д-р Марчо Марков

Ортопедия и травматология

МЦ Аргомедика

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Марков е завършил медицина в Mедицинския Университет в град Плевен през 1987 г.До 1989г. работи като лекар- ординатор в ОАРИЛ на ПОБ „Христо Ботев”, град Враца, специализира анестезиология и реанимация. След спечелен конкурс за клинична ординатура работи 3 години в клиниката по ортопедия и травматология на МУ, гр. Плевен под ръководството на известния ортопед проф. Марин Ганчев. По време на тази специализация има завършени квалификационни курсове по артроскопия, протезиране на колянна и тазобедрена стави, ултразвукова диагностика на дисплазия на тазобедрени стави при деца. През 1992 г. придобива специалност ортопедия и травматология и работи 1 година в окръжната болница в гр. Враца. След конкурсен изпит за научен сътрудник в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”е назначен на работа в катедрата по ортопедия и травматология- първа травматологична клиника. Професионално в клиниката практикува обща травматология на горен и на долен крайници, таз, реконструктивна хирургия на опорно- двигателния апарат, ендопротезиране и реендопротезиране на тазобедрена, колянна, раменна и лакетна стави.От 2010 год. е главен административен лекар на четвърта травматологична клиника. Изкарал редица курсове и има сертификати за протезиране и реендопротезиране на големи стави, фиксиране на счупванията с мини инвазивни техники, остеосинтеза с ъс заключващи плаки, интрамедуларна фиксация и реконструктивна хирургия. Има участие в над 40 публикации в български и чуждестранни списания. Научният му интерес е свързан с минимално инвазивните техники на фиксация на фрактурите .Специализирал в Швейцария и Франция.Член на Българската ортопедично травматологична асоциация / БОТА/, Българското дружество по хирургия на ръката, АО – травма България и на EFFORT /Европейската федерация на националните асоциации по ортопедия и травматология/. Носител на наградата на Районната лекарска колегия –гр. Велико Търново „Моллови дни” за 2014г.