Свали Healee

Петър Шопов

Клинична генетика, Биотехнологии

НМ Дженомикс

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Петър Шопов е биотехнолог и специалист в областта на Молекулярната диагностика и генетичните изследвания. Извършва медико-научни и генетични консултации със специалисти в областта на психиатрията, онкологията, пренаталната грижа. Образование Завършва биотехнологии в Софийски университет "Св. Климент Охридски" с основни дисциплини по Човешка Генетика, Молекулярна биология, Органична химия, Биотехнологии на първични и вторични метаболити, Биохимия, Физиология на човека и животните, Клетъчна биология и клетъчни култури. Допълнителни квалификации Успешно завършени курсове по: - Биостатистика I и II; - Биоинформатика и изчислителни системи в биологията; - Информационни системи в здравеопазването; - Компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн. Биография От 2014 г. Петър Шопов работи в сферата на генетичните тестове и диагностика. Започва с Неинвазивна пренатална диагноситка (Пренатест) като преминава обучения и посещава редица конгреси по акушерство и гинекология. Ежедневно комуникира и обменя опит с специалисти от лабораторията на Lifecodexx и практикуващи гинеколози. В последствие поема поста на Проектен мениджър онкология и натрупва опит в областта на туморното-профилиране, наследствената предразположеност към онкологични заболявания и съпътстващата диагностика. От 2018 г. е медико научна връзка за Фармакогенетичния панел GenPro, приложим в сферата на психичното и емоционално здраве.