д-р Румен Лазаров

Лъчелечение

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

Този лекар не е активен в Healee

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

Биография

Д-р Румен Лазаров, началник на отделение по Лъчетерапия и радиохирургия, с над 30 години стаж в тази област. Завършил е с отличен успех Медицинска академия гр. София. Има признати специалности по Медицинска радиология и Онкология. Участва активно при въвеждането на компютъртомографско стадиране планиране на туморите, с които започна прилагането в България на нови методики за индивидуализирано КТ планиране за лъчелечение на болни с Болест на Ходжкин, тестикуларни тумори, тумори на белия дроб и тумори на малкия таз. Участва активно в целия процес на планиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплекс за планиране и провеждане на лъчелечение на първия линеен ускорител в България "Сименс-Примус"(2002г.) и на първия линеен ускорител в частна болница в България „Електа-Присайз”(2009г.); Организира екип и провежда първата радиохирургия в България (2015 г.) Участва активно при инсталиране и въвеждане в лечебната практика на нова генерация линеен ускорител „Вариан-Халцион”(2018г.), който е 3ти инсталиран в Европа и сред първитв 10 в света. За първите 2 години след въвеждането са лекувани повече болни, отколкото общия брой пациенти, преминали на първите два. Апарата се използва за лечение на болни с всички локализации при пациенти над 18 години; Повече от 10 години участва в следните Лечебно-диагностични Комитети на НСБАЛО-ЕАД, София: Член на Комитет "Лъчетерапия" в НСБАЛО-ЕАД, София. Член на Комитет "Бял дроб" в НСБАЛО-ЕАД, София Член на Комитет "Лимфоми" в НЦХТ, София От 2006 г. е член на „Онкологична комисия” при УМБАЛ „Св. Ана” Участва активно при инсталиране и въвеждане в лечебната практика на нов линеен ускорител „Вариан-STX”, специализиран за радиохирургия в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" (2015 г.) и продължава да е консултант. От ноември 2009 г. ръководи отделението по Лъчелечение на МБАЛ "Токуда Болница София". (и продължава) Има богат преподавателски опит. От постъпването си на работа през 1989 г. е лекционен асистент на лекции и упражнения на рентгеновите лаборанти от Висш Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” София, а от 1995 г. води пълен лекционен курс. (и продължава) Съчетаването на познанията в практиката и научните интереси намира израз в участие в четири успешно завършили клинични проучвания. Има множество доклади и публикации в български и международни конгреси и списания.