д-р Иван Чакъров, дм

Детска хематология и онкология, Педиатрия

КДКХО, УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ"

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Иван Чакъров, дм е специалист по детска клинична хематология и онкология, както и по педиатрия с над 15 години професионален опит. Практиката му е фокусирана върху деца с онкологични заболявания, както и върху широк спектър от заболявания в детска възраст. Образование Завършва Медицински факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора през 2007 г. През 2011 г. придобива научна и образователна квалификационна степен "доктор по медицина" след защита на дисертационен труд на тема "Кардиопулмонално увреждане при болни от бета таласемия деца". Своите специалности Детски болести и Детска клинична хематология и онкология придобива през 2014 г. и 2016 г. Има придобита специалност по Обществено здраве и Здравен Мениджмънт от Факултета по обществено здраве на МУ-София. Квалификации - Член на EHA (European Hematology Association) и SIOPE (The European Society for Paediatric Oncology); - Член на Български лекарски съюз. Биография Последователно заема длъжностите редовен докторант, асистент и главен асистент към Катедра по Педиатрия на МФ, Тракийски Университет, Стара Загора в периода 2008-2015 г. От 2016 г. е последователно ординатор и хоноруван асистент, а от 2020 г. е главен асистент към Катедра по Педиатрия, МУ-София при база Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ 'Царица Йоанна - ИСУЛ". Говори английски и немски език.