Светла Маркова

Психология, Психотерапия

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Светла Маркова е психолог и психотерапевт под супервизия в София. Провежда индивидуални консултации онлайн. Сфери на работа: - Носталгия и културна адаптация в чужбина; - Житейски трудности; - Ниско самочувствие и ниска себеоценка; - Перфекционизъм и самокритичност; - Вътрешни конфликти; - Проблеми във взаимоотношенията и комуникацията; - Личностно развитие; - Тревожност, безпокойство; - Депресивни състояния. Образование Завършва бакалавърска програма по специалност "Психология" през 2022 г. със специализация "Психични нарушения" в "Нов български университет". Обучава се магистърска програма "Клинична психология" в СУ "Св. Климент Охридски". Квалификации - 2020 г. - Гещалт терапевт под супервизия продължаващо обучение към "Български институт по Гещалт терапия"; - 2020 г. - "Транзакционен анализ 101" към "Българска асоциация по транзакционен анализ". Биография Към момента Светла Маркова предлага видео консултации. Владее немски език.