Свали Healee

доц. Светлан Дерменджиев

Алергология, Вътрешни болести

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.

Биография

Доц. Светлан Дерменджиев е специалист по клинична алергология, вътрешни болести, токсикология и професионални болести и е преподавател по професионални болести в Медицински университет Пловдив. През 2012 г. придобива образователна и научна степен „доктор", а през 2014 г. заема академичната длъжност „доцент” в Медицински университет Пловдив и става ръководител на Секцията по професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по вътрешни болести на Медицински факултет. Има над 70 публикации в български и чуждестранни списания, както и многобройни участия в национални и международни научни форуми. Член е на Националния експертен специализиран лекарски борд по „Клинична алергология”.