Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център

Започни онлайн консултация

д-р Самуил Казаков

Кардиохирургия, 20 години опит

Специалист в областта на ендоскопска миниинвазивна хиругия на клапни заболявания на сърцето, реконструктивна хирургия на митрална и трикуспидална клапа,

доц. Марко Клисурски, дм

Неврология, 30 години опит

Доц. Марко Клисурски е специалист невролог в София. Притежава над 70 публикации и една монография, публикувани в български и международни списания. Образование Завършва Медицински университет през 1989 г. Своята специалиност Неврни болести придобива през 1994 г. През 2004 г. защитава дисертация на тема: Транскраниална доплерова сонография при болни със субарахноиден кръвоизлив. През 2012 г. е избран за доцент към Катедрата по неврология МУ София. Квалификации - Специализация и обучение при проф. д-р Г. Ладурнер в Клиника "Кристиян Доплер" Залцбург, Австрия; - Специализация и обучение при проф. д-р Г. Зайдел в Клиника по неврология в Любек, Германия; - Член на Европейска асоциация по неврология, Българските научни дружества по неврология и ултразвук в неврологията, Еропейско дружество по невросонология и церебрална хемодинамика и Световната организация за мозъчeн инсулт . Биография След своето дипломиране доц. Клисурски започва работа в Клиниката по нерология към УМБАЛ "Царица Йоана" (ИСУЛ) София, където работи в продължение на 22 години, първоначално като асистент, а след това като главен асистент. От 12/2012 до 06/2020 г. е завеждащ отделение по неврология при Аджибадем Сити Клиник Сърдечно-съдов център. В момента извършва неврологични консултации за пациенти от цялата страна и невросонологични изследвания в МДЦ Спектър. Владее В2 ниво по английски, руски и немски език.

д-р Марио Николов

Ендокринология, 10 години опит

Д-р Марио Николов завършва медицина в Медицински университет - София. През 2007 г. придобива специалност Вътрешни болести, а през 2012 г. - Ендокринология. От 2013 г. до момента е консултант към Ин Витро АГ Медицински център Димитров и консултант ендокринолог в Сити клиник Кардиологичен център и МЦ Хайделберг.

д-р Асен Келчев

Кардиохирургия, 15 години опит

Д-р Асен Келчев е специалист кардиохирург в София. Освен рутинните и спешни кардиохирургични процедури, д-р Келчев участва с торакални и съдови хирурзи в съвместни оперативни интервенции, свързани с реконструктивни техники на горна и долна празни вени, трахеобронхиалното дърво, белодробното кръвообращение или гръдната стена. Заедно с д-р Цветан Минчев участва в първата за България операция по изграждане на трахея от кожа на ръката, като подсигурява кръвообращението на трансплантата. През 2015 г. влиза в класацията „Best Doctors“ от специалност Кардиохирургия. Д-р Келчев не преглежда деца. Образование Завършва Медициски университет София през 2004 г. и има придобити две специалности Кардиохирургия и Съдова Хирургия. Завършва следдипломно обучение по Здравен мениджмънт. Квалификации - Сертифициран специалист в областите: Хирургия на аортния корен, Швейцария, Техники за извършване на съдова анастомоза, Испания, Техники за минимално инвазивна хирургия на митрална клапа, Франция, Хирургично лечение на заболявания на митрална и трикуспидална клапи, Германия, Хирургично лечение на заболявания на аортата, САЩ, Хирургично лечение на предсърдното мъждене, Австрия; - Член на Българско дружество по кардиохирургия и Българска асоциация по сърдечно-съдова и гръдна хирургия. Биография В периода от 2004 г. до 2007 г. д-р Келчев работи като ординатор в Клиниката по Кардиохиругия към УМБАЛ „Света Екатерина“ София. От 2007 г. до 2018 г. практикува в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда, като от 2018 г. е завеждащ Отделението по Кардиохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ. Владее френски и английски език.

„Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ“ е модерна многопрофилна болница, специализирана в най-авангардните методи за диагностика, ендоваскуларно и хирургично лечение на всички сърдечно-съдови заболявания. Медицинската апаратура, последна дума на техниката, съчетана с уменията и опита на нашите специалисти, гарантира най-високо качество на медицинските услуги, а подходът към нашите пациенти доизгражда образа ни на „Болница от Бъдещето”.


Адрес

Ул. Околовръстен път 127, София 1407


Уебсайт

https://acibademcityclinic.bg/bg/sofia/home

Свържи се с болницата в Healee и питай лекарите за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.