center.eu

д-р Александър Ангелов

Ревматология, Ковид-19 консултация, Рехабилитация

Имате проблеми със ставите? Страдате от болка в гръбнака или различни автоимунни заболявания - лупус, артрит, васкулит? Д-р Александър Ангелов извършва ревматологични прегледи, диагностика и съвременно лечение на дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, опорно-двигателния апарат, костите, ставите и мускулите, както и разчитане на всички видове изследвания. Д-р Ангелов е завършил Медицински Университет - София и специализира ревматология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ - София. Докторант с дисертация на тема: “Как възпалителните процеси въздействат на сърдечно-съдовата система“ Сертифициран е от Европейската лига срещу ревматизма (EULAR) за образно-диагностични методики като мускулно-скелетна ехография, компютърна и магнитно-резонансна томография. Има клинични и научни стажове в университетски болници в Прага и Краков. Както и множество участия в национални конгреси и семинари по специалността. Притежава дългогодишен опит с физиотерапия и рехабилитация на опорно-двигателния апарат, като е част от екипа на физиотерапевтичен център “Вита” - Бургас. Има международни публикации в сферата на Ревматологията, COVID-19 и Анатомия. Рецензент е към едно от най-престижните научни списания Rheumatology International

д-р Георги Андреев

Образна диагностика, 5 години опит

Д-р Георги Андреев завършва медицина с отличие в медицински университет - Пловдив през 2018 г. Специализира образна диагностика.

д-р Илиян Тодоров

Инфекциозни болести, Ковид-19 консултация

Д-р Илиян Тодоров е специалист по инфекциозни болести във Варна, доктор по медицина. Висше медицинско образование придобива в Медицински университет Варна през 2012 г., дипломира се като един от отличниците на випуска. От началото на 2013 г. след успешно положен конкурс за асистент е назначен към Катедрата по инфекциозни болести и паразитология и Клиниката по инфекциозни болести на МБАЛ „Св. Марина“ Варна. От същата година е специализант по инфекциозни болести по чл. 20. През 2015 г. преминава курс на обучение със системата Blackboard. Д-р Тодоров има над 15 публикации от различни области на инфектологията, участва в ежегодните срещи на инфекционистите в България. Член е на Български лекарски съюз, Българско дружество по инфекциозни болести и на Съюза на учените в България.

д-р Иван-Асен Шишманов

Кардиология, Ковид-19 консултация, Ангиология, 5 години опит

Д-р Иван-Асен Шишманов е специалист кардиолог с над 10 години медиицнски опит. Специалист е в ехокардиографската оценка на сърдечните функции и клапен апарат. Осщъствява и разчита 24-часови Холтер ЕКГ и АН наблюдения. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания на сърдечно-съдовата система, както и консултации на пациенти с Ковид-19. Д-р Шишманов не преглежда деца. През 2019 г. награден от SPAF Academy, ежегоден научен форум Превенция на Инсулт при Предсърдно Мъждене. Образование Завършва Медициски университет София. Своята специалност Кардиология придобива след специализация в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Квалификации - Специализации в областта на иновативната медицина към университета Johns Hopkins, САЩ; - Автор на множество научни публикации в областта на кардиологията и е редовен лектор на научни конференции и събития; - Design and Conduct of Clinical Trials; - Data Management and Quality Assurance in Clinical Trials; - Management and Advanced Operations in Clinical Trials; - Monitoring, Analysis and Presentation of Clinical Trials; - Член на Дружество на кардиолозите в България, Европейско кардиологично дружество и Българска асоциация по клинични проучвания. Биография Към момента д-р Шишманов е част от екипа специалисти на МБАЛ "Св. София" и ДКЦ Св. София - бул. България.

д-р Недка Кънева

Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, Обща медицина, Озонотерапия, 25 години опит

Д-р Недка Кънева е специалист по вътрешни болести и обща медицина във Варна с широк медицински опит. Работила е като лекар в болничната и извънболничната медицинска помощ във всички сфери на медицината и извършва домашни посещения, амбулаторни прегледи и консултации в областта на ВБ и Обща медицина, лечение и наблюдение на болни с остри и хронични заболявания, малки хирургични интервенции. Тя е подходящият лекар, който ще Ви постави точна диагноза и лечение. Ако случаят е извън нейната компетентност, ще Ви насочи към друг специалист.По преценка може да прилага и озонотерапия за лечение и профилактика на заболявания и преждевременно стареене. Д-р Кънева преглежда деца над 7-годишна възраст. Образование Завършва Медицински университет София през 1996 г. Своите специалности Вътрешни болести и Обща медицина придобива през 2011 г. и 2016 г. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Ежегодно посещава лекарски конференции и симпозиуми в различни области на медицината. Биография Д-р Кънева работи като консултант по Вътрешни болести в Психиатричната клиника на УМБАЛ "Света Марина" Варна и има опит в областта на психосоматичните заболявания. Към момента практикува и в ДКЦ "Света Марина" Варна. Владее английски и руски език.

д-р Стефка Стефанова

Педиатрия, Детска кардиология, Ковид-19 консултация, 38 години опит

Д-р Стефка Стефанова завършва Медицински универитет - Варна. Има специалности Детски болести и Детска кардиология и е с над 35 години опит. Извършва проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм още от първите месеци, диагностика и лечение на детски заболявания на деца от 0 до 18 години и консултации в областта на детската кардиология. Тя е сертифициран специалист за извършване на детска ехокардиография и абдоминална ехография. Член на Български лекарски съюз, участвала е в национални и международни конгреси и семинари по специалностите. Работила е във Филиална поликлиника Антоново с тримесечни обучения в Детско отделение - Търговище. След това - педиатър в Болница "Буслим" - Триполи и в Детска клиника към Втора Градска Болница - София. Последно работно място Детска клиника към Университетска болница "Лозенец" София, където работи 30 години.

д-р Георги Хинков

Вътрешни болести, Пулмология, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Георги Хинков е специалист пулмолог в София с над 30 години опит и подчертан интерес в диагностиката и терапията на ХОББ, бронхиална астма, белодробен карцином, идиоптична белодробна фиброза. Провежда профилактични прегледи, диагностика, лечение и назначаване на терапия при болести на дихателната система. Д-р Хинков преглежда деца над 14-годишна възраст. Образование Завършва Медицински университет Плевен през 1986 г. Своите специалности Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия придобива през 1991 г. и 1994 г. Участвал е в над 50 клинични проучвания в сферата на белодробните болести, предимно като главен изследовател и в пет от тях като национален консултант. Квалификации - Специализации в сферата на белодробните болести: инвазивна диагностика, бронхология и белодробни трансплантации в Хайделберг, Мюнхен, Виена; - Сертификати за бронхология, диагностика и терапия на идиопатична белодробна фиброза, лечение на тежки форми на бронхиална астма; - Сертификат от Университетската болница Виена за белодробни трансплантации; - Член на Българско дружество по белодробни болести и Европейско респираторно дружество; - Участие в периодични конгреси на БДББ, ежегодни конгреси на ERS и ежегодни симпозиуми за диагностика и терапия на интерстициалните белодробни болести. Биография От 1996 г. до 2001 г. д-р Хинков е консултант по белодробни болести и бронхоскопия към Клиника Торакс София. От 2001 г. до 2010 г. е ординатор в Клиника по Вътрешни болести, а от 2010 г. до 2019 г. е Началник отделение по белодробни болести и Началник Клиника по вътрешни болести към Университетска болница Лозенец София. От 2019 г. до момента е Началник отделение белодробни трансплантации в Клиника по пулмология и фтизиатрия към ВМА София. Част е и от екипа специалисти на МЦ ПневмаМед София. Владее английски и руски език.

д-р Мони Турналиев

Алергология, Педиатрия, Ковид-19 консултация

Д-р Мони Турналиев е специалист алерголог и педиатър, който преглежда своите пациенти в Смолян и Кърджали. Д-р Турналиев е Управител на МЦ Смолян.

д-р Красимира Спасова

Вътрешни болести, Гастроентерология, Ковид-19 консултация, 27 години опит

Завърших обща медицина в МУ Плевен с отличен успех през 1993 г. Работила съм в различни специалности на медицината, Център за спешна медицинска помощ и болници. От 1999 г. имам призната специалност Вътрешни болести и от 2003 г. Гастроентерология.

д-р Станка Павлова

Вътрешни болести, Ревматология, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Станка Павлова е специалист ревматолог в Пловдив с над 30 години опит. Извършва ревматологични консултации, профилактични прегледи, диагностика и лечение на дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, опорно-двигателния апарат, костите, ставите и мускулите. Д-р Павлова не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 1989 г. Своите специалности Вътрешни болести и Ревматология придобива през 1998 г. и 2019 г. Има магистратура по здравен мениджмънт. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография В периода от 1990 г. до 1992 г. д-р Павлова практикува в Хисаря. От 1992 г. до 2005 г. е Началник отдел Здравеопазване в община Хасково. От 2010 г. работи в МБАЛ "Св. Мина" Пловдив, а от 2012 г. е била управител на Специализираната болница за рехабилитация в Лъки и има богат опит в диагностиката и лечението на ендокринни заболявания и редукцията на теглото. Към момента д-р Павлова е част от екипа специалисти на МЦ 6 Пловдив. Допълнителна информация dkc6.com

д-р Марияна Бочева

Алергология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 45 години опит

Д-р Марияна Бочева е специалист алерголог във Варна с над 40 години стаж по специалностите: Алергология и клинична имунология ( 20 + години) и Вътрешни болести ( 40 + години). Извършва прегледи, тестувания, функционално иследване на дишането,имунотерапия, лечение с инхалаторни препарати, противобясна профилактика и др. Образование Завършва Медицински университет Варна и има придобити специалности Вътрешни болести и Клинична алергология и имунология. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография Към момента д-р Бачева е част от екипа специалисти на ДКЦ 4 Варна. Снимка: dkc4varna.com

д-р Евгения Дамеска

Вътрешни болести, Пулмология, Ковид-19 консултация, 6 години опит

Д-р Евгения Дамеска е специалист вътрешни болести, специялизант по пулмология в София. Активно участва в лечението на болни от COVID-19. Провежда профилактични прегледи, диагностика и назначаване на терапия при болести на дихателната система: ХОББ, бронхиална астма, възпалителни заболявания на белия дроб и алергични заболявания и др. Образование Завършва МФ при Софийски универзитет и специализира Вътрешни болести в УМБАЛ Св. Анна, работи като асистент към катедра "Патофизиология и генетика" в МФ, във вътрешно отделение и в спешно отделение. Квалификации Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

д-р Калоян Чилингиров

УНГ, 5 години опит

Д-р Калоян Чилингиров е специалист по УНГ болести в София с над 5 години опитв областта. От началото на епидемията от ковид-19 работи и в триажна зала зала към спешното отделение в Пирогов. През последните два месеца на 2020 г. се включва като редови лекар в ковид-звено в отговор на увеличената заболеваемост от инфекциозното заболяване. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания в ушите, носа и гърлото. Образование Завършва Медицински университет София през 2017 г. Специалност по УНГ болести придобива през 2022г. Биография В периода от 2012 г. до 2015 г. д-р Чилингиров е стажант в УНГ Отделение към МБАЛ Шумен. През последните две години от следването си е активен доброволец към клиниката по УНГ болести на ВМА София. От началото на 2018 г. е част от екипа специалисти на УНГ Отделение към УМБАЛСМ Н. И. Пирогов София. През май 2019 г. провежда едномесечен хирургичен и клиничен стаж в Клиниката по Оториноларингология на Университетската болница Germans Trias i Pujol в Барселона. Владее испански и английски език.

д-р Борислава Илчова

Вътрешни болести, Ревматология, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Борислава Илчова е специалист ревматолог в София с над 20 години стаж и опит в клинични проучвания от 2009 г. до момента. Диагностицира и лекува дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, системни заболявания на съединителната тъкан, опорно-двигателния апарат, костите, ставите и мускулите, автоимунни възпалителни ставни заболявания. Участвала е в над 10 проучвания в областите ревматология, ревматоиден и псориатичен артрит, анкилозиращ спондилит (Болест на Бехтерев). Д-р Илчова не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 1993 г. Своите специалности Вътрешни болести и Ревматология придобива през 2009 г. и 2017 г. Квалификации - Сертификат за извършването на ехография на стави; - Член на Български лекарски съюз и Българско научно дружество по ревматология; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. - Лектор на ревматологични форуми Биография От 1996 г. до 2003 г. д-р Илчова работи в Център за Спешна медицинска помощ в Перник. От 2003 г. до 2011 г. практикува в Клиника по ревматология и кардиология към ВМА София. От 2009 г. до 2011 г. е Началник отделение за координация на спешна и неотложна медицинска помощ във ВМА към Лаборатория "Организация и анализ на лечебната дейност". От 2011 г. до 2020 г. работи в отделението по ревматология на ВМА. Практикувала е в МЦ Хера София от 2019 до 2022 г. . Към момента е част от екипа специалисти на МБАЛ Сердика - София до Министерство на Земеделието, ул. "Дамян Груев" 6.

д-р Сашка Котова

Обща медицина, Педиатрия, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Сашка Котова е семеен лекар и педиатър в София с 30 години опит. Образование Завършва Медицински университет София през 1983 г. Своите специалности Детски болести и Обща медицина придобива през 1988 г. и 2007 г. Квалификации Курсове по пулмология, нефрология, ЕКГ и мн. др. Биография Д-р Котова е работила в Инфекциозно отделение и Клиника по пулмология на СБАЛ по Детски болести София. Към момента работи в Групова практика Здраве 14 в ДКЦ 14 София. Допълнителна информация zdrave14sofia.com

д-р Надя Георгиева

УНГ, Ковид-19 консултация, 10 години опит

Д-р Надя Георгиева е специалист по УНГ болести в София с над 10 години опит. Извършва прегледи, консултации, диагностика, консервативно и оперативно лечение на деца и възрастни пациенти с УНГ заболявания от различно естество. Основните й клинични интереси са в областта на ендоскопската ендоназална синус хирургия, безкръвна и атравматична хирургия на небните и назални сливици и носа, сънната апнея. Има над 10 години опит и в провеждането на клинични изпитвания. Образование Завършва Медицински университет София през 2007 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 2013 г. Завършва магистратура по Здравен мениджмънт през 2015 г. Квалификации - 2018 г. - Курс по Ендоскопска дисекция на нос, околоносни кухини и слъзни пътища върху кадавър към МУ Пловдив; - 2019 г. - Курс по Ендоназална синус хирургия при проф. д-р Райнер Вебер, I – Sinus International Sinus Institute, Франкфурт, Германия; - 2019 г. - Курс по Функционална ендоназална синус хирургия в Грац, Австрия при проф. Хайнц Щамбергер - Член на БЛС, Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия, Европейско дружество по ринология и др.; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. Биография В периода от 2009 г. до 2013 г. д-р Георгиева работи като лекар-специализант в УНГ клиника към ВМА - София. От 2013 г. до 2015 г. работи като лекар-началник в Отделение по военно-медицинска експертиза на УНГ заболявания към НПЦВМЕАММ към ВМА - София. От 2013 г. до 2015 г. практикува паралелно и в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София. От 2014 г. д-р Георгиева започва работа и в АСМП МЦ "Санос 2000" София. От 2015 г. е лекар в УНГ клиника към ВМА-МБАЛ-София. Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ Малчовците София. Владее английски, френски и италиански език.

доц. Милена Енчева

Пулмология, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Доц. Милена Енчева е специалист пулмолог в София с над 20 години опит. Извършва лечение и профилактика на заболявания на дихателната система, терапевтични бронхоскопски процедури – флексибилна и ригидна бронхоскопия с биопсии, електро- , крио- и лазерна резекция и дезобрструкция, стентиране на трахеята при малигнени и бенигнени стенози и фистули, диагностика и лечение на възпалителни, обструктивни и автоимунни белодробни болести, нарушения на дишането по време на сън, прилагане на биологично лечение на тежка бронхиална астма и идиопатична белодробна. Доц. Енчева не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София и има придобити специалности по Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия. Завършва магистратура по Здравен мениджмънт. През 2012 г. придобива образователна и научна степен "доктор" след защита на дисертация на тема: Стентиране при бенигнена трахеобронхиална стеноза. През 2017 г. придобива научна и образователна титла "Доцент". Квалификации - Специализации по бронхология, интервенционална пулмология и неинвазивна вентилация; - Член на Български лекарски съюз, Френски лекарски съюз, Българско дружество по белодробни болести, Европейско респираторно дружество, национален делегат в Европейското дружество по бронхология и интервенционална пулмология, Регент в Борда на регентите на Световната асоциация по бронхология и интервенционална пулмология; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография В периода от 1998 г. до 2004 г. доц. Енчева работи като лекар-ординатор в Клиника по белодробни болести към УМБАЛ "Св. Марина" Варна. От 2004 г. е асистент в Клиника по белодробни болести към ВМА София, от 2019 г. е Началник на Клиниката. Владее френски, английски и руски език.

д-р Стойко Стойков

Педиатрия, Ковид-19 консултация, 24 години опит

От 1996 г работя в Педиатрично Отделение МБАЛ “Д-р Хр. Стамболски ЕООД” Казанлък. 2002г - придобита специалност Педиатрия. От 2007 г - началник отделение. Притежавам сертификати за допълнителни квалификационни курсове по: - Неонатология - Детска гастроентерология - Детска нефрология - Спешна педиатрия и др.

доц. Мариела Генева-Попова

Вътрешни болести, Ревматология, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Доц. Мариела Генева-Попова е специалист ревматолог в Пловдив с над 25 години опит. Извършва ревматологични консултации, диагностика и лечение на дегенеративни и възпалителни ставни заболявания (ревматоиден и псориазисен артрит, болест на Бехтерев), системни заболявания на съединителната тъкан (лупус, склеродермия, дерматомиозит, синдром на Рейно) и дегенеративни ставни заболявания. Избрана е в проучването на Дарик радио за Най-добрите лекари в България в област Ревматология. Доц. Генева-Попова не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 1991 г. От 1995 г. до 1998 г. е докторант в Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология на УМБАЛ Св. Георги Пловдив. От 1998 г. работи като преподавател в Катедра по пропедевтика на вътрешни болести на Медицински университет Пловдив, а от 2014 г. е доцент към същата катедра. Има магистратура по здравен мениджмънт от 2011 г. и защитени специалности по Инфекциозни болести, Вътрешни болести и Ревматология през 2007 г., както и професионална специализация "Приложна психология и психотерапия". Допълнителни квалификации - Над 150 публикации в български и международни списания; - Специализации в Германия, Латвия, Испания, Русия; - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по ревматология и Българска асоциация за мускулно-скелетен ултразвук, Българското дружество по остеоартроза и остеопороза, Южнобългарското дружество по инфекциозни болести, Американско дружество на жените в ревматологията; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография През 1993 г. доц. Генева-Попова постъпва в Инфекциозно отделение към МБАЛ Пазарджик. От 1995 г. до 2022 г. практикува във УМБАЛ "Св. Георги" и ДКЦ "Св. Георги" Пловдив и е началник на Университетска клиника по ревматология към болницата. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Артмед.

проф. Д-р Георги Попов, дм

Вътрешни болести, Инфекциозни болести, Ковид-19 консултация, Паразитология, Тропическа медицина, 30 години опит

Проф. д-р Георги Попов е специалист по инфекциозни и вътрешни болести. Консултации за COVID-19, Лаймска болест, неясно фебрилно състояние, вирусни хепатити, EBV, CMV и други херпесни инфекции, Ку треска и други рикетсиози, менингити и енцефалити, диарийни заболявания, тропически и екзотични инфекции.

д-р Мария Томова

Обща медицина, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 35 години опит

Д-р Мария Томова е специалист Вътрешни болести и Обща медицина с над 30 години стаж. Има изявени интереси в областите Сърдечно-съдови заболявания, Гастроентерология, заболявания при стареене на мозъка, лечебно хранене и техники за укрепване на здравето. Оказва съдействие при необходимост от връзка със специалисти от водещи клиники в България. Образование Завършва Медицински университет София през 1984 г. и придобива своите специалности Вътрешни болести през 1995 г. и Обща медицина през 2010 г. Квалификации Участия в множество конгреси и семинари по специалността в България и чужбина. Биография Д-р Томова започва своята кариера в районна болница в гр. Кнежа, след което е работила в Пета МБАЛ София. От 1992 г. до момента работи в ДКЦ 17 София.

д-р Росица Димитрова

Алергология, Имунология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 32 години опит

Д-р Росица Димитрова е лекар с дългогодишна практика и признати специалности по Вътрешни болести, Алергология и Клинична имунология. Извършва консултативни прегледи при атопичен дерматит, уртикария и ангиоедем, алергичен ринит, бронхиална астма, хранителни и медикаментозни алергии, алергии при ужилване, кожно алергични тестове с битови (инхалаторни) алергени, инфекциозни алергени, храни, кожен тест с анестетици и предоперативна подготовка, ПАЧ тест за контактен дерматит, функционално изследване на дишането, бронходилататорен тест. Работи по нови и съвременни методики. Посещава международни конференции и участва като лектор. Провежда клинични изследвания.

д-р Силвия Новакова, дм

Алергология, Педиатрия, Ковид-19 консултация, 28 години опит

Специалист по обща алергология и по детски болести. Научна степен “Доктор” по “Клинична алергология”. Настояща месторабота: Алерголог на Университетска болница “СВ. Георги” - Пловдив. Консултира и в доболнична помощ и в частен кабинет. Клиничен опит - детски болести. от 1991; Клинична алергология - от 2004 Член на Българско дружество по алергология; Европейската академия по Алергология и Клинична имунология (EAACI); на Европейското респираторна общество Множесто публикации в престижни наши и международни издания - списания и улебници Дисертационен труд по проблеми на алергичния ринит. Член на експертния съвет по “Клинична алергология” към Министерство на Здравеопазването; Експерт по Клинична алергология на Национална Здравна Каса.

д-р Божидар Паралчев

Алергология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Божидар Паралчев е терапевт и алерголог в Габрово. Дългогодишен и понастоящем болничен лекар във Вътрешно отделение и практикуващ алерголог в бившата Консулттивна поликлиника в Габрово ул. " Брянска 1 ". Богат клиничен опит в лечението на бронхиалната астма при деца и възрастни, уртикарията, алергичния ринит, уточняване на кашличен, оточен синдроми, неясни обриви. Провеждане на кожно-алергично тестуване с алергени и анестетици, като част от предоперативна консултация. Кожни проби с рентгеноконтрастни вещества и противоалергична подготовка преди КТ, ЯМР и други образни изследвания с контраст. Клиничен опит в лечението на Тиреоидит на Хашимото, Ревматична Полимиалгия и др. автоимуни болести. Опит в поставяне на диагнозата и лечението на COVID-19 в МБАЛ Габрово. Медикаментозна терапия при камъни в жлъчния мехур, панкреатит, цироза, пиелонефрити, пневмония и други.

д-р Денница Томова

УНГ, Ковид-19 консултация, 15 години опит

Д-р Денница Томова е специалист УНГ болести във Варна с над 15 години опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания в ушите, носа и гърлото. Образование Завършва Медицински университет Варна през 2000 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 2006 г. Завършва следдипломно обучение по Здравен мениджмънт. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в конгреси и семинари по специалността. Биография В периода от 2002 г. до 2003 г. д-р Томова работи в Клиниката по УНГ към ВМА София. До 2006 г. практикува в МБАЛ "Св. Анна" Варна. От 2008 г. приема пациенти в Аджибадем Сити Клиник Медицински център Варна. Владее английски, немски и руски език.

д-р Величка Попова, дм

Вътрешни болести, Ревматология, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Д-р Величка Попова, дм е специалист по вътрешни болести и ревматолог в Пловдив с над 20 години опит. Извършва консултативни прегледи, диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания като например: ревматоиден и псориатичен артрит, болест на Бехтерев, остеопороза, остеоартроза , кристални артропатии като подагра и др. , системни заболявания на съединителната тъкан като системен лупус еритематодес, слеродермия и др., Д-р Попова не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 1996 г. До 2008 г. работи в УМБАЛ " Пловдив", от 2008 до 2012г. в УМБАЛ"Св. Георги" и от 2013 до момента работи в Клиника по ревматология на УМБАЛ" Каспела" . През 2005г. придобива специалност по Вътрешни болести, а през 2012г. по Ревматология. През 2018г. защитава образователна и научна степен "Доктор по медицина " с дисертация на тема: "Тъканна експресия на TNFa и RANKL при пациенти с възпалителни ставни заболявания и остър коронарен синдром". От 2010г. е усистент към Катедра по пропедевтика на ВБ, от 2019г. е главен асистент в същата. Допълнителни квалификации - Член на Българското дружество по ревматология; -Член на Българското дружество по остеопороза и остеоартроза; -Член на Българската асоциация по ултразвук в медицината; - Член на Европейската лига за борба с ревматичните заболявания (EULAR); - Член на Eвропейското общество за клиничните и икономически аспекти на остеопорозата и остеоартозара (ESCEO); - Член на Американското ревматологично дружество; - Член на Българския лекарски съюз ; - Научни публикации в наши и чужди специализирани издания; Биография Завършва Медицински университет Пловдив през 1996 г. До 2008 г. работи в УМБАЛ " Пловдив", от 2008 до 2012г. в УМБАЛ"Св. Георги" и от 2013 до момента работи в Клиника по ревматология на УМБАЛ" Каспела" . През 2005г. придобива специалност по Вътрешни болести, а през 2012г. по Ревматология. През 2018г. защитава образователна и научна степен "Доктор по медицина " с дисертация на тема: "Тъканна експресия на TNFa и RANKL при пациенти с възпалителни ставни заболявания и остър ко От 2020 г. приема пациенти и в собствен ревматологичен кабинет в Пловдив, ул. Д-р Рашко Петров 3, ет. 12, каб. 1.

д-р Валентина Николова

УНГ, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Валентина Николова е специалист по УНГ болести в София с над 30 години опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания в ушите, носа и гърлото, аудиометрия, тимпанометрия. Образование Завършва Медицински университет София през 1988 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 1996 г. Допълнителни квалификации Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография Дълги години д-р Николова практикува в НМТБ "Цар Борис ІІІ" София. Към момента има собствена УНГ практика в София.

д-р Мила Дукова

Обща медицина, Ковид-19 консултация, Шуслерова терапия, 30 години опит

Д-р Мила Дукова е семеен лекар в София с над 20 години опит. Работи отлично както с деца така и с възрастни пациенти. В грижата за своите пациенти д-р Дукова прилага методите на традиционната медицина и на хомеопатията. Извършва профилактични прегледи на деца и възрастни, насочване за консултация със специалист, първични и вторични прегледи, лечение на редица заболявания, издаване на медицинско направление и профилактична дейност. Образование Д-р Дукова завършва Медицински университет София през 1995 г. Своята специалност Обща медицина придобива през 2005 г. Допълнителни квалификации - Допълнителни квалификации от проведени курсове по хомеопатия през 1998 г. и Шуслерова терапия. - През 2009 г. придобива втора магистратура по Здравен Мениджмънт към Медицински университет Пловдив, завършва курс по Оценяване и акредитация на учебни заведения към Министерството на здравеопазването - Национален център по опазване на общественото здраве; - Множество курсове и семинари по специалността; Биография Д-р Дукова е работила в ДКЦ 21 София. От 2000 г. работи като семеен лекар с педиатрична насоченост. През 2015 г. д-р Дукова получава сертификат за "Най-добър кабинет" в категорията "Бебешко и детско здраве".

д-р Мартин Герганов

Обща медицина, Хомеопатия, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Завършил съм медицина през 1994 г. в гр. София, работил съм като участъков терапевт по разпределение, както и като помощник в практика на общопрактикуващ колега в София. Имам придобита квалификация - Клинична Хомеопатия към Медицински Университет. В момента специализирам клинична лаборатория в Университетска болница Св. Ана София. Привърженик съм на холистичния подход и се старая да разглеждам проблемите при пациента в светлината на човека като едно хармонично цяло, а не отделни страдащи негови органи и системи. В момента работя в Университетска Първа МБАЛ София Св. Йоан Кръстител ЕАД лекар клинична лаборатория

д-р Румен Батакчиев

Пулмология, Ковид-19 консултация, 7 години опит

За мен : Д-р Румен Батакчиев е специалист по пулмология в гр . Пловдив с основни клинични интереси свързани с ранна диагностика , комплексно лечение и профилактика на целия спектър белодробни заболявания .Основна цел е грижа за белодробните пациенти отговаряща на най-високите стандарти . Осъществява диагностични тестове свързани с оценка на дихателната функция - спирометрия и бронходилататорен тест . Практиката се намира в МТБ - Пловдив гр. Пловдив. 2013 г. Завърършва медицина в Медицински факултет на Тракийски Университет гр.Стара загора 2019г. Защитава специалност по пневмология и фтизиатрия към МУ Пловдив гр.Пловдив Квалификации : 2011г. Курс : Nutricional support in the ICU . гр.Пловдив 2012г. Държавен стаж по вътрешни болести във Военномедицинска академия гр. София 2015. Курс на БЛС , КГХ . КАИЛ " Немалигнени белодробни болести " гр. София 2016 г. Курс БДББ " Спирометрия модул VI- гр.Русе 2018г. Курс Респираторна полиграфия - Resmed гр.София 2018г. ERS Congress гр.Париж 2019г. Курс Торакална ехография Мед.Сим. Център гр.Пловдив 2019г ВСД - Бронхология I- ниво МУ- София 2020г.ВСД-Интервенционална пулмология II-ниво МУ- София 2020 г ERS virtual Congress Биография : 2013-2014 г- КАИЛ на УМБАЛ " проф. Стоян Киркович " гр .Стара згора 2013-2014 г ЦСМП - Пловдив Филиал гр.Хисаря . 2014 г - Вътрешно отделение на МБАЛ - Раковски гр Раковски 2015г-2018 Г . - Клиника по Пневмология Фтизиатрия УМБАЛ "Св.Георги" 2016 г - 2018г - ВКО УМБАЛ "Св .Георги" гр Пловдив 2019 - 2020 г. Вътршено отделение на УМБАЛ Пловдив От 2020г. Вътрешно отделение на МТБ- Пловдив гр.Пловдив Член на Български лекарски съюз , Българско дружество по белодробни болести . Европейско респираторно общество . Съавтор в публикации касаещи проблеми в белодробните болести .

д-р Любен Гуляшки

Вътрешни болести, Кардиология, 25 години опит

Д-р Любен Гуляшки е специалист кардиолог в София с над 25 години опит. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания (артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност, проследяване на пациенти след сърдечна операция или интервенционално лечение), електрокардиограма (ЕКГ), ЕКГ холтер мониториране, ехокардиография, ехо-Доплерсонография на артерии и вени. Образование Завършва Медицински университет - София през 1994 г. и има придобити специалности Вътрешни болести (2002 г. за САЩ и 2003 г. за България) и Кардиология (2005 г.). Квалификации - Член на Български лекарски съюз; Дружество на кардиолозите в България - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.

д-р Гинка Делиева

Педиатрия, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Гинка Делиева-Чулева е специалист педиатър в София с над 25 години опит. Работи в Катедра по инфекциозни болести към Военномедицинска академия София и специалист по Детски болести в 31 МЦ - Нови Искър. От първите дни на пандемията с Ковид 19 до момента е в Инфекциозна клиника на ВМА, където се занимава с лечението на ковид пациенти. В 31 МЦ извършва проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания, абдоминална ехография, предоперативни прегледи, издава медицински удостоверения, протоколи от ЛКК по Детски болести, болничен лист за временна нетрудоспособност от ЛКК по Детски болести. В ежедневната си работа д-р Делиева-Чулева се стреми към етично и професионално отношение. Удовлетворение й носят щастливите детски усмивки. Образование Завършва Медицински университет София през 1994 г. Своята специалност Детски болести придобива през 2004 г. след специализация в СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев" София. Допълнителни квалификации - Курс Абдоминална ехография, Аномалии на отделителната система и ХБН, Абдоминална ехография по профили на коремни органи в детска възраст, Диагностика и лечение на инфекции на долните дихателни пътища, Захарен диабет – диагностика и лечение; - Общи принципи на антимикробната химиотерапия. Интерпретация на резултатите от микробиологичното изследване; - Член на Български лекарски съюз; - Участие в различни форми на продължаващо обучение – симпозиуми, летни и зимни университети, конференции и национални научни форуми в областта на педиатрията, общата медицина и инфекциозните болести. Биография След своето дипломиране през 1995 г. д-р Делиева-Чулева започва работа като участъков педиатър, а в периода от 2000 г. до 2008 г. работи като общопрактикуващ лекар. От 2010 г. практикува като ръководител на отделение в Катедра по инфекциозни болести към Военномедицинска академия София и специалист по Детски болести в 31 МЦ - Нови Искър.

д-р Веселин Милков

Вътрешни болести, Нефрология, 45 години опит

От Септември 2019г. - до 2021 - Лекар - специалист-нефролог в ДКЦ към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост. В момента работи в медицински център Ориндж, Люлин! Д-р Милков е работил в ЮАР, Ирландия и Азия. Специализации и квалификации: - Програма за финални изпити по медицина- 6 та година,МЕДУНЗА. - ЮАР- 2006 с право на пълна регистрация за неограничена практика. - Курс по абдоминална ехография-Йоханесбург,ЮАР-2000. - Курсове на Американската Сърдечна Асоциация (AHA) - ACLS-2009,2012,2014; ATLS-2012; PALS-2013. - Семейно планиране и сексуално преносими заболявания-Дъблин-2010. - Основен курс по ехография-Александровска Болница-Май 2015. - Участие в различни Български и Международни Нефрологични Конгреси. - Над 22 публикации в областта на нефрологията.

д-р Иван Горанов

Вътрешни болести, Ревматология, Ковид-19 консултация, 35 години опит

Работил съм като участъков лекар, ординатор в спешно отделение, спортна медицина, ординатор кардиологично отделение. От 1993 г. практикувам като специалист Вътрешни болести, а от 2000 г. - специалист ревматолог. От 2006 г. ръководя Ревматологично отделение на УМБАЛ Пловдив АД. Член на БРД, EULAR, ACR, БАМСУ.

д-р Кирил Свиленов

Обща медицина, Ковид-19 консултация, 23 години опит

Д-р Кирил Свиленов е роден през 1972 г. в гр. София. През 1990 г. завършва английска гимназия с почетен златен медал за пълно отличие. Същата година е приет в Софийски Медицински университет – специалност Медицина. Дипломира се през 1996 г. и от 1997 г. работи в 29 ДКЦ (тогава 29 поликлиника). През 2002 г. завършва специалност по Обща медицина и до момента работи като общопрактикуващ лекар. От март 2003 г. до ноември 2004 г. специализира в областта на образната диагностика и получава сертификат за ултразвукова диагностика, линеен доплер и квантов нелинеен анализ на организма. За същия период има редица публикации и участва в няколко клинични проучвания. Декември 2007 г. е избран за лекар на годината. От февруари 2008 г. до март 2009 г. е водещ в предаването „Живот и здраве” по ТВ Европа. Септември 2009 г. полага последният от серията изпити за работа в САЩ и получава международен сертификат. От 2008 г. д-р Свиленов е председател на Българската Християнска медицинска асоциация, а от 2014 г. модератор на международните конференции на WCDN (World Christian Doctors Network). От 2019 г. започва работа и в МБАЛ "Света София".

д-р Ася Чакърова

Кардиология, Ковид-19 консултация, 12 години опит

Д-р Ася Чакърова е специалист кардиолог в София с над 12 години медицински опит. Извършва диагностична и терапевтична дейност в областите артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, клапни пороци и ритъмни нарушения, извършва предоперативни консултации и оценка на сърдечно-съдовия риск. Приоритет е висококачествената грижа за пациента. Образование Завършва Медицински университет - София през 2012 г. с отличен успех. Специалност Кардиология придобива през 2018 г. Допълнителни квалификации - Сертификат за извършване на високоспециализирана дейност в медицината по Ехокардиография; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността; - Член на Български лекарски съюз; Биография От 2013 г. до 2016 г. д-р Чакърова работи като лекар-ординатор в Отделение по Кардиология на V МБАЛ София. От 2014 г. до 2018 г. е лекар-специализант по Кардиология в МБАЛ Национална кардиологична болница - София. От 2019 г. е част от екипа специалисти на ДКЦ 11 София. Владее английски и испански език. Отличена с първа награда за "Най-обичан от пациентите лекар" сред кардиолозите в платформата superdoc.bg за 2020 година.

д-р Юлия Григорова

Гастроентерология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Юлия Григорова е специалист гастроентеролог в София с над 30 години опит. Извършва прегледи и лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, черен дроб, панкреас, както и ултразвукова диагностика на коремни органи. С хранене и диететика се занимава от 1986 г. Д-р Григорова не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 1986 г. Има придобити специалности Вътрешни болести и Гастроентерология и диететика. Допълнителни квалификации - Квалификации за ендоскопски методи на диагностика и лечение и ултразвукова диагностика на коремни органи; - Завършени множество курсове за повишаване на квалификацията; - Член на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография и Гастро-хирургичен клуб; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. Биография След своето дипломиране д-р Григорова започва работа по разпределение в болнична помощ в Своге, след което практикува в няколко вътрешни отделения в столични болници, част от които в МБАЛ "Св. Анна", както и в Център за спешна медицинска помощ. От 1990 г. до момента работи в Университетска болница "Лозенец" София последователно като лекар-ординатор по вътрешни болести и гастроентерология и в последствие като Завеждащ ендоскопския сектор в болницата. Към момента е част и от екипа специалисти на ДКЦ 11 София.

д-р Галина Стойчева

Педиатрия, Детска пулмология, Ковид-19 консултация

Д-р Галина Стойчева, педиатър, детски пулмолог. Д-р Стойчева завършва Медицина през 1994г. в Медицински Факултет на Тракийски Университет – Стара Загора. Има специалност Детски болести от 2002 г. и Детска пневмология и фтизиатрия от 2005 г. Професионалният й път започва като педиатър в Ямбол и преминава през Бърза помощ, Детско отделение на ОРБ, Поликлиничен педиатричен участък и Центъра за спешна медицинска помощ. След придобиване на цитираните по-горе специалности работи в МЦ Св. Пантелеймон – София и в Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания – София област. От 2009 г. е част от екипа на ДКЦ Токуда. Д-р Стойчева е преминала допълнителни квалификационни курсове - спешни състояния в педиатрията, спешна медицина, правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения ниво 3, извършване и интерпретация на функционална белодробна диагностика. Клиничните й интереси са в областта на функционалната белодробна диагностика и заболяванията Бронхиална астма и Туберкулоза. Има клиничен опит като Главен изследовател в клинично проучване при деца с Бронхиална астма и като съизследовател за функционални белодробни тестове в други проучвания при деца. Член на Българското дружество по Белодробни болести и на Българска Асоциация Детски пневмолог. Владее руски и англиийски език.

д-р Калин Лисички

Педиатрия, Детска ревматология, Ковид-19 консултация

Д-р Калин Лисички, началник на Клиника по Педиатрия. Завършил е медицина в МУ-София през 1984 г. Има специалности по "Педиатрия" и "Ревматология". Специализирал е "Детски болести" във Франция през 1987 г. Работил е 20 години в Института по педиатрия като детски ревматолог. Автор и съавтор на множество научни статии и монографии на тема „Ревматоидният артрит в детска възраст и системни заболявания на съединителната тъкан”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от средата на 2007 г.

д-р Бойка Костова-Сякулова

Вътрешни болести, Ендокринология, Ковид-19 консултация, 27 години опит

Д-р Бойка Костова, ендокринолог, интернист. Завършила медицина в Медицински университет - София през 1996 г. Работила е като диетолог и като лекар в звено за неотложна медицинска помощ в продължение на три години след завършването си. Специализира вътрешни болести в МБАЛ „Александровска“ и придобива специалност по вътрешни болести през 2005 год. Специализира ендокринология и болести на обмяната в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ и придобива специалност през 2008 год. Работи като ендокринолог във вътрешно отделение на МБАЛ "Токуда Болница София" от юни 2008 г.

д-р Михаела Михайлова

Кардиология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 31 години опит

Аз съм лекар, с дългогодишен опит, специалист по Вътрешни болести и Кардиология. Вярвам, че поемането на контрол върху собственото ни здраве е най-важната стъпка, която всеки от нас трябва да предприеме. Професионалните ми интереси са в областта на: • Профилактика на сърдечно-съдовия риск • Трудни диагностични случаи • Сърдечна недостатъчност • Хранене при пациенти със сърдечно-съдови заболявания Понастоящем съм Асистент към "Клиника по пропедевтика на вътрешните болести Проф. д-р Ст. Киркович“, МУ София

д-р Веселка Гергова

Кардиология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 44 години опит

Аз съм специалист по Вътрешни болести и Кардиология, с дългогодишен опит и професионални интереси в областите: • Хипертонична болест при пациенти с висок риск • Медикаментозно повлияване на сърдечно-съдовия риск • Лечение на пациенти с дислипидемии • Диагностика и лечение на пациенти с ритъмна патология • Неинвазивна диагностика на Исхемичната болест на сърцето. Понастоящем съм Асистент към "Клиника по пропедевтика на вътрешните болести Проф.д-р Ст. Киркович“, МУ София

доц. Александър Шинков, дм

Ендокринология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Доц. Александър Шинков, дм е специалист ендокринолог в София с над 20 години опит и с научни интереси основно в областта на заболяванията на щитовидната и паращитовидните жлези, метаболитните костни заболявания. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на щитовидната жлеза, на калциево-фосфорната обмяна, хормонални и метаболитни нарушения, остеопороза. Извършва ехография на шията и щитовидната жлеза. Избран е в проучването на Дарик радио за Най-добрите лекари в България в област Ендокринология и болести на обмяната. Доц. Шинков не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 1994 г. Специалности по Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната придобива през 2001 г. и 2004 г. Допълнителни квалификации - Ехография, тънкоиглена биопсия, остеоденситометрия; - Курсове по клинична ендокринология на EFES; молекулярна и клинична ендокринология във Франция, Финландия, Германия, САЩ; клинична дензитометрия на ISCD и IOF в Чехия; геронтология в Румъния; минерални костни заболявания във Франция; - Член на Българско дружество по ендокринология, Европейско дружество по ендокринология, Американско дружество по ендокринология, Европейска и Американска тиреоидна асоциации; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността, включително като лектор. Биография Доц. Александър Шинков, е доцент в Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев" в София. От 1999 г. до момента има и самостоятелна практика като ендокринолог в София.

д-р Райна Драганова

Гастроентерология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Райна Драганова е специалист гастроентеролог в София с над 35 години опит. Извършва гастроентерологични прегледи и лечение на заболявания на стомашно-чревния тракт, черен дроб, панкреас, абдоминална ехография, фиброгастродуоденоскопия, фибросигмоидоскопия, ректо маноскопия, доплер, интервенционална ехография, гастроинтестинални тумори, горна и долна ендоскопия. Д-р Драганова не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Румъния през 1983 г. Своите специалности Вътрешни болести и Гастроентерология и диететика придобива през 1992 г. и 2001 г. От 2005 г. е участвала в редица клинични проучвания II и III фаза. Допълнителни квалификации - От 1989 г. извършва горна и долна ендоскопия и абдоминална ехография; - 1994 г. - Сертификат по Чревна патология; - 1996 г. - Курс по Ехографска диагностика; - От 2000 г. работи с абдоминален доплер и извършва горно и долно ендоскопски терапевтични манипулации; - От 2002 г. извършва интраоперативна ехография; - 2007 г. - Конвенционална ехография, Абдоминална ехография и повърхностни структури - I ниво; - 2007 г. - Курс II ниво по Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия; - Член на Български лекарски съюз; - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография След своето дипломиране д-р Драганова е работила последователно като ординатор към I-во и II-ро Вътрешни отделения на IV МБАЛ София, като участъков терапевт към ДКЦ 16 София, цехов лекар и педиатър към МБАЛ Своге, и като консултант към УСБАЛ по Ендокринология "Акад. Иван Пенчев". Към момента д-р Драганова е Отговорник на гастроентерологичен сектор към I-воВътрешно отделение на IV МБАЛ София и част от екипа специалисти на МЦ Лора - Позитано София. Владее руски, румънски и английски език.

д-р Велислава Брязовска

Обща медицина, Хомеопатия, Ковид-19 консултация, 22 години опит

Д-р Велислава Брязовска е семеен лекар в Русе. В практиката си прилага методите на традиционната медицина и на хомеопатията.

д-р Валентина Христова

УНГ, Ковид-19 консултация, 32 години опит

Д-р Валентина Христова е специалист УНГ с над 30 години опит. Основно преглежда деца и възрасни. Разполага с съвременна апаратура: Тимпанометриа, Аудиометриа, Риноларингоскоп, Синозон. За повече информация позвънете.

д-р Антоанета Георгиева

Вътрешни болести, Обща медицина, Пулмология, Ковид-19 консултация, 26 години опит

Completed medicine at Medical Academy, Sofia in 1993. Internal medicine specialist since 2000 Pulmonary medicine specialist since 2002. Translator of medical literature to/from English. From 1994 through 2004 worked at University Hospital for Respiratory Diseases at Medical Academy, Sofia. From 2004 until 2013 was a USA Peace Corps medical officer and worked according to the requirements for good clinical practice of the USA GPs. Since 2015 has been examining patients at "Detsko Zdrave" Medical center, 27 "Ami Bue" St., Sofia. Since 2015 has been working as a doctor at the American College in Sofia. Medical expertise in Internal and Respiratory medicine, Travel medicine, Primary care. Registered as a Pulmonologist within the Bulgaria National Health Insurance. 2004-2013 medical trainings in Parasitology and tropical diseases, Infectious diseases, Dermatology, Gynecology, Basic psychology. Continuing medical education in Respiratory and Internal medicine on annual basis.

д-р Дария Димитрова-Петкова

Педиатрия, Ковид-19 консултация, 36 години опит

Д-р Дария Димитрова-Петкова е специалист детски болести, клиничен хомеопат, шуслеров терапевт. Извършва проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, хранене и закаляване в детска възраст, диагностика и лечение на детски заболявания, детска консултация. Хомеопатия, шуслерови соли и есенциите на Бах - профилактика и лечение на деца и възрастни пациенти. БИОГРАФИЯ Д-р Дария Димитрова-Петкова е педиатър с 36 години трудов стаж. Завършва МУ Плевен през 1984г. Защитава специалност детски болести през 1991 г. Участъков педиатър в периода 1984-1988 г. Завеждащ детско отделение към Общинска болница - Белене в периода 1988-2009 г. Работи в Спешна помощ-Белене от 2009 до 2019 г. Завеждащ детски консултативен кабинет от 1988 г. до момента. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ: Завършени курсове: алергология, пулмология, нефрология, спешни състояния е детска възраст. Лечение на спешните състояния в Общата медицина. Притежава сертификат за абдоминална ехография, ехография на повърхностни органи и трансфонтанелна ехография. Завършен основен курс по Клинична хомеопатия към ЦОРХ-София в периода 2007-2009г. Притежава повече от 11 годишен опит като лекар-хомеопат и един от специалистите в България с Европейска диплома по Хомеопатия. Завършен основен теоретичен и практичен курс за работа със Шуслерови соли при графиня Анжелика Волфскиил в периода I-XII 2016г. Придобит Здравен мениджмънт СА Свищов през 2016г. Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността, в национални и международни конференции по Шуслерова терапия и Хомеопатия. Член на БМХО.

д-р Мария Ганчевска

Кардиология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Мария Ганчевска е специалист кардиолог в Стамболийски с над 25 години опит. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания като артериална хипертония, стабилна стенокардия, вторична хипертония, сърдечни пороци. Д-р Ганчевска не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 1993 г. Първата й специализация по Вътрешни болести преминава в столичните болници „Св. Анна“ и Александровска болница. Втората й специалност Кардиология придобива през 2012 г. след специализация в УМБАЛ Пловдив и МБАЛ Национална кардиологична болница София. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по Интервенционална кардиология; - Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността. Биография След своето дипломиране д-р Ганчевска работи в МБАЛ Карлово, а от 1999 г. работи в УМБАЛ Пловдив. От 2013 г. до момента е управител на МЦ 1 Стамболийски. Д-р Ганчевска приема пациенти и в МЦ Брод, Пловдив с адрес ул. Петко Д. Петков 23, ет. 3.

д-р Полина Миленова

Ковид-19 консултация, Педиатрия, 11 години опит

Д-р Миленова е специалист педиатър и работи в ДКЦ 1 ЕООД Шумен, кабинет 235. Завършва медицина в Медицински университет Варна през 2003 г. и специализира детски болести в УМБАЛ "Св. Марина" Варна и детско отделение на МБАЛ Шумен. Работи в неонатологично отделение на МБАЛ Шумен 1 година, след това започва практика в доболничната помощ. Работи по програма "Детско здраве" - води детска консултация от 0 мес. Квалификации: курсове по ултразвукова диагностика на коремни органи при деца до 18 г. Прави прегледи и на 6-месечна възраст за скрининг за вродени аномалии на отделителната система. Завършен курс по клинична хомеопатия на Боарон. Д-р Миленова има клиничен опит при работа с често боледуващи от инфекции на горни и долни дихателни пътища деца, инфекции на пикочните пътища и деца с неуточнени коремни болки. Консултира пациенти с коронавирусна инфекция. Д-р Миленова е член на БЛС и председател на сдружението на БЛС към ДКЦ 1. Д-р Миленова е председател на педиатрична ЛКК в ДКЦ 1.

доц. Дора Маринова, дм

Пулмология, Ковид-19 консултация, 16 години опит

Доц. Дора Маринова, дм е специалист пулмолог с богат клиничен опит и с основни интереси в областта на интерстициалните белодробни болести, саркоидоза, обструктивни белодробни болести (астма и ХОББ) и възпалителни заболявания на белите дробове. Доктор по медицина с над 50 научни публикации като автор и съавтор в областта на белодробните болести. Носител на наградите „Златен Хипократ” 2008 за отличен успех, „Дарзалас” 2013 за принос в Клиничната онкология, „Млад пулмолог” 2014. Д-р Маринова е доцент към Медицински университет София и обучава студенти и специализанти. Образование Завършва Медицински Университет София през 2008 г. с награда „Златен Хипократ” за отличен успех. През 2013 г. придобива степен Доктор по медицина, а през 2014 придобива специалност Пневмология и Фтизиатрия към Медицински Университет София. От 2014 г. до 2017 г. е асистент, от 2017 г. главен асистент, а от октомври 2019 г. е доцент по белодробни болести към Катедрата по Белодробни болести на Медицински университет София, МБАЛББ "Св. София". Квалификации - Професионална квалификация по „Конвенционално ултразвуково изследване на торакс – първо ниво“ – 2016 г. - Член на Български лекарски съюз, Българското дружество по белодробни болести, Европейското респираторно дружество (ERS), Европейската асоциация за карциномни проучвания (EACR), Европейското общество по патология (ESP), Европейска академия по алергия и клинична имунология (EAACI), Американско торакално дружество (ATS).

д-р Диана Павлова

Обща медицина, Педиатрия, Хомеопатия, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Диана Павлова е семеен лекар и педиатър в София и Перник с над 30 години опит. Работи отлично с деца и с възрастни пациенти. Извършва профилактични прегледи на деца и възрастни, първични и вторични прегледи, лечение на редица заболявания. В грижата за своите пациенти д-р Павлова прилага методите на традиционната медицина и на хомеопатията. Образование Завършва Медицински университет София през 1988 г. Своите специалности Детски болести през 1996 г. и Обща медицина придобива през 2008 г. Допълнителни квалификации - 2017 г. - Диплома по Хомеопатия; - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография След своето дипломиране д-р Павлова е работила в Детска поликлиника в Перник и в Неонатологично отделение на МБАЛ Перник. От 2001 г. до 2022 г. д-р Павлова има самостоятелна практика като общопрактикуващ лекар в Перник, понастоящем ръководи групова практика с предимно педиатрична насоченост в София, намираща се в УМБАЛ "Лозенец"

д-р Николай Цачев Нейков

Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 28 години опит

Д-р Николай Нейков е специалист вътрешни болести, абдоминална ехография на коремни органи, млечни жлези,щитовидна и простатна жлеза, както и пикочен мехур в София. Извършва диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания: артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, исхемична болест на сърцето, ритъмно-проводни нарушения. Дългогодишен опит при лечението на вирусни и бактериални инфекции на дихателните пътища. По настоящем началник спешно отделение за диагностично уточняване и консултант по вътрешни болести в МБАЛНП Св. Наум, консултант по вътрешни болести ДКЦ Токуда. Образование Завършва Медицински университет Плевен през 1992 г. Своята специалност Вътрешни болести придобива през 1999 г. Квалификации - 2010 г. - Сертификат за абдоминална ехография и повърхностни структури; - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. От началото на пандемията е консултирал над 1000 пациента като схемите на лечение са съобразени с най-добрите медицински практики от водещи клиники по инфекциозни болести в САЩ, Канада и Великобритания.

д-р Георги Гюзелев

Кардиология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Д-р Георги Гюзелев е специалист кардиолог във Варна с над 20 години опит. Извършва кардиологични прегледи, електрокардиограма, ехокардиография и холтер ЕКГ. Провежда профилактики на артериалната хипертония (АХ) и исхемична болест на сърцето (ИБС). Кабинетът му е оборудван със съвременна апаратура за проследяване на артериална хипертония. Д-р Гюзелев е лектор на теми свързани с профилактика и лечение на артериална хипертония и сърдечносъдови заболявания. Образование Д-р Гюзелев завършва Медицински университет Варна през 1996 г. Своите специалности Вътрешни болести и Кардиология придобива през 2004 г. и 2008 г. Допълнителни квалификации Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография След своето дипломиране д-р Гюзелев работи 4 години като военен лекар. От 2001 г. до 2006 г. практикува като лекар ординатор в Кардиологично отделение на Военно медицинска академия – ББАЛ Варна. От 2006 г. до 2007 г. д-р Гюзелев работи като терапевт, а от 2007 г. до 2009 г. е асистент по кардиология в Първа клиника по кардиология на УМБАЛ "Света Марина” Варна. От 2009 г. д-р Гюзелев е началник отделение по Интензивна терапия ВМА МБАЛ Варна. Владее руски и английски език.

д-р Нели Митева-Марчева

Педиатрия, Ковид-19 консултация, 10 години опит

Д-р Нели Митева-Марчева е специалист педиатър в Пловдив. Извършва проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика, превенция и лечение на болести при децата. Образование Завършва Медицински университет в гр. Пловдив и през 2019 година придобива специалност Педиатрия. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността. Биография От 2015 г. до момента д-р Митева-Марчева е част от екипа на отделение по Детски болести на УМБАЛ Пълмед. От 2019г. и понастоящем е асистент към катедрата по Педиатрия и медицинска генетика към МУ Пловдив. От 2020г. специализира Медицинска генетика.

д-р Виждан Мюмюнова

Педиатрия, Ковид-19 консултация, 15 години опит

Д-р Виждан Мюмюнова е специалист педиатър в Пловдив с над 10 години опит. Извършва проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания, детски консултации. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2008 г. Своята специалност Детски болести придобива през 2013 г. Допълнителни квалификации - Сертифицикат за извършване на ехография; - Член на Български лекарски съюз и Българска педиатрична асоциация; - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография През 2013 г. д-р Мюмюнова започва работа в МБАЛ Св. Мина, Пловдив, след което има самостоятелна практика като специалист педиатър, работи и в МЦ 6 Пловдив. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Кючук Париж Пловдив. Владее турски език.Специализира Детска ендокринология!

доц. Нели Жекова, дм

Педиатрия, Неонатология, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Доц. Нели Жекова е специалист педиатър и неонатолог в София с над 30 години опит. Доц. Жекова извършва всички видове прегледи, диагностика и лечение на заболявания при бебета и деца, проследяване на рискови новородени деца, трансфонтанелна ехография. Работи в областта на ранната диагностика на неонаталния респираторен дистрес синдром и въвежда оригинален биофизичен метод за откриване на белодробната незрялост при недоносените новородени деца. Автор е на повече от 100 статии, една монография и е съавтор на учебник по неонатология. Образование Завършва Медицински университет София през 1985 г. Своите специалности Детски болести и Неонатология придобива през 1995 г. и 2000 г. Защитава дисертация по неонатология в Института по акушерство и гинекология през 1989 г. и получава научно-образователна степен "Доктор". Избрана за доцент по неонатология през 1996 г. и преподава на студенти по медицина и специализиращи лекари по неонатология, акушерство и обща медицина в Медицински университет София. Владее френски, английски и немски език. Допълнителни квалификации - Специализира неонатология в Мюнхен през 1991 г. със стипендия от DAAD (Германска служба за академичен обмен), в Париж през 1996 г. в болницата Антоан-Беклер със стипендия от Френската културна служба и в Бордо през 1998 г. в областта на неонаталната кардиология; - Член на Българската асоциация по неонатология от създаването й до момента; - През 2009 г. е избрана за член на изпълнителния комитет на Европейския съюз на неонатологичните и перинатологичните дружества, а от 2019 г. е избрана за член на научния комитет на Световната асоциация по перинатология. Биография От 1985 до 1986 г. доц. Жекова е ординатор в Отделение за новородени деца в МБАЛ Шумен. От 1991 до 1995 г. е асистент по неонатология в Научен институт по акушерство и гинекология и МУ София. От 2001 до 2002 г. работи като консултант по детски болести и неонатология в Кувейт. От 2003 до 2010 г. е доцент по неонатология в СБАЛАГ "Майчин дом" София. От 2010 г. до 2011 г. доц. Жекова е Началник на Интензивно отделение за новородени деца, а от 2012 г. доцент-неонатолог към Клиника по неонатология на СБАЛАГ "Майчин дом". Към момента е част и от екипа специалисти на МЦ "Майчин дом" София.

Мариета Симонова, дм

Гастроентерология, Вътрешни болести, 24 години опит

Доц. д-р Мариета Симонова, дм е специалист по гастроентерология и вътрешни болести с над 20 години професионален опит и основни клинични интереси в сферата на чернодробните заболявания и заболяванията на гастроинтестиналния тракт. Специалностите си по вътрешни болести и гастроентерология ежедневно упражнява в клиничната си практика в Катедрата по Вътрешни болести, гастроентерология и хептология, ендокринология, ревматология, нефрология и диализно лечение в Клинкиум Клагенфурт, Австрия. Работата там и позволява да натрупа значим опит в лечението на пациенти с едновременно няколко тежки заболявания, освен чернодробни или гастроентерологични (сърдечно-съдови, бъбречни, ревматологични и онкологични заболявания, захарен диабет и дислипидемии). Комплексният подход към всички налични заболяванията при един пациент е задължителен за успешен лечебен процес. Автор е на над 100 публикации в национални и международни списания. Лектор в международни и национални конгреси. Образование: Завършва Медицински университет София през 1997 г. Своите специалности Вътрешни болести и Гастроентерология придобива съответно през 2004 г. и 2007 г. Защитава докторска дисертация върху проблемите на вирусните хепатити. Допълнителни квалификации: - Следдипломни квалификации във водещи университетски клиники във Великобритания (King's Collage Hospital, London и UCL, London) и в Австрия (University Hospital AKH, Vienna). Биография: От 2000 г. до 2022 г. доц. Симонова работи в Клиниката по гастроентерология на ВМА – първоначално като лекар-ординатор, а от 2007 г до 2012 г като Началник на отделение в същата клиника. От 2012 г. до 2022 е доцент към Катедрата по Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА. От началото на 2022 е доцент към Катедрата по Вътрешни болести, гастроентерология и хептология, ендокринология, ревматология, нефрология и диализно лечение в Клиникум Клагенфурт, Австрия, където продължава да работи и до сега.

д-р Снежина Лазова, дм

Детска пулмология, Педиатрия, Ковид-19 консултация, 15 години опит

Снежина Лазова има 14 години лекарски стаж, педиатрия. След завършването си в МУ София започва работа като доброволец, в последствие специализант в Клиника по педиатрия на МБАЛ Токуда Болница София. От юли 2011 г. до септември 2018 г. работи в Клиника по педиатрия на УМБАЛ Александровска, където заема последователно длъжностите на редовен, задочен докторант, лекар-ординатор, специализант по детска пневмология и фтизиатрия и хоноруван преподавател към Катедра по педиатрия на МУ София. От създаването на Отделение по педиатрия към УМБАЛСМ Н. И. Пирогов гр. София, октомври 2018 г., е част от екипа му като лекар консултант и в последствие главен асистент. Практикувала е в ДКЦ Неоклиник. В доболничната помощ работи като консултант в МЦ Инспиро. Професионалната ѝ експериза обхваща, както общопедиатричната патология, така и диапазона от заболявания на дихателната система в детска възраст, с фокус върху бронхиална астма и атопия при деца, респираторна алергия в различните й клинични прояви, функционално изследване на дишането (спирометрия, тестове за бронхиална обратимост, бодиплетизмография), хронична влажна кашлица, дисфункционално дишане и различните форми на респираторни инфекции.

д-р Димитър Антонов

Вътрешни болести, Кардиология, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Димитър Антонов е специалист кардиолог в София с над 30 години опит. Извършва кардиологични прегледи, електрокардиограма, холтер ехокардиография и др. Д-р Антонов не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет София през 1986 г. Своите специалности Вътрешни болести и Кардиология придобива през 1991 г. и 1995 г. Квалификации - Курсове по Ехокардиография (ЕхоКГ), холтер, Електрокардиограма (ЕКГ), доплер; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. Биография Д-р Антонов е работил последователно в УМБАЛ "Св. Анна" София и Университетска болница "Лозенец" София. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Торакс София.

д-р Светослав Стефанов

Обща медицина, Ковид-19 консултация, 23 години опит

Д-р Светослав Стефанов е семеен лекар с над 20 годишен опит. В своята практика в Търговище той се грижи за малко деца и много възрастни пациенти с артериална хипертония, захарен диабет и мозъчно-съдова болест. ОБРАЗОВАНИЕ: През 1996г завършва Медицински Университет Варна През 2008 г. придобива специалност по Обща медицина в МУ Варна. През 2014 завършва специализация по Здравен Мениджмънт в Стопанска Академия Свищов ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Участие в множество семинари и конгреси у нас и в чужбина. БИОГРАФИЯ: Своята кариера Д-р Стефанов започва като селски лекар в с. Макариополско през 1997г. След това работи като участъков терапевт в к-т по Вътрешни Болести в Търговище от 1998 до 2000 г. От 2000г до момента работи като Семеен лекар и управител в "Групова практика - Хелиос" в Търговище. ЧЛЕНСТВО: От 2002 г. до момента е Председател на Общопрактикуващите лекари в Търговищка област. От 2003 г. до момента е член на УС на БЛС Търговище От 2018 г. до момента е член на Контролната комисия на НСОПЛБ. През 2014 г. е избран за лекар на годината. През 2022г. е избран за семеен лекар на годината.

д-р Маргарита Шаркова

Педиатрия, Обща медицина, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Маргарита Шаркова е семеен лекар в София с над 30 години опит. В своята практика се грижи за много деца и възрастни пациенти. Образование Завършва Медицински университет Плевен през 1991 г. Своята специалност Детски болести придобива през 1990 г. Допълнителни квалификации - Ежегодно посещава конференции и конгреси свързани по специалността. Биография След своето дипломиране д-р Шаркова започва работа в Свищов. От 2001 г. практикува като семеен лекар и педиатър в София .

д-р Надя Коларова-Янева, дм

Педиатрия, Ковид-19 консултация, 10 години опит

Здравейте, аз съм д-р Надя Коларова, завършила съм педиатрия и имам научна степен по педиатрия. Работила съм седем години в университетска детска клиника с 66 легла. В своята практика съм се сблъсквала с разнообразни клинични случаи - с малки и големи, спешни и планови, остри и хронични пациенти. Следя новостите в педиатрията и споделям своя опит със студентите по медицина, като техен преподавател и с колегите в България и по света, пишейки научни статии. Разполагам с добре оборудван кабинет в близост до моя дом. След предварителна уговорка, мога да прегледам вашето дете в събота и неделя. ОБРАЗОВАНИЕ Завършила съм Медицински университет Плевен през 2010 г. През 2015 г. защитих степен доктор по медицина, а през 2016 г. придобих своята специалност Детски болести. Дисертацията ми е на тема "Първична артериална хипертония в детска възраст - епидемиология, основни кардиоваскуларни рискови фактори и възможности в профилактиката". В резултат от нея имаме по-ефективни методи за профилактика на артериалната хипертония при деца, чрез изследване на микроелементен статус (Zn, Cu, Cr) и тиоциaнати (маркер за тютюнопушене). ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ Преминала съм следните обучения и специализации: - инхалаторна терапия в детска възраст - Александровска болница, 2017 г. - Академия Иновации от Израел - Тел Авив, 2016 г. - курс по ЕКГ през 2013г. - Варна - по Булозна епидермолиза (т. нар Пеперудени деца) в най-голямата Детска болница в Рим (Bambino Gesù), 2012 г. Член съм на: - Български лекарски съюз; - Българска педиатрична асоциация; - Дружество на кардиозите в България; - European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN). БИОГРАФИЯ От 2011 г. до края на 2017 г. работех в Клиника по детски болести на УМБАЛ “Д-р Георги Странски", Плевен. От 2018 г. имам добре оборудван, специализиран кабинет по педиатрия в квартал Бели брези, София. You're welcome, even if your Bulgarian is not fluent, nor that my English is ;-)

д-р Катя Нолева

Алергология, УНГ, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Катя Нолева е със специалности по Клинична алергология и Оториноларингология (УНГ болести) в Пазарджик с над 35 години опит. Извършва диагностика и лечение на алергични болести на кожата и дихателните пътища, предоперативна подготовка, имунотерапия. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Пловдив през 1983 г. Своите специалности Оториноларингология и Клинична алергология придобива съответно през 1987 г. и 1994 г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по алергология; - Индивидуален член на Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI); - Участия в национални и международни конгреси и семинари по специалността. БИОГРАФИЯ След завършването си през 1983 г. д-р Нолева работи в МБАЛ Пазарджик в продължение на 17 години. От 2000 г. до момента има своя самостоятелна практика. Владее немски, английски и руски език.

д-р Мирослава Методиева

Обща медицина, 25 години опит

Д-р Мирослава Методиева е семеен лекар в София с над 20 години опит. Работи с деца и възрастни пациенти. Извършва амбулаторни прегледи, насочване за консултация с друг специалист, лечение на редица заболявания, издаване на медицинско направление и др. ОБРАЗОВАНИЕ Д-р Методиева завършва Медицински университет София през 1996 г. Своята специалност Обща медицина придобива през 2009 г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ - Участие в конгреси и семинари по специалността, както и в кардиологични конгреси; - Член на Български лекарски съюз; - Лечение на хипертония; - Ваксинопрофилактика. БИОГРАФИЯ След своето дипломиране до 1997 г. д-р Методиева работи в педиатричен кабинет в ДКЦ 28 София. От 1997 г. до 2000 г. практикува в Здравна служба с. Мрамор. От 2000 г. до момента има практика като семеен лекар в ДКЦ 8 София. Владее английски и руски език.

д-р Георги Стоилов

Образна диагностика, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Специалист по образна диагностика.Работи в Пловдив с над 25 години опит. Приема пациенти за ядрено-магнитен резонанс, компютър-аксиална томография,коремна ехография и всички видове рентгенови изследвания. Д-р Стоилов преглежда и деца по горепосочените методи. ОБРАЗОВАНИЕ -Завършва Медицински университет Пловдив през 1995 г. -Придобива специалност Образна диагностика през декември 2007г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ - Компютър-аксиална томография(КАТ) -Ядрено-магнитен резонанс(ЯМР) -Ехография на коремни органи -Мамография и ехография на млечни жлези -Ехография на повърхностни органи-щитовидна жлеза,тестиси,лимфни възли -Всички видове рентгенови изследвания - Член на Български лекарски съюз - Участие в многобройни конференции и семинари по специалността. -Сертификат- Лекар на когото българите вярват! БИОГРАФИЯ Към момента д-р Стоилов е началник-отделение Образна диагностика към УМБАЛ Пълмед Пловдив.

д-р Лиляна Тончева

Хомеопатия, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 32 години опит

Д-р Лилия Стоянова е специалист вътрешни болести в Русе. В своята практика тя съчетава методите на традиционната медицина и хомеопатията в грижа за своите пациенти. Образование Завършва медицински университет Плевен и има придобита специалност по вътрешни болести. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността. Биография Към момента д-р Стоянова е част от екипа специалисти в УМБАЛ Канев, Русе.

д-р Емилия Йорданова

УНГ, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Д-р Емилия Йорданова е специалист УНГ с богат опит. Извършва диагностика и лечение на деца и възрастни, изследвания на слуха с високоспециализиран аудиометър и тимпанометър, поставяне на слухови апарати, ТЕЛК и др. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет София през 1996 г. През 2004 г. придобива своята специалност Оториноларингология. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ - Множество участия в конгреси в България и чужбина; - Член на Български лекарски съюз и Софийско сдружение по оториноларингология. БИОГРАФИЯ От 1997 г. до 1999 г. д-р Йорданова работи в УМБАЛ Света Анна София, а след това от 1999 г. до 2011 г. в Клиниката по УНГ болести към Първа МБАЛ София. От 2008 г. до момента д-р Йорданова работи в Поликлиника Младост. Владее английски и руски език.

д-р Кристина Атанасова

УНГ, Ковид-19 консултация, Отоневрология, 13 години опит

Д-р Кристина Атанасова е специалист по УНГ болести в Русе с над 13 години медицински опит. Извършва диагностично-консултативни прегледи и лечение на заболявания на ушите, носа и гърлото при възрастни пациенти и деца. Образование Завършва Медицински университет Варна през 2009 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 2015 г. През 2017 г. завършва магистърска програма по Здравен мениджмънт. Квалификации - Професионална квалификация по Отоневрология; - Проведено обучение за поставяне на филъри и мезотерапия; - Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по Оториноларингология и хирургия на глава и шия; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. Биография Към момента д-р Атанасова е част от екипа на МЦ Медик консулт.

проф. Анжелика Димитрова

УНГ, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Проф. д-р Анжелика Димитрова провежда консултации и амбулаторно лечение, профилактични и лечебни прегледи на уши, нос и гърло, консервативно лечение на хронични тонзилити (сливици) и аденоиди, лечение на алергични ринити (сенна хрема), промивки на уши, всички видове лечебно диагностични процедури, цветотерапия и психокорекция, ирисова диагностика. Специализира Ирисова диагностика в Московски Методичен Център ТОО Мединфопром през 1992 г. Завършва Медицински институт Н. А. Семашко в Москва през 1992 г. През 1992-1995 г. специализира УНГ в Централна Болница г. Мапуто. През 1997 г. в РДМУ, катедра УНГ в Москва след преминаване на курс за повишаване на квалификацията придобива специалност по обща оторинолаоингология. През 2000 г. защитава дисертация и получава Диплома за кандидат на медицинските науки от Академия на медико-техническите науки на Руската Федерация. През 2001 г. получава диплома по Практическа психология в Междудисциплинарен учебно-изследователски център, Руска Федерация. От 1992 до 1996 г. проф. Димитрова работи като специалист оториноларинголог в Централната Болница на Мапуто и клиника Круш Азул, Мозамбик. От 1996 г. до 2016 г. Работи като оториноларинголог към Военно-лекарска комисия при МВР, Руска Федерация. От 2012 г. до 2016 г. работи в Многопрофилен Медицински Център "Профи-Мед", като Лекар оториноларинголог, водещ консултант-оториноларинголог. Към момента е част от екипа специалисти на ДКЦ 5 - Студентска поликлиника, София. Член е на Руското общество на оториноларинголозите от 1997 г. и на Българския Лекарския Съюз от 2006 г.

д-р Силвия Георгиева

УНГ, Ковид-19 консултация, 17 години опит

Работя в гр Русе, специалист по ушно-носно гърлени болести. Адресът на кабинета е: гр Русе, ул. "Богдан войвода" №7 /зад училище "Отец Паисий"/. В кабинета може да направите консултация, профилактика, диагностика и лечение на заболявания, свързани с ушите, носа и гърлото. Кабинетът разполага с качествена и съвременна техника: апаратура за изследване на слуха – аудиометър и тимпанометър,„Interacoustics”, тимпанометър „Ear check”, видео-ото-рино-ларингоскоп „MD Scope delux” и друга съвременна ендоскопска апаратура- позволяващи визуализация в реално време, както и пистолет за поставяне на обеци „Studex”. Телефон за връзка: +359 888 756967

д-р Иван Делчев

УНГ, Ковид-19 консултация, 15 години опит

Д-р Иван Делчев е специалист УНГ болести в Пловдив с над 13 години медицински опит и интереси в областта на ендоскопската хирургия на нос и синуси. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на заболявания в ушите, носа и гърлото. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2010 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 2016 г. Квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Член на Българско ринологично сдружение; - Член на Българско сдружение по детска оториноларингология; - Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността; - Преподавател в Медицински университет Пловдив. Биография След своето дипломиране д-р Делчев работи като ординатор УНГ болести в УМБАЛ Пловдив. От 2017 г. до 2023 г. практикува в УМБАЛ и ДКЦ Пълмед. Към момента е част от екипа специалисти на УМБАЛ Пловдив. Владее английски и немски език.

доц. Светлозар Иванов Сардовски

Кардиология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 28 години опит

N.В! Обявената Цена е принципно за вторичен преглед и може да бъде изисквана и по-висока, по преценка на лекаря, според естеството на исканата консултация. Д-р Сардовски има придобити специалности по кардиология, инвазивна кардиология, вътрешни болести, сертификат по ехокардиография – експертно ниво, магистър е по обществено здраве и здравен мениджмънт. Притежава академична степен научен сътрудник I ст., европейска кардиологична диплома от европейския борд за сертифициране от 2005г., а през 2007 г е избран за Fellow на европейското дружество по кардиология (FESC). Кратко професионално развитие Бил е личен лекар на известния мултимилионер Иван Зографски (бивш собственик на х-л Кемпински-Зографски, София). През 2007 основава Кардиологична клиника в УБ “Пирогов”, като от 2007 г. до февруари 2013 е и завеждащ на интензивното и кардиологичнoто отделения. През 2009 г. заедно с д-р Гелев и съдействието на д-р Раденовски (директор на “Пирогов”), създават отделението по инвазивна кардиология в същата болница. От март 2013 г работи като инвазивен кардиолог, част от водещият екип на Kардиологичната клиника в болница Токуда, София. От март 2017 до септември 2019г работи като инвазивен кардиолог в б-ца “Берое”, Стара Загора. От 2018 г е съдружник в Медицински Център “АРГОМЕДИКА” в София. Завършва медицина през 1992 в МУ, София. До 1996 работи в Центъра по спешна медицинска помощ-София. От 1996 след конкурс, е назначен за научен сътрудник в сърдечна реанимация на УБ “Пирогов”. От 2003 до 2007 е завеждащ функционален кардиологичен сектор на секцията по спешни вътрешни болести и кардиология. Здравни услуги: Д-р Сардовски има значителен опит в диагностиката и лечението на спешните вътрешни и сърдечно-съдови заболявания и е експерт в ехокардиографията и в инвазивната кардиология – основните методи за поставяне на правилната диагноза при сърдечните заболявания. Използва съвременна високотехнологична апаратура и осъществява: – сърдечно-съдов и пълен преглед – ехокардиография (визуализира отклонения на сърдечните структури с ултразвук) – велоергометрия (открива сърдечни проблеми и оценява физическия капацитет – решаващи фактори за преценка на сърдечно-съдовото здраве и определяне нивата за физическо натоварване) – Холтер – ЕКГ (открива сърдечни аритмии и преценява ефекта от лечението им) – Холтер – Артериално налягане (открива скрито повишаване на АН, както и преценява ефекта от лечението му) – коронарография, имплантация на стент при съответни показания (в Аджибадем СИТИ клиник или Софиямед, София) - Превантивна медицина- обучение по здравословен начин на живот и медицински практики, предназначени за предотвратяване и избягване на болестите (най-важният фактор, определящ човешкото здраве) - Хранителна терапия при Диабет тип 2 и/или Затлъстяване с цел отслабване, без гладуване и контрол на кръвната захар - насочване към други водещи лекари (при нужда)

д-р Мирослава Рашева

Алергология, Педиатрия, 31 години опит

Д-р Мирослава Рашева е специалист алерголог в София с над 25 години опит, от които последните 10 - в Ирландия и Обединеното Кралство. Притежава опит и интереси в диагностиката и лечението на дихателна, кожна, хранителна, медикаментозна, латекс и инсект алергии. Д-р Рашева работи с всички инструменти за диагностика на алергии на световно ниво. • Кожно Алергични проби – храни, лекарства и др. по преценка • Интрадермални проби • Перорална десенсибилизация (постепенно привикване към алергени по протокол) • Епикутанни тестове с тестова субстанция доставена от пациента • Кръвни проби за диагностика на Алергия • Провокационно тестуване с хранителни алергени в контролирана среда – Детско отделение • Спирометрия • Бронходилататорен тест • Студова алергия – тест • Подготовка за оперативно интервенции • Дискусия и пълно информиране на пациента за резултата от тестовете и възможности за комбиниран преглед с друг специалист при преценка при алергични състояния, засягащи очи, УНГ, бял дроб, кожна алергия, стомашно-чревен тракт и други. За първи път в България в Болница Здравето стартира провеждането на индивидуална терапия с фъстъци за преодоляване на алергията към тях, за деца над 5 години, като се действа директно върху имунната система. Целта е намаляване чувствителността на организма към дадения алерген, чрез приемане на контролирани дози фъстък. Образование Завършва Медицински университет Плевен през 1992 г. Своите специалности Детски болести, Обща медицина и Клинична алергология придобива през 2001 г., 2007 г. и 2013 г. Има магистратура по Клинична и консултативна психология от 2005 г. Квалификации • Множество квалификационни курсове, конференции и конгреси по време на работата във Великобритания и Ирландия; • Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по алергология, BSACI (British Society of Allergy and Clinical Immunology), ISPAR Group (International Suspected Perioperative Allergy Reaction Group), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI), World Allergy Organization (WAO). Биография Д-р Рашева стартира кариерата си през 1992 г. МБАЛ Лом като педиатър. Следва практика като семеен лекар. През 2005 г. работи в Неонатологично отделение към САГБАЛ Шейново, а от 2009 до 2013 г. - в Клиника по алергология и астма към УМБАЛ Александровска. През 2014 г. работи като педиатър в Ирландия и Обединеното Кралство, а по-късно и като алерголог. От 2019 г. е консултант алерголог в Hillingdon Hospital, Лондон, Великобритания, а до януари 2024 г. - в QMC, Нотингам, Великобритания. Към момента е и част от екипа на Болница Здравето. Владее английски, гръцки и руски език.

д-р Костадинка Пенджакова

Педиатрия, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Д-р Костадинка Пенджакова е специалист по педиатрия в София с над 25 години опит и изявени професионални интереси в областта на детската гастроентерология. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет София през 1993 г. Придобива специалност Детски болести през 2002 г. и магистратура по Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2009 г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ - 1995 г. - Патология в неонатална възраст; - 2001 г. - Фиброгастроскопия; - 2002 г. - Фиброколоноскопия; - 2003 г. - Ректоскопия; - 2006 г. - Интензивна терапия е педиатрията; - 2007 г. - Детска абдоминална ехография; - 2007 г. - Глумерулопатии в детска възраст; - 2007 г. - Бронхиална астма; - 2010 г. - Академия за лечение на рани; - Член на Български лекарски съюз и Българска асоциация по изгаряния и пластична хирургия; - Участия в Среща на Асоциация по Европейска педиатрична кардиология, Конференция по изгаряния и пластична хирургия, Симпозиуми на Болница Здравето. БИОГРАФИЯ От 2003 г. до момента д-р Пенджакова работи като педиатър консултант в Клиника по изгаряния и пластична хирургия, Отделение УНГ и Отделение по Детска урология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.. От 1999 до 2003 г. е работила в Отделение по спешна ендоскопия в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. От 2006 г. е част от екипа на Медицински център "Детско здраве" София. Владее английски език. Член е на Централната комисия по професионална етика на БЛС.

д-р Димитър Кехайов

Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Димитър Кехайов е специалист по вътрешни болести в София с над 15 години опит. Автор е на медицински учебници в областите Клиничната фармакология, Токсикология и Диференциална диагноза. Д-р Кехайов провежда и онлайн консултации - може да се свържете с него в приложението Healee. Д-р Кехайов не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет. Своята специалност Вътрешни болести придобива през 2006 г. Има втора специалност по и Клинична фармакология. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ - Специализация по Лактология; - Сертифициран специалист по Ренална и Обща ехография; - Член на Български лекарски съюз; - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. БИОГРАФИЯ От 1999 г. до 2002 г. д-р Кехайов работи в Център за Спешна медицинска помощ в Царево. От 2007 г. до 2014 г. практикува в УМБАЛ Бургас в противошоковата зала, както и в отделението по Кардиология. От 2015 г. до 2017 г. д-р Кехайов е Началник на приемно спешно отделение към МБАЛ Бургасмед. От средата на 2017 г. до средата на 2019 г. е Началник на приемно спешно отделение на МБАЛ Лайф Хоспитал, като едновременно с това до август 2019 има и самостоятелна практика в Бургас. От септември 2019 г. работи в УМБАЛ "Св. Анна" София. Практикувал е в МЦ Ню Медикал и МЦ Лора, София.

д-р Марина Белчева

Педиатрия, Хомеопатия, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Педиатър, хомеопат, извършвам ирисова диагностика, медицински управител на МЦ Епика

д-р Катя Бончева

Педиатрия, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Д-р Катя Бончева е специалист педиатър в София с над 25 години опит. Извършва прегледи и проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания, имунизации. При диагностиката и лечението прилага холистичен подход, щадящ тялото и психиката на пациента. Завършва Медицински университет София през 1990 г. Своята специалност Детски болести придобива през 1995 г. Завършва Здравен мениджмънт и Трудова медицина и работоспособност през 2005 г. и 2012 г. Допълнителни квалификации - Квалификация по Трансфузионна хематология; - Спешни състояния в детската ендокринология; - Удостоверение за обучение по политика, законодателство и практика на Европейския съюз за осигуряване на здраве и безопасност при работа; - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. В периода от 1990 г. до 1997 г. д-р Бончева работи в Детско отделение към МБАЛ Дупница. От 1997 г. до 2000 г. практикува в Детска клиника към II МБАЛ София. От 2000 г. до момента е управител и част от екипа специалисти на МЦ Авицена София. Владее руски език.

д-р Борис Стоилов

Педиатрия, Ковид-19 консултация, 10 години опит

Д-р Борис Стоилов е педиатър в София с над 5 години медицински опит. Извършва проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания, имунизации. Работи както с деца, така и с възрастни пациенти. Допълнителни квалификации - Докторант в областта на детската ендокринология; - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. В периода от 2014 г. до 2016 г. д-р Стоилов работи в сектор Скрининг и функционална ендокринна диагностика, а от 2016 г. в отделение по Нефрология към СБАЛДБ "Проф. д-р Иван Митев" София. От 2017 г. е част и от екипа специалисти на МЦ Авицена София.

д-р Таня Попова

Вътрешни болести, Хематология, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Таня Попова е специалист хематолог в София с над 30 години стаж и богат опит в лечението на левкемии, лимфоми, анемии и хронични миелопролиферативни заболявания. Извършва диагностиката и лечение на заболявания на кръвта, кръвотворните органи и органите на лимфната система: анемии, тромбоцитопении, левкопении, увеличени лимфни възли, нарушения в кръвосъсирването. Д-р Попова не преглежда деца. Завършва Медицински университет София през 1990 г. и има придобити специалности Вътрешни болести и Клинична хематология. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. В продължение на 18 години д-р Попова е работила във Военномедицинска академия София - 3 години в Клиника по Спешна и интензивна терапия и 15 години в Клиника по Хематология и Онкология, като последните 5 години е изпълнявала длъжността Началник отделение по хематология. В периода от 2008 г. до 2014 г. практикува като лекар в Отделение по Хематология към Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София. От 2014 г. е част и от екипа специалисти на Клиника по хематология и онкология на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" София. Консултант е и към съда, националната следтвена служба и вещи лице към съда. Владее английски и руски език и провежда консултации на тези езици.

д-р Атанас Парев

Пулмология, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Д-р Атанас Парев е специалист пулмолог в Пловдив с над 25 години опит. Провежда профилактични прегледи, диагностика и назначаване на терапия при болести на дихателната система, бронхиална астма, белодробен карцином, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и др. Д-р Парев не преглежда деца. Завършва Медицински университет Пловдив през 1990 г. Своята специалност Пневмология и фтизиатрия придобива през 2012 г. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по белодробни болести и Европейското дружество по белодробни заболявания; - Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността. През 1990 г. д-р Парев постъпва във Вътрешно отделение в МБАЛ Панагюрище. През 1993 г. започва работа в Център за Спешна медицинска помощ Пловдив. В периода от 2002 г. до 2008 г. работи в бившата Белодробна болница в Пловдив. От 2008 г. до момента е част от екипа специалисти на МЦ "Св. Пантелеймон" Пловдив.

д-р Павлина Петрова

Педиатрия, Неонатология, Ковид-19 консултация, 24 години опит

Педиатър-неонатолог с две индивидуални педиатрични практики в Плевен и Габрово извън ДКЦ. Действащ неонатолог в УМБАЛ „Света Марина„ гр.Плевен

д-р Павлина Златинова

Педиатрия, Неонатология, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Павлина Златинова е специалист педиатър и неонатолог във Варна с над 20 години медицински опит. Завършва Медицински университет Варна през 1995 и придобива специалности Педиатрия и Неонатология. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз, Българска асоциация по неонатология; - Курсове по Трансфонтанелна ехография (ТФЕГ). Д-р Златинова започва своята кариера в МБАЛ Велики Преслав, където работи между 1996 г. и 1998 г. Работила е в МЦ "Св. Стилиян" Варна. От 2003 г. до момента работи в СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов, Варна. Към момента има и самостоятелна практика в МК Младост, ет. 5, кабинет 523, Варна.

д-р Маргарита Колева

Алергология, Педиатрия, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Маргарита Колева е специалист алерголог и педиатър в Стара Загора с над 20 години опит. В кабинета си д-р Колева предлага диагностика и лечение на дихателна, хранителна и медикаментозна алергия, бронхиална астма, атопичен дерматит, уртикария и др. Д-р Колева завършва Медицински университет Варна през 1995 г. Своите специалности Детски болести и Клинична алергология придобива през 2002 г. и 2013 г. Допълнителни квалификации - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността; - Член на Българско дружество по алергология. След свето дипломиране д-р Колева започва работа в Детска клиника във Варна. От 2000 г. до 2001 г. работи в детско отделение. От 2003 г. до 2006 г. практикува като общопрактикуващ лекар. От 2006 г. до момента д-р Колева има самостоятелна практика като педиатър и алерголог в Стара Загора.

д-р Десислава Георгиева

Обща медицина, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 27 години опит

Д-р Десислава Георгиева е интернист и семеен лекар с над 20 години стаж. В своята практика в 1 МБАЛ София преглежда както възрастни пациенти, така и деца. Завършва Медицински университет София през 1996. Своята специалност Вътрешни болести придобива през 2006 г., а специалност Обща медицина придобива през 2018г. Допълнителни квалификации - Курс за Шуслерови терапевти - 2015 г.; -Курс по Хомеопатия 2022г. - Участие в множество конгреси и семинари по специалността в България и чужбина. Д-р Георгиева започва своята кариера през 1997 г. във ВО на РБ , гр.Бухово. През 2007 г. започва работа във Вътрешно отделение на 1 МБАЛ София, където работи до 2011 г. След това 2 години практикува в частен кабинет в ж.к. Стрелбище София. От 2013 г. до момента работи отново в 1 МБАЛ София.

доц. д-р Сашка Михайлова, д.м.

Микробиология, Ковид-19 консултация, Диетология, 20 години опит

Доц. Михайлова е специалист по микробиология и хранене и диететика с 20 годишен опит. Провежда консултации, в които дава препоръки за изследвания, свързани с доказване на микроорганизми; тълкуване на резултати от микробиологични анализи; както и насоки за лечение с антибиотици и пробиотици. Доц. Михайлова е сертифициран специалист за работа с тестовете T-SPOT.TB, Femoflor Screen и Androflor Screen. Има опит с пациенти, за които е проблем Clostridium difficile. Извършва микробиологични изследвания на проби от всички органи и системи. Използва съвременни апарати за генетични анализи, автоматизирани системи за определяне на бактериален растеж в стерилни биологични течности, автоматизирани анализатори за идентификация на микроорганизми и изпитване на чувствителност към антибиотици. Получава образователна степен „Магистър по медицина“ през 1997 г. в Медицински университет – Плевен. През 2007 г. придобива специалност „Микробиология“ и образователна и научна степен „Доктор по медицина“ в Медицински университет – Плевен. От 2024 г. е специалист по „Хранене и диететика“. Доц. Михайлова е провела индивидуални обучения за овладяване на високотехнологични диагностични методи в Белгия, Швеция и Шотландия. Завършила е специализирани курсове в Австрия, Англия, Германия, Испания и Италия. Автор е на десетки научни публикации и редовно участва в научни форуми у нас и в чужбина. Трудове ú са цитирани многократно. Член е на Европейската асоциация по клинична микробиология и инфекциозни болести, Българската асоциация на микробиолозите и Български лекарски съюз. През периода 2007-2014 г. е последователно асистент, старши асистент и главен асистент в Медицински университет – Плевен и в УМБАЛ „Д-р Георги Странски – Плевен“. От 2014 г. е хоноруван преподавател, а от 2016 г. е доцент в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас. От 2014 г. до момента работи в СМДЛ „ЛИНА“. Владее английски и руски език.

д-р Георги Миндов

Обща медицина, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Д-р Георги Миндов завършва медицина в Медицински университет гр. София през 1994г. Специализира Тропическа медицина. От 1995г. е цехов лекар в Металургичен комбинат Кремиковци От 1997 г. е участъков терапевт в кв. Враждебна. От 2000 г. е Семеен лекар в Медико- диагностичен център в кв. Враждебна Специализира Обща медицина от 1999 до 2005г. и придобива специалност Обща медицина. Специализира през 2012г. Ултразвукова диагностика към Медицински университет- София и придобива правоспособност по Конвекционална ехография- Абдоминална ехография. От 2016 година е председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари От 2018 годена е заместник-председател на БЛС-СЛК за ПИМП

д-р Валентина Борисова

Обща медицина, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Валентина Борисова е семеен лекар с 30 години опит. В своята практика в ДКЦ 18 София тя се грижи за много деца и възрастни пациенти. Д-р Борисова приема нови пациенти. Завършва 1ви Московски медицински университет през 1986 г. През 1996 г. придобива специалност Здравен мениджмънт. 2018- Специалност Обща Медицина. Допълнителни квалификации - Участия в множество конгреси и семинари по специалността в България и чужбина. - Основи на ирисовата диагностика и природолечние - 2001 г. - Квантово-магнитна резонансна диагностика - 2010 г. Д-р Борисова работи в Център по трансфузионна хематология на Военномедицинска академия София от 1991 г. до 2000 г. От 2003 г. до момента практикува в ДКЦ 18 София.

д-р Елисавета Кирилова

Вътрешни болести, Алергология, Ковид-19 консултация, 29 години опит

Д-р Елисавета Кирилова е специалист по вътрешни болести и алерголог в София с над 29 години опит. Извършва диагностика и лечение на алергичен ринит, бронхиална астма, алергични дерматити, медикаментозна алергия, хранителна алергия и др, както и всички видове кожно-алергични проби - предоперативна подготовка и диагностика на алергични заболявания с изписване на алергенна имунотерапия; биологично лечение при тежка астма, пач тестове в стоматологията и дерматологията, спирометрия и диспансеризация на деца и възрасни пациенти с бронхиална астма. Образование Завършва Медицински университет Плевен през 1990 г. Своите специалности Вътрешни болести и Клинична алергология придобива през 1995 г. и 2006 г. Медицински университет София. - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по алергология и Европейска асоциация по алергология и клинична имунология; - 2011 г. - Сертификат по Сублингвална имунология; -2011-2012 г. - Сертификат по Спирометрия; - Участие в ежегодни организирани събития в чужбина и в Булгария по специалнотта. След своето дипломиране д-р Кирилова е практикувала последователно в гр. Никопол, гр. Кюстендил, гр. Дупница. В момента е част от екипа на ДКЦ 15.

д-р Вихрен Заяков

УНГ, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Вихрен Заяков е специалист по УНГ болести в София с над 20 години опит и научен сътрудник – I степен. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на проблеми в слуха, носа и гърлото. Има професионални интереси в областта на Лицево-челюстната хирургия. Завършва Медицински университет София през 1996 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 2000 г., а през 2011 г. придобива специалност по Дентална медицина. Завършва следдипломно обучение по Здравен мениджмънт през 2005 г. Допълнителни квалификации - Курс по Аудиология (изследване на слуха); - Редица научни публикации в български и чуждестранни издания; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността; - Член на Български лекарски съюз, General Medical Council (Великобритания) и Лекарски съюз на Ирландия; - Владее английски и руски език. От 1996 г. до 2010 г. д-р Заяков работи като специалист УНГ болести в Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III". От 2010 г. до 2011 г. практикува в УНГ отделение на УМБАЛ "Св. Анна" София. От 2011 г. до 2017 г. има самостоятелна практика като УНГ специалист. От 2012 г. до 2017 г. д-р Заяков е УНГ специалист в Дентален център. От 2015 г. до 2017 г. работи в УНГ кабинета на МЦ "Света Петка" и е Началник УНГ отделение на МБАЛ "Сердика" София. От 2017 г. до момента е управител на ДКЦ 5 София. Част е и от екипа специалисти на Болница Здравето.

д-р Васка Кръстева

Обща медицина, Педиатрия, Ковид-19 консултация, 35 години опит

Д-р Васка Кръстева е семеен лекар и педиатър в София с над 35 години опит. Има богат професионален опит в работата както с възрастни, така и с деца. Извършва профилактични и клинични прегледи, лечение и проследяване на вирусни и хронични заболявания, както и насочване за консултация с друг специалист при необходимост. Завършва Медицински университет Пловдив през 1983 г. и придобива специалност Детски болести в София. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. След придобиване на своята специалност д-р Кръстева работи като дежурен педиатър в ДКЦ 28 София, а от 2000 г. до момента практикува там като семеен лекар.

д-р Иванка Стоянова

Педиатрия, Хомеопатия, Неонатология, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Иванка Стоянова е специалист педиатър, неонатолог и хомеопат с повече от 30 години опит. В своята практика тя съчетава класическата терапия и хомеопатия в областта на детската и неонатологичната патология, както и при профилактиката на детските, инфекциозните и алергичните болести и болестите на новороденото. Завършва Медицински университет Варна през 1980 г. Своята специалност Детски болести придобива през 1987 г., след което специализира Неонатология. През 2002 г. придобива специалност Хомеопатия към Център за обучение и развитие на хомеопатията (ЦОРХ). Допълнителни квалификации - Квалификация по неонатология; - Допълнителни курсове в Медицинска академия София, УМБАЛ Александровска София и др.; - Участие в множество национални и международни конференции по педиатрия и хомеопатия. Д-р Стоянова започва своята кариера като ординатор в Детско отделение на Районна болница Провадия и участъков педиатър. През 1982 г. започва работа като ординатор в Детска клиника към ВМИ Варна, а от 1991 г. като неонатолог към акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ Св. Анна Варна. През 2000 г. открива своя собствена практика по Детски болести в гр. Варна. Работи като хонорован преподавател по неонатология към Медицински университет Варна и преподавател по Детски болести в Медицинския колеж Варна. Лектор е към Училища за бременни и автор на статии към списание "Чакам бебе".

доц. Красимира Христова, дм

Кардиология, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Доц. Красимира Христова, дм е специалист кардиолог в София с над 25 години опит. Извършва диагностика и лечение на кардиологични заболявания (артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност), ехокардиография (ЕхоКГ трансторакална и трансезофагиална ), холтер мониториране на ЕКГ и артериално налягане , стрес ехокардиография , кардиопулмонален стрес тест . Автор е на много научни статии и учебници публикувани у нас и в чужбина, носител е на награда за млад изследовател на Международната Асоциация по хипертония през 2006 г., както и на редица отличия от национални и международни организации. Доц. Христова не преглежда деца. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Медицински университет Плевен през 1990 г. Своите специалности Вътрешни болести и кардиология придобива през 1999 г. и 2005 г. Защитава докторска степен върху приложението на новите ехокардиографски методи за оценка на миокардната деформация при пациенти след остър миокарден инфаркт. Успешно защитава магистратура в областта на Аdvance Medical Imaging в Кардиологията към Католически университет в Льовен, Белгия през 2009 г. Специализирала в образна диагностика в Медицински Университет, Грац, Австрия . ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ - Специализация в престижни университети в Австрия и Белгия; - Участие в разработването и клиничното приложение на първия софтуер за триизмерна миокардна деформация, съвместно с колектив от Белгия и Норвегия; - Секретар на работната група по ехокардиография към Дружество на кардиолозите в България от 2010 до 2014 г., а понастоящем Президент на работната група по ехокардиография към Дружеството; - Член на борда на Европейската асоциация по ехокардиография и борда на научния комитет на Американската асоциация по ехокардиография; - Участие в международни конгреси и семинари по специалността. Председател на Българска Асоциация по сърдечно съдова образна диагностика . БИОГРАФИЯ От 2013 до 2015 г. доц. Христова е избрана за Президент на International College of Cardiology (ІСС), от 2016 г. е Генерален Секретар на ІСС, Fellow на Европейската асоциация по кардиология и почетен член на IACS (Meждународна Академия по сърдечно-съдови заболявания). От месец декември 2013 г. е член на Борда на Директорите на Световната лига по хипертония. От 2015 г. доц. Красимира Христова е лектор и гост-професор в Creighton University, Oмаха, Небраска, САЩ. Към момента доц. Христова работи в Национална Кардиологична болница - София и е част от екипа специалисти на МЦ по сърдечно-съдови заболявания - София.

д-р Момчил Кермедчиев

Ковид-19 консултация, Мамология, Хирургия, Хирургия на гърдата, 14 години опит

Д-р Момчил Кермедчиев е специалист хирург в София с над 10 години стаж в общата, коремната и лапароскопската хирургия. Извършва прегледи, консултации, диагностика и операции на пациенти с хирургични заболявания от различно естество, както и високоспециализирани консултации и съвети по всички въпроси, касаещи предоперативната подготовка и следоперативната грижа и възстановяване. Притежава дългогодишен опит в ехографската диагностика на коремни органи, ехография на млечни жлези и щитовидна жлеза, ултразвукова доплерова диагностика на съдове, пункции и биопсии. Д-р Кермедчиев не преглежда деца. Завършва Медицински университет Пловдив през 2005 г. Своята специалност Хирургия придобива през 2018 г. в Клиника по Коремна хирургия към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" София. От 2009 г. до 2012 г. участва в научни проекти към Институт по Невробиология. От 2017 г. е Докторант по Обща хирургия на самостоятелна подготовка към Медицински университет София. Допълнителни квалификации - От 2008 г. до 2015 г. участва в организацията и провеждането на местните и международни научни конгреси и конференции на Българско хирургическо дружество; - Сертифициран специалист за извършване на високоспециализирани инвазивни дейности: Фиброколоноскопия, Фиброгастроскопия, Лапароскопска хирургия, Ехографска диагностика, Биопсии и пункции под ехографски контрол на повърхностни и дълбоки структури, Доплерова ехография на съдове; - Член на Български лекарски съюз и Българско хирургическо дружество; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. През 2006 г. д-р Кермедчиев работи в Отделение по Анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" Смолян. От 2006 г. до 2008 г. практикува в Хирургично отделение на МБАЛ "Проф. Д-р К. Чилов" Мадан. От 2008 г. до 2018 г. работи в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" София. В периода от 2018 г. до 2019 г. работи и специализира в Германия. От 2019 г. практикува в УМБАЛ "Александровска" София. Към момента д-р Кермедчиев е част и от екипите специалисти на МЦ Сигмамед и ДКЦ Неоклиник София. Владее английски, немски и руски език.

д-р Нина Вълчинова

Педиатрия, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Д-р Нина Вълчинова е специалист по детски болести и спешна медицина в София с над 25 години опит. Завършва Медицински университет Плевен през 1990 г. Придобива специалност: Детски болести - 1998 г , Спешна медицина -2007 г. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз; Националното сдружение на педиатрите от извънболничната помощ - Многократни участия в конгреси по педиатрия, токсикология, спешна медицина и др. Д-р Вълчинова започва своята кариера като участъков педиатър и ординатор в Детското отделение на МБАЛ Бяла Слатина, където работи 10 години. 2000 г. - 2005 г. -педиатър в Център за спешна медицинска помощ София-град. 2005 г. - 2012 г. - ординатор - Клиниката по токсикология на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов. От 2003 г. до момента практикува в свой педиатричен кабинет на бул. България 48, София.

д-р Кичка Петрунова

Обща медицина, Педиатрия, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Кичка Петрунова е семеен лекар и педиатър в София с над 30 години стаж. Завършва Медицински университет София през 1981 г. Своята специалност Педиатрия придобива през 1989 г. Допълнителни квалификации - Курс по хомеопатия - 2012 г.; - Участие в множество педиатрични и ОПЛ конгреси и семинари. От 1986 г. до момента д-р Петрунова работи в ДКЦ 18 София.

доц. Христо Златанов

УНГ, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Доц. Христо Златанов е специалист по УНГ болести в София с над 20 години опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на проблеми в слуха, носа и гърлото. Клиничните интереси на доц. Златанов са в областите безкръвна и атравматична /ендоскопска/ хирургия на носа и синусите, естетична лицева хирургия, безкръвни методи за лечение на заболяванията на сливиците, слухосъхраняваща и слухоподобряваща хирургия на ухото, на хъркането и задушаването по време на сън (сънна апнея), лазерна микроларингохирургия. Завършва Медицински университет София има придобита специалност Оториноларингология. През 2010 г. придобива научно-образователна степен Доктор по медицина. Автор е на 50 публикации в областта на проблемите с ушите, носа и гърлото в български и международни научни издания. Допълнителни квалификации - 2001 г. - Безкръвни хирургични техники в оториноларингологията - лазерхирургия, радиотермоаблация, ултразвукова хирургия, Атина; - 2004 г. - Хирургия и микрохирургия на ухо, кохлеарна инплантация, Прага; - 2008 г. - Новости в хирургията на ухо, Хановер; - 2007 г. и 2009 г. - Ендоназална хирургия на носа и синусите (FESS) във Виена и Грац; - 2010 г. - Курс за напреднали по микрохирургия на ухото и основата на черепа, Пиаченца; - Милано мастерклас 2011 г. - Ендоскопска хирургия на носа и синусите, естетична лицева хирургия; - 2011 г. - Балонна синусопластика, Нюкасъл. Доц. Златанов е Началник на Отделение в УНГ клиниката на Военномедицинска Академия (ВМА) София. Към момента е част и от екипа специалисти на ДКЦ Вита София.

д-р Анна Савчева

Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 22 години опит

От 1996 г. д-р Анна Савчева е медицински управител и спeциалист по вътрешни болести в Медицински център "Вита" 1995 г. – 1997 г.- Клиничен ординатор по вътрешни болести Медицинска Академия -София 1992 г. - 1995 г. - Интернист във вътрешно отделение на ІІ - ра Градска болница, София Оторизиран лекар от посолствата на САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия Образование: висше медицинско, МА - София, 1991 г. Специализации и признати специалности: 1. Придобита специалност по вътрешни болести 1996 г.

д-р Валентина Вълева

Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 35 години опит

Д-р Валентина Вълева е специалист по вътрешни болести и семеен лекар в София с 35 години опит. Д-р Вълева работи отлично с деца и с възрастни пациенти и записва нови пациенти. Завършва Медицински университет Варна през 1984 г. Своята специалност Вътрешни болести придобива през 1990 г. Допълнителни квалификации - Ехография на коремни органи и ехография на щитовидна жлеза; - Курсове за Шуслеров терапевт; - Курсове по Хомеопатия; - Член на Български лекарски съюз; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. От 2013 г. до момента д-р Вълева има самостоятелна практика като семеен лекар в V МБАЛ София.

д-р Румяна Костова

Обща медицина, Хомеопатия, Шуслерова терапия, Предродилна и следродилна грижа, Психология, Консултант по кърмене, Медицинско право, Медиация, 25 години опит

Д-р Румяна Атанасова Костова е семеен лекар с над 25 години опит. Работи с пациенти от всички възрастови групи с остри и хронични заболявания. Наблюдава деца в детска консултация и бременни жени. Завършва Медицински университет Варна през 1995 г., след което придобива специалност Обща медицина. От 2021 г. е правоспособен юрист със специализация в медицинско право. От 2023 г. е сертифициран медиатор със специализации в семейна и бизнес медиация. Специализация по медиация на екипа, включително и разрешаване на конфликти в областта на здравеопазването, лекар-пациент, лекар - структури на медицинската администрация и др. Допълнителни квалификации - Курсове по хомеопатия; - Курсове по ултразвукова диагностика; - Член на Български лекарски съюз и Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България. След своето дипломиране д-р Костова започва работа като семеен лекар в с. Еница, област Плевен. Работи като общопрактикуващ лекар в гр. Враца, гр. Бяла Слатина, с. Попица и с. Враняк, област Враца. В момента провежда и консултации при разрешаване на конфликти, медиации, юридически консултации в областта на гражданското и административното право.

д-р Ирина Митова

Обща медицина, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Д-р Ирина Митова е семеен лекар и педиатър в София с над 25 години опит в работата с деца. В своята практика в Медицински център по Детски болести, тя се грижи за пациенти от различни възрасти. Завършва Медицински университет София през 1991 г. Допълнителни квалификации - Участия в множество конгреси и семинари по специалността в България и чужбина. От 2000 г. до 2009 г. д-р Митова практикува в частен кабинет. От 2010 г. до 2014 г. работи като семеен лекар във Военномедицинска Академия София, а от 2014 г. до момента работи в ОПЛ кабинет в Медицински център по Детски болести, ет. 1, каб. 106.

д-р Лилия Иванова-Георгиева

УНГ, 15 години опит

Д-р Лилия Иванова-Георгиева е специалист УНГ болести в София с 15 години опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и оперативно лечение при заболявания на носа и гърлото, проблеми в слуха, ендоскопска хирургия на носа и синусите (FESS), оперативно лечение на сливици, оперативно лечение на хъркане и сънна апнея. Работи с деца и с възрастни пациенти. Завършва Медицински университет Плевен през 2001 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 2009 г. след специализация в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" София. Допълнителни квалификации - Сертификат по Отоневрология и множество други по специалността; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. От 2015 г. до момента д-р Иванова-Георгиева работи като УНГ специалист в МЦ "Еврохелт" към МБАЛ "Болница Европа" София. От 2019 г. е част и от екипа специалисти на МЦ "Св.Панталеймон" гр. София. Повече информация bolnicaevropa.bg

д-р Адриана Чешмеджиева

Педиатрия, Обща медицина, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Адриана Чешмеджиева е семеен лекар и педиатър в Пловдив с над 20 години опит. Д-р Чешмеджиева работи отлично с деца и възрастни и записва нови пациенти в практиката си. Завършва Медицински университет Пловдив през 1994 г. Своите специалности Детски болести и Обща медицина придобива през 2002 г. и 2013 г. Допълнителни квалификации - Член на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България; - Участие в конгреси и семинари по специалността. Д-р Чешмеджиева започва своята кариера в МБАЛ Карлово, където работи от 1994 г. до 2000 г. Оттогава до момента има своя практика като семеен лекар в ДКЦ 5 Пловдив.

д-р Валерия Славова

Ревматология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Валерия Славова е специалист ревматолог в Пловдив с над 30 години опит. Извършва прегледи на пациенти с дегенеративни, възпалителни и системни заболявания на съединителната тъкан, остеопороза, заболявания на гръбначния стълб и васкулити, ултразвукова диагностика на стави, измерване на костна плътност. Д-р Славова не преглежда деца. Завършва Медицински университет Пловдив през 1987 г. Своите специалности Вътрешни болести и Ревматология придобива през 1996 г. и 2001 г. Завършва следдипломно обучение по Здравен мениджмънт. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз и Председател на Българско дружество за остеопороза; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността. След своето дипломиране през 1990 г. д-р Славова започва работа в МБАЛ "Св. Мина" Пловдив. От 2007 г. практикува в МБАЛ "Пълмед" Пловдив. От 2012 г. е Управител на ДКЦ 7 Пловдив. dkc7plovdiv.com

д-р Камелия Илиева

Педиатрия, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Д-р Камелия Илиева е специалист педиатър и неонатолог в София с над 20 години опит. Извършва проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания - възпаления, грип, настинки, алергии, неврологични болести, гастроентерологични заболявания и други. Завършва Медицински университет Плевен през 1992 г. и придобива специалности Детски болести и Неонатология. В периода от 1998 г. до 2000 г. д-р Илиева работи като ординатор в Детското отделение на Общинска болница Пирдоп, а от 2000 г. до 2004 г. практикува като семеен лекар в града. От 2004 г. до 2006 г. д-р Илиева е Началник отделение в Дом за медико-социални грижи за деца в Златица. От 2006 г. до 2012 г. е ординатор-неонатолог във ІІ-ра САГБАЛ Шейново София, а в следващите две години е ординатор-неонатолог в Неонатологично отделение на МБАЛ Софиямед. От 2013 г. до момента работи като специалист педиатър в Болница Вита, както и в УМБАЛ Софиямед. Владее английски, френски и руски език.

д-р Галя Кондева

Хематология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Галя Кондева е специалист по вътрешни болести и хематолог в София с над 30 години опит и професионални интереси в диагностиката и лечението на анемии, нарушения в хемостазата, включително тромбофилия, хемоглобинопатии и хемоглобинози, определяне на предварителния риск в брачната двойка във връзка с носителство на таласемичен ген. Завършва Медицински университет през 1987 г. Своите специалности Вътрешни болести и Клинична хематология придобива през 1997 г. и 2017 г. През 2008 г. завършва Специализация по Здравен мениджмънт.

д-р Диана Девлова

Обща медицина, Хомеопатия, Ковид-19 консултация, Шуслерова терапия, 25 години опит

Д-р Диана Девлова е специалист педиатър от Стара Загора с над 25 години опит. В грижата за своите малки пациенти д-р Девлова прилага както методите на традиционната медицина, така и на алтернативната - хомеопатия, вкл. Шуслерова терапия, нутритерапия и др. Завършва Медицински университет Стара Загора през 1989 г. Своята специалност Педиатрия придобива през 2000 г. Допълнителни квалификации - Курсове и обучения по хомеопатия, Шуслерова терапия и др.; - Участие в множество конгреси и семинари по специалността. Д-р Девлова е работила като педиатър в София, Мъглиж и с. Ягода. В момента има собствена педиатрична практика в Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 43, партер.

д-р Адриана Кьосева

Обща медицина, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Адриана Кьосева е семеен лекар с над 20 години стаж. Тя е сертифициран Бахов терапевт, провежда консултации и работи с цветните есенции на д-р Бах. Завършва Медицински университет София през 1995 г. Има призната специалност Обща медицина от 2004 година. Бахов терапевт от 2015 г. Допълнителни квалификации - Сертификат за Бахов терапевт; - Участие в множество конгреси и семинари - Сертификат за лечение с хомеопатични продукти на DHU Д-р Кьосева започва своята кариера в 26-та поликлиника ,продължава стажа си като лекар в Кардиологичен център "Република"-гр. Банкя и МСЦ Медива, където работи до 2000 г. От тогава създава своя практика за извънболнична медицинска помощ ,в която работи и до днес като общопрактикуващ лекар. Владее английски, немски и руски език.

д-р Мария Абаджиева

Обща медицина, Хомеопатия, Ковид-19 консултация, 18 години опит

Д-р Мария Абаджиева е семеен лекар с 18 години стаж. В своята практика тя съчетава методите на традиционната медицина и хомеопатията в грижата за възрастни пациенти и деца. Завършва Медицински университет София през 1995 г. Своите специалности Хомеопатия и Обща медицина придобива през 2008 г. и 2009 г. Допълнителни квалификации - Курс по абдоминална ехография през 2001 г.; - Участие в множество конгреси и семинари по Хомеопатия и Обща медицина в България и чужбина; Д-р Абаджиева започва своята кариера през 1996 г. като участъков терапевт в III Работническа болница София, а в последствие работи като интернист във Вътрешно отделение на болницата. От 2001 г. до момента практикува като семеен лекар в ДКЦ 18 София.

д-р Димитър Лазаров

Обща медицина, Ковид-19 консултация, Алтернативни практики, Урология, Озонотерапия, 6 години опит

Д-р Димитър Лазаров е специалист по обща медицина, озонотерапия и плазмотерапия в София. В своята професионална дейност използва предимствата на традиционната и алтернативна медицина. Д-р Лазаров успешно лекува спешни състояния като остра сърдечна недостатъчност, бъбречни и жлъчни кризи, болки в корема, порезни рани, болки в ставите, обезболяване при дискова херния. Озонотерапията и плазмотерапията са чудесно допълнение към лечебния план на традиционната медицина, като комплексно лечение за овладяване на симптомите на заболявания като неврит на очния нерв, диабет, гонартроза и др. Завършва Медицински университет София. Има придобити специалност по Обща медицина в Медицински университет София и специализация по Озонотерапия в гр. Нижни Новгород, Русия. Допълнителни квалификации - Член на Българската диабетна асоциация и Асоциация по спешна медицина; - Участие в X-ти конгрес на Българската диабетна асоциация, IX-ти конгрес по Невросонология и IX-ти Международен конгрес по Озонотерапия. Д-р Лазаров е работил във II-ра Хирургия на V МБАЛ София и в Спешно отделение на МБАЛ УниХоспитал Панагюрище. Към момента има самостоятелна практика в София. Владее английски, руски и немски език. Повече информация lazarovmedicine.com

д-р Георги Цигаровски

Обща медицина, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Георги Цигаровски е общопрактикуващ лекар в Пловдив с над 20 години опит. Провежда различни видове прегледи, детска и женска консултации. Д-р Цигаровски записва нови пациенти в практиката си. Завършва Медицински университет Пловдив през 1996 г. Своята специалност Обща медицина придобива през 2003 г. Допълнителни квалификации - Член на Управителния съвет на Български лекарски съюз, гр. Пловдив; - Член на Българско Балинтово общество, Сдружение на обучители и изследователи в българия по обща медицина (СОИБОМ), Българска асоциация по сексуална медицина (БАСМ), European Society for Sexual Medicine (ESSM), European General Practice Research Network (EGPRN). След дипломирането си през 1996 г. д-р Цигаровски работи последователно като терапевт в спешен кабинет и участъков лекар в ДКЦ 4, Пловдив. Той е хоноруван асистент към Катедрата по обща медицина в Медицинския университет в Пловдив. От 2000 г. има собствена практика като общопрактикуващ лекар в сградата на ДКЦ 4. Владее отлично английски и руски език.

д-р Рени Патаринска

Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Рени Патаринска е семеен лекар в София с над 20 години опит. Има интереси в областта на хомеопатията и лечението с Шуслерови соли. Д-р Патаринска работи и с деца. Завършва Медицински университет Плевен през 1995 г. Своята специалност Вътрешни болести придобива през 2003 г. Допълнителни квалификации - Многократни участия в научни форуми по кардиология, хипертензиология, ендокринология, фармакология и педиатрия у нас и в чужбина; - Член на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Д-р Патаринска започва своята кариера като участъков лекар в гр. Горна Оряховица, където работи между 1996 г. и 1998 г. От 1998 г. до 2000 г. работи като участъков лекар в ДКЦ XXIII гр. София. От 2000 г. до момента има своя практика като семеен лекар. Владее руски и английски език.

д-р Евтимия Солева

Обща медицина, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Евтимия Солева е семеен лекар в София с 20 години опит. Преглежда в частен кабинет, както и в МЦ Св. Богородица Възвестителка на ул. Папрат 7. Д-р Солева извършва и прегледи като Шуслеров терапевт извън обявения график след предварителна уговорка по телефона. Пациенти се приемат само след предварително записване по телефона или онлайн. Завършва Медицински университет Пловдив и придобива специалност Обща медицина. Допълнителни квалификации - Обучение по хомеопатия - 2013 г.; - Обучение за Шуслеров терапевт - 2014 г. След своето дипломиране д-р Солева започва работа в Детското спешно приемно отделение на УМБАЛ Св. Георги, Пловдив, след което работи в Център за спешна медицинска помощ София. От 2011 г. има самостоятелна практика като общопрактикуващ лекар в София.

д-р Иванка Стойчовска

Обща медицина, Педиатрия, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Иванка Стойчовска е семеен лекар и педиатър в Добрич и в Генерал Тошево с над 30 години опит. Завършва Медицински университет Варна през 1985 г. Своите специалности Детски болести и Обща медицина придобива през 1994 г. и 2005 г. Допълнителни квалификации - Ехография на коремни органи; - Ехография на щитовидна жлеза; - Детска неврология, детска нефрология, обща алергология, лечение на ставно-мускулни болки. Д-р Стойчовска е работила като участъков педиатър в педиатричното отделение в болницата в Генерал Тошево. От 2000 г. до момента има своя практика като семеен лекар в Генерал Тошево и в Добрич.

д-р Светлана Анастасова

Педиатрия, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Д-р Светлана Анастасова е педиатър във Варна с над 25 години опит. В своя кабинет провежда амбулаторни прегледи и лечение на остри заболявания, периодични прегледи и адаптиране на лечението при вродени и хронични заболявания, профилактични прегледи на новородени и кърмачета по програма „Детско здравеопазване”, имунизации, консултации по кърмене, захранване и хранене на кърмачета и малки деца, консултации по хранене на деца и родители, профилактични прегледи на деца в предучилищна и училищна възраст – за ранно откриване и проследяване на гръбначни изкривявания и др. Работи с деца и възрастни. Завършва Медицински университет Варна през 1989 г. Своята специалност Детски болести придобива през 2000 г. Допълнителни квалификации Член на Европейската педиатрична асоциация (ЕРА/UNEPSA) и Националното сдружение на педиатри специалисти от извънболничната помощ. Д-р Анастасова започва своята кариера в Отделението по неонатология на МБАЛ "Св. Иван Рилски" Разград, след което работи като педиатър в Медицински център 1 Дългопол и МБАЛ Девня. От 1998 г. работи в Дом за медико-социални грижи Варна. От 2012 г. до момента практикува в педиатричен кабинет в Групова педиатрична практика Лъч в кв. Виница, Варна.

д-р Захари Петров

Ковид-19 консултация, Обща медицина, 15 години опит

Консултации по зададен медицински казус, в рамките на деня, вкл. съвети за реакция при неотложност/спешност - 50лв; Двуседмично разположение за консултации и съвети по зададен медицински казус. Фиксирана еднократна такса за цялостно проследяване на състоянието за целия период до 2 седмици - 150лв. Професионално КОВИД19/COVID19 проследяване от лекар. Цялостна медицинска логистика за по-бързо възстановяване и избягване на усложнения, вкл. при long/post COVID19. Доверен лекар на разположение за прегледи, медицински съвети, разчитане на тестове, консултации тип "второ мнение", поведение при спешности. Д-р Захари Петров ръководи частна практика, специализирана в домашните посещения от лекар за прегледи, изследвания, манипулации и медицински услуги по домовете. Извършва също консултации и проследяване при остри и хронични заболявания, включително КОВИД19 проследяване във всички фази на заболяването. www.zdraveigp.com

д-р Артин Магардичян

Ендокринология, Ковид-19 консултация, 15 години опит

Д-р Артин Магардичян е специалист ендокринолог във Варна с над 8 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със заболявания на щитовидната жлеза и други хормонални и метаболитни нарушения, с липидни, хипофизни нарушения, надбъбречни нарушения, ендокринна хипертония. Извършва ефективно лечение на захарен диабет тип 2, синдром на поликистозни яйчници, хипогонадизъм, инфертилитет, както и ехография на щитовидна жлеза, изготвяне на хранителен режим и изследване на костната плътност (остеометрия). Образование Д-р Магардичян завършва Медицински университет Варна през 2010 г. Има завършен двугодишен модул по Вътрешни болести през 2013 г. и придобита специалност по Ендокринология и болести на обмяната през 2017 г. Допълнителни квалификации - Членства: Български лекарски съюз, ADA 2018 г., EASD 2015-2018 г., ETA - 2018 г., ESE - 2018 г., Good clinical practice 2015 г. - 2017 г. - Участия в множество международни конгреси и семинари по специалността. От 2017 г. до момента д-р Магардичян има самостоятелна практика като ендокринолог в Медицински комплекс Младост. Има участие в няколко клинични проучвания. Владее английски и немски език. Допълнителна информация НЕ СЕ ПРИЕМАТ НОВИ ПАЦИЕНТИ ЗА ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ!

д-р Диана Аргирова

Педиатрия, Неонатология, Ковид-19 консултация, 25 години опит

Д-р Диана Аргирова е специалист педиатър и неонатолог в Пловдив с над 25 години опит и интереси в областта на перинатологията. Д-р Аргирова извършва всички видове прегледи, диагностика и лечение на заболявания при бебета и деца, както и обучения на настоящи и бъдещи майки в грижа за новороденото. Завършва Медицински университет Пловдив през 1992 г. Своите специалности Детски болести и Неонатология придобива през 2000 г. и 2005 г. През 2011 г. завършва Социална медицина и здравен мениджмънт във Факултета по обществено здраве в Медицински университет Пловдив. Допълнителни квалификации - Участие в национални и международни конгреси по неонатология; - Квалификационни курсове: Новости при лечението на респираторен дистрес синдром (РДС) при новородени, Съвременни тенденции в храненето на кърмачета, Дихателна реанимация при новородени и др.; - Член на Българската асоциация по неонатология. След своето дипломиране д-р Аргирова започва работа като участъков педиатър в Общинска болница Раковски, където работи до 1998 г. През 1998 г. започва работа като неонатолог в Отделението по неонатология на МБАЛ Пловдив, а от 2009 г. до момента е негов началник. От 2015 г. до момента работи и в педиатричен кабинет в ДКЦ 2, Пловдив. Владее английски и руски език.

д-р Стоян Марков, дм

УНГ, Ковид-19 консултация, 12 години опит

Д-р Стоян Марков е УНГ специалист с опит от над 12 г. Завършва Медицински Университет Пловдив през 2000 г. Своята специалности УНГ придобива през 2006 г. През 2014г. Защитава Докторска степен. Допълнителни квалификации - Ендоназална хирургия - Аудиометрия - Микроларингохирургия Д-р Марков е заемал длъжностите завеждащ отделение по УНГ болести при МБАЛ „Св. Св. Козма и Дамян”, консултант УНГ към „Медикус Алфа, лекар – специалист по УНГ към ДКЦ 1 Пловдив Настояща работа: УМБАЛ “СВ. Георги” ЕАД Пловдив МБАЛ “Св. Св. Козма и Дамян” Пловдив МЦ „Св. Св. Козма и Дамян” Пловдив Изпълнява длъжността Главен Асистент към катедрата по УНГ болести на МУ Пловдив Владее английски и руски език.

д-р Деница Даскалова

Обща медицина, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Деница Даскалова е семеен лекар с голяма практика, като значителна част от пациентелата й са бебета и малки деца. Завършва Медицински университет София през 2000 г. Допълнителни квалификации - Множество курсове и семинари, свързани с практиката й. От 2007 г. до момента д-р Даскалова има индивидуална практика в непосредствена близост до Майчин дом.

д-р Петя Петкова-Дикова

Вътрешни болести, Хомеопатия, Ковид-19 консултация, 15 години опит

Д-р Петя Петкова-Дикова е специалист Вътрешни болести в София с над 15 години опит. Извършва консултации като интернист и ехографска диагностика. При желание от страна на пациента, осъществява прегледите съобразно хомеопатичната методика и назначава съответната терапия. Д-р Петкова завършва Медицински университет София през 1999 г. Своята специалност Вътрешни болести придобива през 2007 г. Допълнителни квалификации - Член на Български лекарски съюз; - Всички нива курсове за хомеопатия; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. След своето дипломиране д-р Петкова започва работа в Спешна медицинска помощ в София. Консултант е към Клиниката по гнойно-септична хирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Към момента е част от екипа специалисти на МЦ Медкрос София. Владее немски и английски език. Повече информация mcmedcross.com

д-р Ренета Цолова

УНГ, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Ренета Цолова е специалист по УНГ болести в София с над 25 години опит. Извършва консултативно-диагностични прегледи и лечение на пациенти с проблеми в слуха, носа и гърлото. Работи с деца и с възрастни пациенти. Д-р Цолова завършва Медицински университет София през 1991 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 1999 г. Допълнителни квалификации - 2004 г. - курс Отоневрология; - 2005 г. - курс Професионални заболявания на Уши, нос, гърло; - 2008 г. - курс Аудиометрия; - Член на Български лекарски съюз и Българско дружество по оториноларингология; - Участие в многобройни национални конгреси и семинари по специалността. След своето дипломиране д-р Цолова работи 3 години като лекар ординатор в Елин Пелин. През 1995 г. започва работа в УНГ кабинет в Костинброд, където практикува 10 години. През 2005 г. започва работа като специалист УНГ болести в МЦ "Закрила" София и Медицински комплекс "Доверие" София, където работи и до днес. Към момента д-р Цолова е част и от екипа специалисти на МЦ Медкрос София. Повече информация mcmedcross.com

д-р Кристиана Кръстева

Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 17 години опит

Д-р Кристиана Кръстева е специалист Вътрешни болести в София с богата медицинска практика, както по отношение диагностицирането на заболявания, така и по отношение на терапевтичния подход. Сред основните компетенции и умения на д-р Кръстева са ехографските изследвания на корем, щитовидна жлеза, подслюнчена жлеза и ехомамография. Завършва Медицински университет София през 1996 г. Своята специалност Вътрешни болести придобива през 2001. Допълнителни квалификации - Квалификации във всички видове ехографски изследвания; - Член на Български лекарски съюз. Д-р Кръстева е работила във Вътрешна клиника и Кардиологично отделение на Медицински институт на МВР, както и в МЦ Доверие. Към момента д-р Кръстева е Управител на МЦ Медкрос, където осъществява прегледи и консултации на болни с различни оплаквания – белодробни, стомашно-чревни, сърдечни, ревматични и др. Изготвя индивидуални пакети за профилактика – специализирани прегледи, диагностични дейности и изследвания. Организира и провежда групови/фирмени профилактични програми – по договор с трудова медицина, чрез фонд за допълнително здравно осигуряване, чрез директно корпоративно договаряне.

д-р Анелия Балабанова

Детска ендокринология, Педиатрия, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Анелия Балабанова е специалист педиатър и детски ендокринолог в Пловдив с над 20 години опит. В кабинета си в МЦ Палечка д-р Балабанова извършва прегледи и лечение на редица ендокринни заболявания - затлъстяване, захарен диабет, отклонения в растежа и пубертета, заболявания на щитовидната жлеза, заболявания на другите ендокринни жлези, повишено окосмяване и менструални нарушения, рахит и др. Д-р Балабанова извършва и ехографски прегледи. Завършва Медицински университет Пловдив през 1998 г. Своята специалност Детски болести придобива през 2005 г., а Детска ендокринология и болести на обмяната през 2011 г. Допълнителни квалификации - Сертификат - Детска абдоминална ехография; - Курс - Ехография на щитовидната жлеза; - Участие в конгреси Европейското общество по детска ендокринология (ESPE) в Париж и на и ISPAC в Торонто; - Участие в множество научни конгреси по специалността. След своето дипломиране д-р Балабанова започва своята кариера в детско отделение в МБАЛ Пловдив, където работи до 2014 г. От 2014 г. работи като педиатър и детски ендокринолог в МБАЛ Медлайн Пловдив. От 2011 г. до момента е част и от екипа специалисти на Медицински център по детски болести и детска ендокринология "Палечка" Пловдив.

д-р Татяна Сотирова

Педиатрия, Алтернативни практики, ПОСТУРОЛОГИЯ, КРАНИОСАКРАЛНА ТЕРАПИЯ, ОСТЕОПАТИЯ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ТЕРАПИЯ АВСТРАЛИЙСКИ ЦВЕТНИ ЕСЕНЦИИ, 34 години опит

* Д-Р ТАТЯНА СОТИРОВА РАБОТИ ОТ 32 ГОДИНИ КАТО ДЕТСКИ ЛЕКАР * ВОДИ ДЕТСКИ КОНСУЛТАЦИИ, *РОДИТЕЛСКИ КОНСУЛТАЦИИ, * ОТ 10 ГОДИНИ ВОДИ ОБУЧЕНИЯ НА РОДИТЕЛИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ ДЕТЕ-РОДИТЕЛ ПО ПРОГРАМАТА ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ РОДИТЕЛИ -ТУР * ПРАВИ ПОСТУРОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ * ПРИЛАГА КРАНИОСАКРАЛНА ТЕРАПИЯ * ОСТЕОПАТИЯ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ * ТЕРАПИЯ С АВСТРАЛИЙСКИ ЦВЕТНИ ЕСЕНЦИИ * БИОПСИХОТЕРАПИЯ УЧИЛА: *ОБЩА МЕДИЦИНА В УНИВЕРСИТЕТ ПАЛАЦКИ, ГР. ОЛОМОУЦ, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ *ТРЕНИРАНЕ НА УСПЕШНИ РОДИТЕЛИ И УСПЕШНИ МЛАДЕЖИ ПО ПРОГРАМИТЕ НА Д-Р ТОМАС ГОРДЪН В СЕРТИФИЦИРАН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ГОРДЪН БЪЛГАРИЯhttp://gordonbulgaria.com/ *ПОСТУРОЛОГИЯ- БЪЛГАРСКА ПОСТУРОЛОГИЧНА ШКОЛА *ОСТЕОПАТИЯ, КРАНИОСАКРАЛНА ТЕРАПИЯ, БИОПСИХОТЕРАПИЯ-ИСТОЧНОЕВРОПЕЙСКА ОСТЕОПАТИЧНА ШКОЛА *ТЕРАПИЯ С АВСТРАЛИЙСКИ ЦВЕТНИ ЕСЕНЦИИ *КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ-БЪЛГАРСКА ХОМЕОПАТИЧНА ШКОЛА

д-р Елена Станчева

Обща медицина, Вътрешни болести, Пулмология, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Елена Станчева е семеен лекар и специалист пулмолог и Вътрешни болести с над 30 години стаж. В момента тя практикува в МЦ Гина, Военномедицинска академия София и МБАЛ Токуда. Д-р Станчева приема нови пациенти. Завършва Медицински университет Пловдив през 1979 г. Своите специалности Вътрешни болести и Пулмология и фтизиатрия придобива през 1986 г. и 1994 г. Допълнителни квалификации - Курсове по нефрология, анестезиология и реанимация; - Член на Българския лекарски съюз; - Участие в множество конгреси и семинари по специалността в България и чужбина. От 1985 г. до 2000 г. д-р Станчева работи в Клиниката по белодробни заболявания на Военномедицинска академия София. От 2000 г. до момента работи като семеен лекар във ВМА и МБАЛ Токуда, а от 2016 г. и в МЦ Гина, където извършва и прегледи на социално слаби пациенти без здравноосигурителни права съвместно с БПЦ - Софийска митрополия. От 2002 г. д-р Станчева е и Медицински управител на здравна фондация в обществена полза. Повече информация ginamed.bg

д-р Зекерия Батмаз

Ковид-19 консултация, 10 години опит

Д-р Зекерия Батмаз е лекар в София с над 10 години медицински опит. Приема възрастни пациенти и деца. Образование Завършва Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 2014 г. Квалификации Член на Български лекарски съюз; Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография Д-р Батмаз започва своята кариера в УМБАЛ Софиямед, Болница Токуда и Болница Европа София. От 2013 г. до 2022 г. практикува в МЦ АмериМед София. В монента част от екипа на УМБАЛ света софия

д-р Гергана Бесалева

Обща медицина, Шуслерова терапия, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Гергана Бесалева е семеен лекар в Пазарджик с над 20 години опит. Работи отлично с деца и с възрастни пациенти. Извършва профилактични прегледи на деца и възрастни, насочване за консултация със специалист, лечение на редица заболявания и др. В своята практика д-р Бесалева съчетава методите на традиционната медицина с методите на хомеопатията. Д-р Бесалева завършва Медицински университет Пловдив през 1997 г. Придобива специалност Обща медицина през 2006 г. Допълнителни квалификации - Курсове по хомеопатия - Участие в многобройни педиатрични конгреси и семинари - Член на Български лекарски съюз След своето дипломиране д-р Бесалева започва в детско поликлинично отделение на МБАЛ Пазарджик, където работи 2 години. От 2000 г. до момента има практика като семеен лекар в ДКЦ Здраве Пазарджик.

д-р Надка Халваджиева-Карафезиева

Обща медицина, Педиатрия, Ковид-19 консултация, 30 години опит

Д-р Надка Халваджиева-Карафезиева е семеен лекар и специалист педиатър в Пловдив с над 30 години опит. В кабинета се провеждат медицински прегледи, ехография, консултации по евродиет, хомеопатични интервюта, както и процедури хидроколонтерапия. Завършва Медицински университет Пловдив през 1987 г. Своите специалности Детски болести и Обща медицина придобива през 1993 г. и 2000 г. Допълнителни квалификации: - 4 колоквиума по Вътрешни болести; - Курсове Коремна ехография; - Курсове Детска кардиология; - Курсове по Хомеопатия; - Курсове по Шуслерова терапия - Участие в конгреси, семинари, симпозиуми в областта на общата медицина и педиатрия. Д-р Халваджиева-Карафезиева започва своята кариера като ординатор във вътрешно отделение в Златоград, където работи от 1987 г. до 1989 г. До 1993 г. работи като клиничен ординатор в детска клиника към УМБАЛ Св. Георги Пловдив (бившата болнична структура към ВМИ Пловдив). След това 3 години е завеждащ детско отделение в гр. Ардино, а до 2000 г. е ординатор в детско поликлинично отделение на ДКЦ 2 Пловдив. От 2001 г. има собствена практика като семеен лекар и педиатър в Пловдивския квартал Христо Смирненски. Владее руски език.

д-р Ваня Добрева

Обща медицина, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Ваня Добрева е семеен лекар в Пловдив с над 20 години опит. Д-р Добрева работи с деца и възрастни и записва нови пациенти в своята практика в ДКЦ Св. Георги в Пловдив. Завършва Медицински университет Стара Загора през 1992 г. Своята специалност Обща медицина придобива през 2004 г. Д-р Добрева има и магистратура по здравен мениджмънт. От 2000 г. до момента д-р Добрева практикува като семеен лекар в ДКЦ Св. Георги Пловдив. Владее английски и руски език.

д-р Виолета Рилчева, дм

Ендокринология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 20 години опит

Д-р Виолета Рилчева е специалист по Вътрешни болести и Ендокринология в Плевен с 15 годишен опит в лечението на репродуктивни проблеми при мъжа и жената. Член на Европейската академия по Андрология. Специализира предимно в областта на лечението на стерилитета при мъжа и спермален анализ, както и в репродуктивната ендокринология при жената. Извършва ехографско изследване на щитовидна жлеза, лечение на захарен диабет и друга ендокринна патология. Д-р Рилчева не преглежда деца. Завършва Медицински университет през 1998 г. Своите специалности Вътрешни болести и Ендокринология и болести на обмяната придобива през 2005 г. и 2017 г. Д-р Рилчева има докторантура по Имунология от 2015 г. Д-р Рилчева е специализирала в Каролински институт, Стокхолм, Университета в Бирмингам, Университета на Флоренция, както и в Турция, Гърция, Дания, Холандия, и репродуктивни клиники в Испания. Посещавала е редица международни конференции: 2012 г. - Annual meeting ESHRE, Инстанбул, Турция; 2013 г. - Annual meeting ESHRE, Лондон, Великобритания; 2015 г. - Annual meeting ESHRE, Лисабон, Португалия; 2016 г. - European Congress of Andrology (ECA2016,) Ротердам, Холандия; 2017 г. - Internation Congress Andrology, Копенхаген, Дания; 2018 г. - EAA education course of Andrology, Льовен, Белгия. Д-р Рилчева има самостоятелна практика като ендокринолог в ДКЦ 3 Плевен и Медицински център „Клиничен институт по репродуктивна медицина” Плевен. Владее английски език. Член е на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология. Д-р Рилчева има редица научни публикации в наши и чужди издания.

Над 100 лекари провеждат онлайн консултации за хора с позитивен COVID-19 тест у нас, които не се нуждаят от спешна хоспитализация. Целта е да им бъде предоставена възможност да получат квалифицирана лекарска помощ, без да се налага да бъдат посещавани от специалист у дома си. За много от случаите на заболели с COVID-19, които са с леки симптоми или леко боледуване, онлайн консултация с квалифициран специалист би била достатъчна и от изключителна важност, за да се назначи правилно лечение у дома, като по този начин се избегнат усложнения и влошаване на състоянието на пациента. Специалистите смятат, че това ще помогне на пациентите с леки симптоми и леко боледуване, да преборят вируса у дома. По този начин ще се ограничи и влошаване на състоянието и възникване на усложнения в ситуацията. Това ще подпомогне и здравната система и претоварените екипи на спешна помощ. „Всеки, който е с позитивен тест за COVID-19, който проявява симптоми, не е в критично състояние и не се нуждае от спешна хоспитализация, е добре да направи онлайн консултация с висококвалифициран специалист в платформата, с който да обсъди състоянието и лечението си“, призовават лекарите. В помощ на пациентите и здравната система се включват над 100 специалисти в области като Обща медицина, Вътрешни болести, Детски болести, Инфекциозни болести, Пулмология, Имунология, Микробиология, УНГ и Образна диагностика. Всеки пациент може да стартира онлайн консултация с избран от него специалист от включилите се в тази инициатива. Онлайн консултациите са заплатени, като в случай че пациентът избере консултация с конкретен специалист, цената е предварително определена от самия лекар и може да се види преди стартиране на консултацията. Важно е да кажем, че консултациите от тази инициатива имат за цел да предоставят на пациентите достъп до квалифицирани специалисти, а диагностицирането на наличие на COVID-19 заболяване, е възможно само след тестуване.

Свържи се с болницата в Healee и питай лекарите за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.