Свали Healee

проф. Христо Добрев

Дерматология, Венерология

Кожна клиника - Пловдив

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Проф. д-р Христо Добрев , дмн е Началник на Клиника по кожни и венерически болести при Университетска болница "Св. Георги" - Пловдив и ръководител на Катедра по Дерматология и венерология при Медицински университет - Пловдив. Извършва дерматологични прегледи, капиляроскопия, дерматоскопия, трихоскопия, функционални изследвания на кожата. Образование: 1976-1982 ВМИ - Пловдив 1992 Специалност по дерматология и венерология 2000 “Доктор” (Дисертационен труд) 2010 Сертификат за вътрешен одитор по СУК 2011 Магистър по “Здравен мениджмънт” 2019 "Доктор на медицинските науки" (Дисертационен труд) Професионален път: 1982-1983 Терапевт в БНМП, гр. Хасково 1983-1985 Лекар на поделение в БНА 1985-1989 Терапевт в БНМП, гр. Хасково 1989-1993 Асистент, Катедра по дерматология и венерология, Медицински Университет - Пловдив 1993-1996 Старши асистент 1996-2004 Главен асистент 2004-2013 Доцент по дерматология и венерология 2010- Началник на клиника по дерматология и венерология 2013- Професор по дерматология и венерология 2016- Ръководител на катедра по дерматология и венерология Професионална активност УМБАЛ "Св. Георги" - Пловдив: Началник на клиника по дерматология и венерология (2010 г.) Завеждащ “Кожна функционална лаборатория” (1993 г.) Вътрешен одитор по Система за управление на качеството (2010-2016 г.) МУ: Професор към Катедра по дерматология и венерология Научен секретар на МУ (2011-2019 г.) Член на факултетния съвет (2008-2016 г., 2020-2023 г.) Отговорник по научната дейност (1993-2010 г.) Преподавател на студенти по медицина, стоматология и медицински колеж, на общопрактикуващи лекари и специализиращи лекари Участник в национални и местни изпитни комисии Научни интереси: Клинична и експериментална дерматология Съвременна функционална диагностика на кожата Капиляроскопия, дерматоскопия, трихоскопия, онихоскопия Научни публикации: Автор на 28 глави в монографии/учебници (8 на английски в чужбина) Автор на 123 оригинални публикации (37 на английски в чужбина) Автор на 201 устни и постерни презентации на интернационални (31) и национални (170) научни форуми Цитирания от международни автори - 598 (Scopus, 2020) “h” индекс 14 (Scopus, 2020). Рецензент за списанията J Am Acad Dermatol, Br J Dermatol, Clin Exp Dermatol, J Eur Acad Derm Venereol, Mechanic Eng Physics, Eur J Lipid Sci and Technol, Clin Cosmet Invest Dermatol, HQLO, Case Reports in Dermatological Medicine, Cutaneous and Ocular Toxicology, Folia Medica. Членство в организации: 1989 Българско Дерматологично Дружество 1998 International Society for Biophysics and Imaging of the Skin 1999 Съюз на учените в България (член на ръководството) 2008 International Society for Dermatoscopy 2008 Член на Редколегията на сп. Clin Cosmet & Invest Dermatol 2011 Член на Редколегията на сп. Case Reprots in Dermatol Medicine (секционен редактор) 2011-2019 Член на Редколегията на сп. Folia Medica (Plovdiv) 2012 Член на Редколегията на сп. Our Dermatol J Online 2013 Член на Редколегията на сп. J Pharmacy and Alternative Medicine