проф. Иглика Михайлова, дм

Онкология, Лъчелечение

УСБАЛО - Консултативен кабинет в Клиниката по лъчелечение

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Проф. Иглика Михайлова, дм е специалист по лъчелечение и онкология с над 27 години медицински опит. Извършва прегледи и консултации на пациенти с онкологични заболявания. Прилага съвременни терапевтични схеми чрез лъчелечение. Проф. Михайлова не преглежда деца. Образование Завършва Медицински университет Плевен през 1995 г. Своите специалности Лъчелечение и Онкология придобива през 2002 г. и 2005 г. През 2013 г. придобива магистърска степен по специалност Здравен мениджмънт и научна и образователна тсепен "доктор" след защита на дисертация на тема: Предоперативно лъчелечение при локално авансирал ректален карцином - самостоятелно или едновременно с химиотерапия. Своите академични длъжности доцен и професор придобива последователно през 2015 г. и 2019 г. Квалификации - Специализация в Клиника по лъчелечение в Онкологичен център Безансон, Франция; - Едномесечнa специализация в Прага, Чехия в - Клиника по лъчелечение и брахитерепия по проект на IAEA; - 20 двудневни и четири дневни курса организирани от ESTRO и PRIME Oncology в Белгия, Франция, Германия, Австрия, Лисабон, Русия; - Член на Български лекарски съюз, Българска национална асоциация по онкология, Българско онкологично дружество, Гилдия на лъчетерапевтите в България, Българска асоциация по медицинска онкология, European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. Биография От 1997 г. до 2002 г. проф. Михайлова е лекар в Радиологично отделение на Онкологичен център Плевен. От 2003 г. е лекар в Клиника по лъчелечение към УСБАЛ по онкология София.