Свали Healee

доц. Весел Кантарджиев д.м.

Дерматология, Венерология, Дерматохирургия

ВМА

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Доц. Д-р Весел Кантарджиев, дм. е Началник на Клиника по дерматология към ВМА София. Председател е на комисия за отпускане на скъпоструващи медикаменти за лечение на псориазис. Експерт е на НЗОК. През 2018 г. защитава дисертационен труд на тема: Епидемиология и хирургическо лечение на базоцелуларен карцином и е доктор по обща хирургия. Извършва прегледи и последващо консервативно или оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени новообразувания по кожата( невуси, базо и спиноцелуларен карцином, малигнен меланом) Има професионални интереси в областта на лечението на различните форми на дерматит, псориазис , автоимунни дерматози, акне. В практиката си оперира с фракционен CO2 лазер. Завършва Медицински университет София през 2004 г. През 2013 г. придобива специалност Кожни и венерически болести. Започва работа в Клиниката по дерматология буквално от "студентската скамейка", като между 2004 г. и 2006 г. е доброволец. След това е назначен за oрдинатор към Отделението по дерматохирургия. През 2014 г. става негов началник. Д-р Кантарджиев има няколко обучения в чужбина. Първото е през 2009 г., във Виена, Австрия при проф. Ервин Чахлер. През 2013 г. овладява тънкостите на дерматохирургията в Мюнхен, Германия, при проф. Маркус Браун-Фалко. В периода от 2011 г. до 2014 г. д-р Кантарджиев е модератор на различни курсове в рамките на Лятната академия по практична дерматология и естетична медицина в София. Ръководи обученията по криохирургия четири поредни години (от 2011 г. до 2013 г.). През 2013 г. е модератор на курса по хирургия на нокти, заедно с проф. Екарт Ханеке. А година по-късно и този по дерматохирургия, съвместно с д-р Северин Льойтли. Хоноруван преподавател е в Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Има публикации в български и чуждестранни научни издания, както и участия на международни форуми и конференции в страната. Д-р Кантарджиев е член на Етичната комисия към Столичната колегия на Българския лекарски съюз (БЛС), както и на Етичната комисия на ВМА. Част е от Онкокомитета на Академията.