д-р Николай Даков, дм

Офталмология, 14 години опит

Д-р Николай Даков е специалист офталмолог в София с над 14 години опит. Извършва консултативни прегледи, диагностика и лечение на очни болести. Има над 40 публикации в български и чуждестранни научни списания, като водещ автор, или като част от авторския колектив, както и над 30 лекции или публични представяния в рамките на научни медицински форуми в България и чужбина. Образование Завършва Медицински университет София през 2009 г. Своята специалност Очни болести придобива през 2015 г. През 2017 г. придобива научно – образователна степен "Доктор" след успешна защита на дисертационния си труд на тема свързана с лазерното лечение при глаукома. Квалификации - Преминати множество курсове в страната и чужбина в областта на офталмологията, включително и свързани с диагностиката и лечението на глаукома и катаракталната хирурги; - През 2014 г. и 2015 г. е стипендиант към програмата на Българския лекарски съюз за докторанти; - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по офталмология и Българско глаукомно дружество; - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография От 2010 г. д-р Даков работи в Клиника по очни болести към УМБАЛ "Александровска" София. Асиситент е към Катедра по Офталмология на Медицински университет София. От 2017 г. е част и от екипа специалисти на ДКЦ "Александровска" София.

д-р Васил Хайкин

Офталмология, 6 години опит

Д-р Васил Хайкин е специалист офталмолог в София с над 6 години опит. Извършва консултативни прегледи, диагностика и лечение на очни болести при деца и възрастни. Съорганизатор и активен участник в инициативата "Направи добро" – безплатни очни прегледи за деца. Награден с приз "Лекарите, на които вярваме". Образование Завършва Медицински университет София през 2014 г. Своята специалност Очни болести придобива през 2019 г. след специализация в УМБАЛ "Александровска". Квалификации - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по офталмология и Българско дружество по детска офталмология, невроофталмология и офталмогенетика. - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография Към настоящия момент д-р Хайкин е лекар в Клиника по очни болести към УМБАЛ "Александровска", глвен асистент в Катедра по Офталмология към МУ София и част от екипа специалисти на ДКЦ Александровска София.

проф. Васил Димитров

Алергология, Вътрешни болести, 40 години опит

Проф. Васил Димитров е специалист алерголог в София с над 40 години опит. Извършва диагностика и лечение при бронхиална астма, алергичен ринит, атопичен дерматит, уртикария, бронхиална астма, алергичен ринит, атопичен дерматит, уртикария, функционално изследване на дишането, кожно-алергични проби, специфична имунотерапия при алергии. Носител на наградата "Проф. Константин Чилов" за 2008 г. Дългогодишен носител на званието "Лекар, на когото българите вярват". Образование Завършва Медицински университет София и има придобити специалности Вътрешни болести и Клинична алергология. Квалификации - Специализации в различни европийски страни и САЩ; - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по алергология, Европейска академия по алергология и клинична имунология, Европейско респираторно дружество, Световната алергологична организация; - Участие в многобройни чуждестранни и национални конгреси по специалността. - Има 240 реални публикации в български списания, учебници и монографии и в чуждестранни списания с импакт фактор. Над 1100 цитирания, повечето от които в чужбина. Биография Проф. Димитров е бивш ръководител на Клиничния център по Алергология на Медицинския факултет към МУ София. Дългогодишен и настоящ Национален консултант по Алергология към Министерството на здравеопазването. Проф. Димитров е бивш Началник на Клиниката по Клинична алергология в УМБАЛ "Александровска".

д-р Цветелина Лазарова

Алергология, Вътрешни болести, 20 години опит

Д-р Цветелина Лазарова е специалист алерголог. Научните ѝ интереси са в областта на хроничната уртикария и диагностика и лечение на респираторната алергия и атопия. Завършила медицински университет през 1989 г. Работила е като интернист в Ботевград и алерголог в УМБАЛ Света Анна, София. От 2006 г. работи в Клиниката по клинична алергология в УМБАЛ Александровска, където от 2016 г. е началник на Отделение по респираторна алергия и атопия.

д-р Борислава Крушева

Алергология, Вътрешни болести, 20 години опит

Д-р Борислава Крушева е специалист алерголог. Има признати специалности по Клинична алергология и Вътрешни болести. В момента е асистент-преподавател в Клиника по Алергология на Александровска болница гр. София. Има интереси в областта на тежката бронхиална астма, медикаментозна алергия, хроничната уртикария и ангиоедем.

ДКЦ Александровска е най-старата болница и една от най-големите в страната. Още със създаването й през 1879г. под името Софийска първоразрядна болница, тя получава статут и функции на национална медицинска институция. Александровска болница е водещ национален университетски и лечебен център, осигуряващ 24 часова медицинска помощ за диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични заболявания, травми, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, в т.ч. медико-козметични процедури. Лечебно-диагностичната, трансплантационна, диспансерна, учебна и научно-изследователска дейност се осъществява в 26 самостоятелни клиники, 3 референтни лаборатории, отделения, центрове и консултативни кабинети, някои с уникални функции и значение за страната. Сред уникалните структури, с които се гордее само „Александровска”, са клиниките по: Клинична алергология, Детска психиатрия, Клинична имунология с банка за стволови клетки, Нефрология и трансплантация за подготовка на двойки за жива родствена трансплантация и наблюдение и лечение на бъбречнотрансплантирани, Съдебна медицина и деонтология, Лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология, Експертни центрове за лечение на редки болести в областта на неврологията, нефрологията и имунологията. За безболезнено лечение и бързо възстановяване на пациентите, в ДКЦ "Александровска" се прилагат най-съвременните безкръвни ендоскопски методи на оперативно лечение в хирургията, урологията и офталмологията. За тази цел клиниките разполагат с последно поколение лапароскоскопска и ендоскопска апаратура на световни лидери в областта на медицинската оптика. Авангардно за страната е и лазерното оборудване за очен скрининг и рефрактивна хирургия на световните лидери RetCam и Carl Zeiss. За максимална сигурност и комфорт на пациентите, ДКЦ „Александровска” разполага със съвременни системи за лабораторна обработка на биологични и биопсични материали, мониториране и животоподдържащи системи. Образната диагностика се осъществява с 64-срезов компютърен томограф, дигитална рентгенова, мамографска, ангиографска и ехографска апаратура от най-ново поколение.


Адрес

гр. София, бул. "Св. Георги Софийски" № 1


Уебсайт

http://www.alexandrovska.com/

Свържи се с болницата в Healee и питай лекарите за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.