Мариета Нешкова

Логопедия

Академия Смайл

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Мариета Нешкова е логопед и специален педагог в София с опит в диагностика и консултиране на деца и възрастни повече от 10 години. Интересите ѝ са в областта, както на ранното детско развитие, така и насочени към деца в начален етап на основното образование с типично и атипично развитие. Образование Завършва Софийски университет Св. Климент Охридски през 2011 г. със степен бакалавър по специална Педагогика - Слухово-речева рехабилитация. През 2013 г. придобива магистърска степен по специалност Логопедия. Квалификации - Сертификационно обучения за работа с Denver II - скрининг тест за детско развитие 0-6 год. възраст; - Терапия на дислалия: етапи на работа. - Използване на логопедични сонди; - Логопедична диагностика: основни маркери; - Телепрактики и дигитални технологии в логопедията; - 5-та Международна конференция: Допълваща и алтернативна комуникация; - От теория към практика в логопедичната диагностика; - Нарушения на импресивната реч: сензорна алалия; - Късното проговаряне; - Работа с деца със СОП. Специфики при работа с деца от аутистичния спектър; - Детето с аутизъм в училище. Биография Мариета Нешкова е работила в ОДЗ 117 Надежда и по стажантска програма Психодиагностика на деца към Институт по детско здраве и развитие. От 2013 г. е начален учител, а от 2018 г. практикува в Образователна Акадмия Смайл Панчерево и Лозен.