Георги Добрев

Психология

Insight - Georgi Dobrev Ltd.

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Георги Добрев е психолог в София. Неговият фокус в работата му с клиентите е да се достигне до техния вътрешен комфорт, по-високи нива на разбиране на себе си, изграждане на механизми за справяне с трудни ситуации и конфронтации в работата и в междуличностните отношения. Предвид времената, в които живеем, тяхната интензивност и обърканост, би могъл да бъде полезен при тревожни и депресивни състояния, проблеми в работата, морален тормоз на работното място и/или в междуличностните отношения, емоционален дисбаланс и трудности в отношенията. Образование През 2021 г. придобива бакалавърска степен по специалност Психология със специализация Психични нарушения към Нов български университет. Към момента изучава магистърска програма по специалност Клинична психология - психоаналитична перспектива. Квалификации -06.03.2021 - в ход - Психодраматична група за личен опит към ИПП "Хирон". - 19.03 - 20.03.2022 - Работа с OH CARDS - 05.04.2022 - в ход - Консултант при хранителни нарушения Георги участва в редица семинари на различна тематика, някои от които "Личностни и неврокогнитивни аспекти на зависимостите към психоактивни вещества като нови таргети за интервенция", "Балинт групи в контекста на интензивната болнична помощ. Емоционалният дебрифинг и психологическата грижа за медицинските екипи като част от съвременната болнична практика", "Представяне на научно обоснована програма за справяне с треговата (EBTS)" и други. Георги провежда и семинари на различни психологически тематики като морален тормоз на работното място, в междуличностните отношения и в двойката, Dating apps- психологическо аспекти и други. Биография Георги Добрев е стажувал в Сдружение Българска Хънтингтън Асоциация, Център за детско развитие и психологическо консултиране Cognitiva, Фондация Надежда за малките, Институт по психология към Министерство на вътрешните работи, Клиника по психиатрия към Военномедицинска академия, ОУ "Христо Ботев" - гр. Ракитово и ВУИ "Ангел Узунов" - гр. Ракитово. Бил е част от Проект Живот на килограм. Към момента развива своята индивидуална практика като предоставя възможност за онлайн консултации.