д-р Анастасия Гитева-Турчева

Неврология, 20 години опит

Д-р Анастасия Гитева-Турчева е завършила медицина през 1996г. в Медицинския Университет в гр. Пловдив. До 2000г. работи в кабинет и отделение по нервни болести в общинска болница в гр. Пирдоп. От 2002 до 2013г. е лекар в клиниката по неврология на УМБАЛ „ Царица Йоанна” ИСУЛ, гр. София. През 2007г. придобива специалност „Нервни болести”, а през 2014г.– ЕЕГ след 1 година специализация във ВМА, гр. София. От 2015 г. до 2018 г. е невролог в отделението по неврология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, гр. София към клиниката по спешна неврохирургия. Д-р Гитева има специален интерес към неврологичните увреждания при различните соматични заболявания и влиянието на метаболитните нарушения върху централната и върху периферната нервни системи. Има множество участия в различни национални и международни квалификационни курсове.

доц. Светлозар Иванов Сардовски

Кардиология, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация, 28 години опит

N.В! Обявената Цена е принципно за вторичен преглед и може да бъде изисквана и по-висока, по преценка на лекаря, според естеството на исканата консултация. Д-р Сардовски има придобити специалности по кардиология, инвазивна кардиология, вътрешни болести, сертификат по ехокардиография – експертно ниво, магистър е по обществено здраве и здравен мениджмънт. Притежава академична степен научен сътрудник I ст., европейска кардиологична диплома от европейския борд за сертифициране от 2005г., а през 2007 г е избран за Fellow на европейското дружество по кардиология (FESC). Кратко професионално развитие Бил е личен лекар на известния мултимилионер Иван Зографски (бивш собственик на х-л Кемпински-Зографски, София). През 2007 основава Кардиологична клиника в УБ “Пирогов”, като от 2007 г. до февруари 2013 е и завеждащ на интензивното и кардиологичнoто отделения. През 2009 г. заедно с д-р Гелев и съдействието на д-р Раденовски (директор на “Пирогов”), създават отделението по инвазивна кардиология в същата болница. От март 2013 г работи като инвазивен кардиолог, част от водещият екип на Kардиологичната клиника в болница Токуда, София. От март 2017 до септември 2019г работи като инвазивен кардиолог в б-ца “Берое”, Стара Загора. От 2018 г е съдружник в Медицински Център “АРГОМЕДИКА” в София. Завършва медицина през 1992 в МУ, София. До 1996 работи в Центъра по спешна медицинска помощ-София. От 1996 след конкурс, е назначен за научен сътрудник в сърдечна реанимация на УБ “Пирогов”. От 2003 до 2007 е завеждащ функционален кардиологичен сектор на секцията по спешни вътрешни болести и кардиология. Здравни услуги: Д-р Сардовски има значителен опит в диагностиката и лечението на спешните вътрешни и сърдечно-съдови заболявания и е експерт в ехокардиографията и в инвазивната кардиология – основните методи за поставяне на правилната диагноза при сърдечните заболявания. Използва съвременна високотехнологична апаратура и осъществява: – сърдечно-съдов и пълен преглед – ехокардиография (визуализира отклонения на сърдечните структури с ултразвук) – велоергометрия (открива сърдечни проблеми и оценява физическия капацитет – решаващи фактори за преценка на сърдечно-съдовото здраве и определяне нивата за физическо натоварване) – Холтер – ЕКГ (открива сърдечни аритмии и преценява ефекта от лечението им) – Холтер – Артериално налягане (открива скрито повишаване на АН, както и преценява ефекта от лечението му) – коронарография, имплантация на стент при съответни показания (в Аджибадем СИТИ клиник или Софиямед, София) - Превантивна медицина- обучение по здравословен начин на живот и медицински практики, предназначени за предотвратяване и избягване на болестите (най-важният фактор, определящ човешкото здраве) - Хранителна терапия при Диабет тип 2 и/или Затлъстяване с цел отслабване, без гладуване и контрол на кръвната захар - насочване към други водещи лекари (при нужда)

д-р Ивелин Шарабански

Кардиология, 12 години опит

Д-р Ивелин Шарабански е специалист- кардиолог в София с над 10 години опит. Извършва цялостна неинвазивна диагностика и лечение на всички сърдечно-съдови заболявания. Д-р Шарабански работи насочено в ехокардиографската и клинична оценка на пациенти с клапни сърдечни пороци, пациенти след сърдечна хирургия. Квалификации: - Здравен мениджмънт; - Експертно ниво Ехокардиография (ЕхоКГ); - Професионална квалификация Ехокардиография (ЕхоКГ); - Сертифициран специалист в извършването на ЕКГ стрес-тест, ЕХОКГ стрес-тест, холтер ЕКГ, холтер артериално налягане, съдов доплер; - Член на Българско дружество по кариология; - Член на Български лекарски съюз.

д-р Веска Михайлова

Неврология, 30 години опит

Д-р Михайлова- Маркова е завършила медицина през 1987г. в Медицинския Университет на град Плевен. До 1994г. работи като невролог в отделението по нервни болести на ПОБ –гр. Враца. През 1991 г. придобива специалност нервни болести. След конкурс е назначена за невролог в специализиран консултативен кабинет на Диабетен център, гр. София. От 1999г. до 2018г. работи като невролог в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ,гр. София ,през последните 9 години като началник на отделението по нервни болести. Д-р Михайлова е специалист по ултразвукова диагностика на централната нервна система и има богат професионален опит в лечението и профилактиката на мозъчносъдовата болест ,първичното и вторично главоболие и заболяванията на периферната нервна система.Специален интерес за нея са неврологичните прояви при сърдечните заболявания, тревожните разстройства и ролята на нутриционизма в лечението на автоимунни и хронични неврологични заболявания. Тя е член на Българското дружество по неврология; на Европейската академия по неврология; на Европейската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.Има ежегодни участия в национални,европейски и световни неврологични конгреси и в специализирани обучителни курсове.

д-р Светослава Гериловска

Ендокринология, 28 години опит

Д-р Светослава Гериловска завършва Медицинския Университет в град София през 1990г. От 1990 до 1993г. работи в клиниката по „Пропедевтика на вътрешните болести” към Медицинския Университет в град Пловдив. През 1996 защитава специалност Вътрешни болести в първа градска болница, Пловдив. От 1996 до 2008 работи като специалист по Вътрешни болести в отделението по „Ендокринология и нефрология” на Първа градска болница за активно лечение, гр. София. През 2011 защитава специалност Ендокринология и метаболитни заболявания в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”. След това продължава да работи в Първа градска болница, гр. София.

д-р Марчо Марков

Ортопедия и травматология, 30 години опит

Д-р Марков е завършил медицина в Mедицинския Университет в град Плевен през 1987 г.До 1989г. работи като лекар- ординатор в ОАРИЛ на ПОБ „Христо Ботев”, град Враца, специализира анестезиология и реанимация. След спечелен конкурс за клинична ординатура работи 3 години в клиниката по ортопедия и травматология на МУ, гр. Плевен под ръководството на известния ортопед проф. Марин Ганчев. По време на тази специализация има завършени квалификационни курсове по артроскопия, протезиране на колянна и тазобедрена стави, ултразвукова диагностика на дисплазия на тазобедрени стави при деца. През 1992 г. придобива специалност ортопедия и травматология и работи 1 година в окръжната болница в гр. Враца. След конкурсен изпит за научен сътрудник в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”е назначен на работа в катедрата по ортопедия и травматология- първа травматологична клиника. Професионално в клиниката практикува обща травматология на горен и на долен крайници, таз, реконструктивна хирургия на опорно- двигателния апарат, ендопротезиране и реендопротезиране на тазобедрена, колянна, раменна и лакетна стави.От 2010 год. е главен административен лекар на четвърта травматологична клиника. Изкарал редица курсове и има сертификати за протезиране и реендопротезиране на големи стави, фиксиране на счупванията с мини инвазивни техники, остеосинтеза с ъс заключващи плаки, интрамедуларна фиксация и реконструктивна хирургия. Има участие в над 40 публикации в български и чуждестранни списания. Научният му интерес е свързан с минимално инвазивните техники на фиксация на фрактурите .Специализирал в Швейцария и Франция.Член на Българската ортопедично травматологична асоциация / БОТА/, Българското дружество по хирургия на ръката, АО – травма България и на EFFORT /Европейската федерация на националните асоциации по ортопедия и травматология/. Носител на наградата на Районната лекарска колегия –гр. Велико Търново „Моллови дни” за 2014г.

Медицински център “Аргомедика” е основан през март 2018г от група лекари- специалисти, за оказване помощ на най-онеправданата част от търсещите медицински услуги хора - тези, които търсят индивидуално отношение и грижа. Нашата мисия: Промоциия на здраве, превенция, профилактика и лечение на болестите, с цел хората да живеят по-дълго и да се радват на повече здрави години през своя живот. Нашата цел: Прилагайки знанията и опита на най-висококвалифицирани и опитни медицински специалисти и използвайки съвременно медицинско оборудване, да подобрим качеството и продължителността на живота на пациентите, като забавим или предотвратим развитието на болестта. Преживявайки болестта заедно с пациента, се стремим чрез медицинското изкуство, да намалим или предотвратим неговото страдание. Нашият морал: Да не забряваме, че медицината е създадена за хората, а не за печалба. Да запазим тайната на общуването с пациента. Нашата сила: Дисциплина, екипност и мултидисциплинарен подход за постигане на определената цел.


Уебсайт

https://argomedica.bg/

Свържи се с болницата в Healee и питай лекарите за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.