Цветелина Дакова

Логопедия

ДКЦ Вита База 2

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Цветелина Дакова е консултант-терапевт на комуникативни нарушения и проблеми в развитието. Има опит както с деца от аутистичен спектър, генетични синдроми и други неуточнени нарушения в развитието, така и с придобити нарушения на говора и езика при възрастни лица. Има опит в прилагането на различни терапевтични методи за стимулиране на уменията, говорното и езиково развитие. Подпомомагане на самостоятелността в комуникацията, социалната адаптация и ученето. Практически познания в подпомагането на процесите на сензорната интеграция и двигателното планиране, терапия при нарушения на оралномоторните и хранителните механизми. Образование 2016 г. – бакалавър Психология към Нов Български университет София; 2018 г. – магистър Езикови и речеви нарушения към Нов Български университет София. 2020г.-в процес на обучение във фамилна терапия – Институт по фамилна терапия, България Допълнителни квалификации: "Консултиране на смущенията в основните поведения на бебето и малкото дете" "Pелационна психомоторика и психомоторни практики " "Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артикулация и храненето" "Терапевтични стратегии в логопедичната работа при деца с нарушения в сензорната преработка и двигателното планиране" "Sensory processing and praxis" - A Total Approach, USA "DIR®/Floortime™ 101, provider 202 " - A Total Approach, USA "Диференцирана оценка, корекция на нарушенията на писмената реч" "Диагностика и превензия на езика 3-4 години" "Дигитална обработка на анамнестична информация: Регулация на комуникация, хранене и сензорна преработка в ранното детско развитие" – С. Картунова, Ж. Темнокова, К. Чикова Биография 2015 г. - стаж Център за личностно развитие „Белмондо“; 2016 г. - стаж Детска градина - група за деца със специални образователни потребности; 2017 г. - стаж Академия за бебета, деца и родители КиндиРу; 2016 г. до момента - Специализиран Център за ранно детско въздействие и терапия София; 2019 г. до момента - ДКЦ Вита София.