д-р Петко Сербезов

Трудова медицина

Трудова медицина "Есперекс"

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Петко Сербезов е лекар по трудова медицина в София с над 17 години опит. Извършва консултации по трудова медицина и здравословни и безопасни условия на труд, производствена характеристика за ТЕЛК и НЕЛК, оценка и мерки за защита от рискови фактори в работната среда, химични рискови и физични рискови фактори, оценка на пригодността на личните предпазни средства, обучения по Първа до лекарска помощ, както и за действия при природни бедствия и индустриални аварии и аварийно спасителни групи. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2003 г. Своята специалност Трудова медицина придобива през 2008 г. Квалификации - Член на Български лекарски съюз и Клуб на специалистите по Здравословни и безопасни условия на труд София. Биография От 2004 г. до 2008 г. д-р Сербезов работи като специалист по трудова медицина в РЗИ Пловдив. От 2008 г. създава и работи в Служба трудова медицина "Есперекс".