д-р Бойка Захариева, дм

Микробиология

УМБАЛ “Каспела”

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Бойка Захариева, дм е специалист по клинична микробиология с над 35 години медицински опит. Консултира лекари и пациенти относно изолирани полирезистентни микроорганизми за избор на най-подходяща антибактериална терапия. Извършват микробиологични изследвания на различни клинични материали-носен, гърлен и ушен секрет, храчка, БАЛ, урина, фецес, раневи секрети и други в микробиологичната лаборатория към УМБАЛ Каспела Пловдив. Образование Завършва Медицински университет Варна през 1987 г. Своята специалност Микробиология придобива през 1995 г. През 2017 г. защитава дисертация на тема: Инфекции, свързани с медицинското обслужване-клинико-епидемиологични и микробиологични проучвания на фонова заболяемост, вътреболнични взривове и болнична среда. Квалификации - Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността; - Съавтор на медицински учебници, научни публикации - 90 на български език и 10 на английски език в реферирани списания; - Член на Български лекарски съюз, Българска асоциация на микробиолозите, Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции, и Българско научно дружество по епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести. Биография Д-р Захариева е работила като лекар в клинична лаборатория в Поморие, участъков терапевт в Пловдив и микробиолог и асистент към катедра Епидемиология и Инфекциозни болести на ВМИ Пловдив. От 2006 г. до момента завежда микробиологичната лаборатория в УМБАЛ Каспела Пловдив, където се извършват микробиологични изследвания на различни клинични материали-носен, гърлен и ушен секрет, храчка, БАЛ, урина, фецес, раневи секрети и др. Владее английски и руски език.