доц. Мариета Симонова, дм

Гастроентерология, Вътрешни болести

Klinikum Klagenfurt am Wörtersee, Austria

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Доц. д-р Мариета Симонова, дм е специалист по гастроентерология и вътрешни болести с над 20 години професионален опит и основни клинични интереси в сферата на чернодробните заболявания и заболяванията на гастроинтестиналния тракт. Има специалност и по вътрешни болести, която ежедневно упражнява в клиничната си практика в Катедрата по Вътрешни болести, гастроентерология и хептология, ендокринология, ревматология, нефрология и диализно лечение в Клинкиум Клагенфурт, Австрия. Работата там и позволява да натрупа опит в лечението на пациенти с множество, тежки придружаващи заболявания (чернодробни заболявания, захарен диабет, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания,хиперлипидемии, бъбречни нарушения, ревматологични заболявания, онкологични заболявания). Комплексният подход към всички съпътстващи заболяванията при един пациент е задължително условие за успешен лечебен процес. Автор е на над 100 публикации в национални и международни списания. Лектор в международни и национални конгреси. Образование: Завършва Медицински университет София през 1997 г. Своите специалности Вътрешни болести и Гастроентерология придобива съответно през 2004 г. и 2007 г. Защитава докторска дисертация върху проблемите на вирусните хепатити. Допълнителни квалификации: - Следдипломни квалификации във водещи университетски клиники във Великобритания (King's Collage Hospital, London и UCL, London) и в Австрия (University Hospital AKH, Vienna). Биография: От 2000 г. до 2022 г. доц. Симонова работи в Клиниката по гастроентерология на ВМА – първоначално като лекар-ординатор, а от 2007 г до 2012 г като Началник на отделение в същата клиника. От 2012 г. до 2022 е доцент към Катедрата по Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА. От началото на 2022 е доцент към Катедрата по Вътрешни болести, гастроентерология и хептология, ендокринология, ревматология, нефрология и диализно лечение в Клиникум Клагенфурт, Австрия, където продължава да работи и до сега.