доц. Павлина Пенева, дм

Вътрешни болести, Пулмология

МК Майчин дом Варна

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Доц. Павлина Пенева, дм е специалист по вътрешни болести и пулмолог във Варна с над 22 години медицински опит. Има изключително богат опит в диагностиката и лечението на спешните и животозастрашаващи състояния в пулмологията, както и при проследяване на хронично белодробно болните, включително пациенти с дихателна недостатъчност, такива на домашна кислородотерапия или домашна вентилация. Основен акцент в работата ѝ, освен лечението на острите състояния, е профилактиката и намаляването на риска от развитие на усложнения и хронифициране на заболяването. Доц. Пенева не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Варна през 2001 г. През 2008 г., като докторант към Клиника по нефрология и диализа в УМБАЛ "Света Марина" Варна провежда стаж по програма "Еразъм" към Клиника по нефрология, диализа и трансплантация в град Бари, Италия. Има придобити специалности Вътрешни болести и Пневмология и фтизиатрия, а от 2022 г. е магистър по Здравен мениджмънт и медико-социални грижи. През 2019 г. придобива образователна и научна степен Доктор по медицина със защитена дисертация на тема: "Прогностични маркери за клинична и лабораторна оценка на болни със сепсис". Квалификации - Автор на две монографии и има публикации в български и чужди списания; - Член на Български лекарски съюз, Българско дружество по белодробни болести и Европейско респираторно дружество. Биография Доц. Пенева работи в УМБАЛ "Света Марина" Варна, в Клиника по Пневмология и фтизиатрия, с Отделение за Интензивно лечение и неинвазивна вентилация от 2008 г., а от 2016 г. заема академична длъжност асистент към МУ Варна. От 2021 г. е доцент към Първа катедра по Вътрешни болести, специалност Пулмология и фтизиатрия. Участва като лектор и преподавател при подготовката на студенти по медицина с българоезично и англоезично обучение.