д-р Виктория Спасова

Клинична генетика, Медицинска генетика

Медицински университет - София, Медицински център Гея Мед

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Виктория Спасова е специалист по медицинска генетика в София с над 6 години медицински опит и научни интереси в областта на репродуктивната медицина, женското здраве и нутригенетиката. Образование Завършва Медицински университет София през 2016 г. и има придобита специалност по Медицинска генетика. През 2021 г. придобива образователна и научна степен "доктор" в МУ-София. В момента е главен асистент към Катедрата по медицинска генетика, генетичен консултант в Медицински център Гея Мед и биотехнологичната компания Регена. Квалификации - Сертификат от Fetal Medicine Foundation за ранен биохимичен скрининг и скрининг за прееклампсия; - Участие в многобройни национални и международни конгреси и семинари по специалността; - Участие в многобройни научни проекти по специалността; - Научни публикации в български и международни научни списания; - Член на Българското дружество по генетика и геномика на човека, Европейското дружество по човешка генетика и Български лекарски съюз.