д-р Преслав Василев

Дерматология, Венерология

УМБАЛ Д-р Георги Странски

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Преслав Василев е Лекар, Специализант по Дерматология и Венерология ОБРАЗОВАНИЕ Завършва средно образование в Гимназия за Преподаване на Чужди Езици -Плевен през 2014 г, профил немски и английски език (ниво В2, сертифицирани в Goethe-Institut Bulgarien и University of Cambridge). Магистър по Медицина. КВАЛИФИКАЦИИ По време на студентските си години (от 2016 г. до 2019 г.) проявява интерес и изучава дерматоскопия, дерматоонкология и дерматохирургия под ръководството на Д-р Веселин Киров – онкодерматолог към Онкологичен център и Отделение по пластична и реконструктивна хирургия към УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен ЕАД, в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г. “ Студентски практики – Фаза 1“ . От 2019 г. се занимава и с Клинична Дерматология под ръководството на Доц. д-р Ивелина Йорданова д.м. и участва активно в научни конференции представяйки редки клинични случаи. Редовен докторант към Катедра „Дерматология, Венерология и Алергология“ Факултет Медицина, Медицински Университет Плевен, с тема на дисертационния труд „Съвременна патоморфоза на спиноцелуларния карцином на кожата“ и научни ръководители Проф. д-р Петранка Троянова д.м. и Проф. д-р Добромир Димитров д.м. от Февруари 2021 г. Специализация по Дерматохирургия и Дерматоонкология в Клиника по Дерматология, Венерология и Алергология към Ludwig-Maximilians-Universität, Мюнхен, Германия, под ръководството на Проф. Lars French със стипендия на Българското Дерматологично Дружество (Февруари – Март 2022 г.) БИОГРАФИЯ Д-р Василев членува в следните научни дружества: Български Лекарски Съюз, Българско Дерматологично Дружество (БДД), Българска Асоциация по Дермато Онкология (БАДО), International Dermoscopy Society (IDS), European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).