д-р Иван Георгиев

Лъчелечение

Аджибадем Сити Клиник Младост

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

От юни 2016 - специалист лъчелечение в Отделение по лъчелечение и радиохирургия, Аджибадем ситиклиник УМБАЛ Младост, София. Експерт по лъчелечение към Български лекарски съюз. Клинични интереси: • Лъчелечение с модулиране на дозата (IMRT, VMAT) • Лъчелечение с контролиране на дишането (тумори на бял дроб, медиастинум, рак на лявата млечна жлеза, тумори в черен дроб и близо до диафрагмата и бъбреците). • Стереотактична радиохирургия и лъчелечение • Тумори на глава и шия • Мозъчни тумори • Тумори на Бял дроб • Онкоурологични заболявания • Онкохематологични заболявания • Лъчелечение при бенигнени заболявания • Управление на качеството в лъчелечението Награди: Първи годишни награди Иновации и добри техники в здравеопазването - II място за въвеждане на кардиопротективна техника за лъчелечение в условията на контролирано дишане при пациенти с тумори на лява млечна жлеза. Член на Европейска асоциация по терапевтична радиология и онкология (ESTRO); Европейска асоциация по Медицинска Онкология (ESMO); Българско научно дружество по Медицинска Онкология; Български лекарски съюз; Гилдия на лъчетерапевтите в България при БАР; Учредител на Българско дружество по дерматологична хирургия (БДДХ); Член на редакционната колегия на Acta Scientific Cancer Biology Journal.