Златина Нешева

Психология, Психотерапия

Център за психологично консултиране и личностно развитие Хармония

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Златина Нешева е магистър психолог, социален педагог, хипнотерапевт и сертифициран базов консултант по позитивна психотерапия в Бургас. Провежда консултации в група и индивидуално. Консултативните сесии са насочени към себепознание и изследване на причините за появата на конфликтната динамика и дисфункционалните поведения. Златина Нешева работи през метода на позитивната психотерапия, която се фокусира върху възможностите, ресурсите и способностите на самия клиент за справяне с различни житейски ситуации. Всяка една проблематика, която обикновено предизвиква страдание в нас, би могла да се разгледа в нейната цялост, за да се открият съдържанията, които носят печалба на личността. Откриването на вторична психологична печалба е и първата задача в процеса на консултиране и терапия. Златина Нешева не консултира деца. Образование Завършва бакалавър по специалност Социална педагогика в Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас. Продължава образованието си с магистърска степен по специалност Психологично консултиране в Бургаски свободен университет, за което е наградена с отличие. Завършва магистратурата си със защита на дипломна разработка на тема: Връзка между психосоматични проблеми и емоционална интелигентност. Квалификации Обучава се в майсторска програма в Дружеството по позитивна психотерапия; Сертифициран базисен консултант към Световната организация по позитивна и транскултурална психотерапия (WAPP); Сертифицирано обучение по хипноза и хипнотерапия, акредитирано от Европейската асоциация по приложна психология (EAAP); Сертифицирано обучение за работа с OH cards към Institute OH Cards Bulgaria; Личен опит в психотерапията - 100+ часа, Психодрама институт Дея; Член на Дружество на психолозите в България и Дружество по позитивна психотерапия; Участие в национални и международни конференции. Биография Към момента Златина Нешева има самостоятелна практика в Бургас и провежда онлайн консултации. Заедно с нейни колеги основава Център за психологично консултиране и личностно развитие Хармония. Владее и провежда консултации, и на английски език.