Свали Healee

д-р Бисера Котевска

Дерматология, 4 години опит

Д-р Бисера Котевска Трифунова завършва специалност Медицина в Медицински Университет - София. През 2016 г. завършва специализация по дерматология и венерология в Токуда болница - София. През 2018 г. д-р Котевска придобива научна степен "Доктор по медицина" в Аджибадем Ситиклиник Токуда болница с дисертация на тема: „ Алергичен контактен дерматит в детска възраст- особености в : етиопатогенезата, клиничната картина, диагностиката и профилактиката“. През 2014 г. д-р Котевска печели награда от Европейската академия по дерматология и венерология, Белград, Сърбия. През 2015 г. има награда за най-добро представяне по време на обучение за приложение на лазерна терапия в Триест, Италия. Д-р Котевска се е усъвършенствала на международни обучения и практически семинари в Будапеща, Амстердам, Мюнхен, Залцбург, Белград, Триест, Копенхаген в областта на естетичната медицина и клинична дерматология. Д-р Бисера Котевска е преминала следните допълнителни курсове и сертификации:, Дерматоcкопия, Фотодинамична терапия, Инжектиране на ботулинов токсин, Инжектиране на хиалуронова киселина, Fraxel laser, CO2 laser, Palomar, Nd:YAG., Дерматохирургия, Дерматохистопатология. Професионалните интереси на д-р Котевска са в областта на педиатрична дерматология, кожни алергии в детска възраст, раковите кожни заболявания. Член е на: Българско дерматологично дружество, Европейска академия по дерматология и венерология, women's dermatologic society. Д-р Котевска участва ежегодно във всички значими дерматологични конгреси както в страната, така и в чужбина.

д-р Бойка Костова-Сякулова

Ендокринология, Вътрешни болести, 23 години опит

Д-р Бойка Костова, ендокринолог, интернист. Завършила медицина в Медицински университет - София. През 1996 г. Работила е като диетолог и като лекар в звено за неотложна медицинска помощ в продължение на три години след завършването си. Специализира вътрешни болести в МБАЛ „Александровска“ и придобива специалност по вътрешни болести през 2005 год. Специализира ендокринология и болести на обмяната в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ и придобива специалност през 2008 год. Работи като ендокринолог във вътрешно отделение на МБАЛ "Токуда Болница София" от юни 2008 г.

д-р Ваня Деспотова

Педиатрия, Детска ендокринология

Д-р Ваня Деспотова, педиатър, детски ендокринолог. През 1983 г. е завършила медицина в МУ-Пловдив. От 1989 г. получава специалност по "Детски болести" в МУ-София. Втората й специалност по "Детска ендокринология" е от 2003 г. До постъпването си в МБАЛ „Токуда Болница София” е работила в МБАЛ Пловдив и в детската клиника на УМБАЛ „Александровска”. Член е на Европейската академия по педиатрия.

д-р Ваня Тончева

Неврология

Завършила е медицина през 1993 г. в МУ-София. Има специалност "Неврология" от 1999 г. След завършването си е работила една година като участъков педиатър в кв. Ботунец, София. Има 12 годишен опит като невролог, натрупан в УМБАЛ "Царица Йоанна", 5 години от които в интензивен сектор към "Неврология". В МБАЛ "Токуда Болница София" е от самото начало. Професионалният й интерес е в сферата на съдовите и нервномускулните заболявания.

д-р Евгения Сорокина-Игова

Неонатология, 9 години опит

Д-р Евгения Сорокина-Игова, неонатолог. Завършила е Медицински университет - София през 2010г. От 2011г. е част от екипа на Болница Токуда.От 2016г. има придобита специалност по Неонатология. Преминала е квалификационни курсове по Перинатална медицина (Париж), Трансфонтанелна ехография (Imperial College of London) и Интензивно лечение. Участвала е в редица конгреси и форуми в областта на неонатологията. Владее руски, испански и английски език.

д-р Иван Тишков

Гастроентерология, 7 години опит

Д-р Тишков завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – гр. Варна през 2013 г. За периода 2014г - 2018 г. е зачислен, като редовен лакар-специализант по Гастроентерология във втора вътрешна клиника - отделение по интервенционална гастроентерология, под ръководоството на Д-р Петко Карагьозов. През 2017 г е избран за специализант на годината в Болница Токуда. Придобива специалност Гастроентерология през ноември 2018 г. в Медицински университет София. Извършва рутинно горна и долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, всички свързани с тях терапевтични процедури, както и абдоминална ехография с перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол. Притежева свидетелства за завършени професионални квалификации - трето ниво интервенционална абдоминална ехография и трето ниво интервенционална ендоскопия. Има съвместни научни публикации с д-р Петко Карагьозов в български и европейски издания , както и активно участие в български и европейски конгреси , чрез постери и орални презентации. Преминал ендоскопски курсове на обучение в Чехия, Ромъния и др., както и посещения на гастроентерологични и ендоскопски симпозиуми в Германия, Испания, Италия, Чехия, Сърбия и Ромъния. Член е на : Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE), Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография (БДГГЕАЕ), Българска асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ). Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България - през 2019 г. е избран за член на Управителния съвет, завеждащ сектор Ендоскопия.

д-р Калин Лисички

Педиатрия, Детска ревматология

Д-р Калин Лисички, началник на Клиника по Педиатрия. Завършил е медицина в МУ-София през 1984 г. Има специалности по "Педиатрия" и "Ревматология". Специализирал е "Детски болести" във Франция през 1987 г. Работил е 20 години в Института по педиатрия като детски ревматолог. Автор и съавтор на множество научни статии и монографии на тема „Ревматоидният артрит в детска възраст и системни заболявания на съединителната тъкан”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от средата на 2007 г.

д-р Калоян Йорданов

Лъчелечение, 20 години опит

Д-р Калоян Йорданов, лекар-лъчетерапевт. Д-р Йорданов е завършил медицина в МУ Варна през 1997 г. и от 2006 г. е специалист лъчетерапевт. Специализирал е в онкологични центрове в Швейцария, Италия, Белгия, Португалия, Унагария и Русия. Завършил е редица международни обучения и практически курсове: ЕSМО course prostate cancer Lugano, Switzerland (2018) ESTRO course Rome, Italy (2017) ESTRO congress Vienna, Austria (2017) ESTRO course Bruxelles, Belgium (2016) EORTC San Gallo, Switzerland (2016) ESMO GI Barcellona, Spain (2015) SASRO Davos, Switzerland (2015) EMCCC Amsterdam, The Netherlands (2014) ESO Clinical training Centres programme-Oncology Institute of Southern Switzerland, Bellinzona, Switzerland-6 months training (2013) ESO Master class of clinical oncology, Dubrovnik, Croatia (2012) ABC 1 conference-Lisbon, Portugal (2011) Expert meeting-breast cancer,Lisbon , Portugal (2011) ESTRO course” Physics in clinical radiotherapy”-Budapest, Hungary (2010) ESTRO-TTG –National Institute of Oncology, Budapest, Hungary-3 weeks training (2010) Expert meeting –breast cancer -Nice, France (2009) EORTC-EANO conference-Budapest, Hungary (2009) ESTRO course” Basic clinical radiobiology”-St.Petersburg, Russia (2008), ESO course Sofia, Bulgaria (2006) ESO course Milocer Montenegro (2005) ESTRO course” Evidence-based RT” Moscow, Russia (2004). Член e на основните световни общности, свързани с лечението на пациенти с онкологични заболявания – ESTRO, ESMO, ESO, SASRO, FMH. Последните 5 години работи като Старши радиационен онколог и лъчетерапевт в Онкологичен институт на Южна Швейцария – Oncology Institute of Southern Switzerland (IOSI) - Bellinzona, Switzerland. От септември 2019 г. е част от екипа на отделение по Лъчелечение и Радиохирургия при Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда.

д-р Кремена Гроздева

Педиатрия, Детска гастроентерология, 24 години опит

Д-р Кремена Гроздева, педиатър, детски гастроентеролог. Завършила е през 1996 г. в МУ-София. Специалност „Педиатрия” има от 2004 г. След завършването си работи в ІІІ-ти ДКЦ в София. След това постъпва в Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести. През 2012 година придобива втората си специалност "Детска гастроентерология". Част от екипа на педиатричната клиника на МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването на болницата. Участвала е в програмата на обмен на опит в болниците на „Токушукай” в Япония. Редовен участник в ежегодните срещи на българското и европейското гастрентерологично общество. Провежда ехография на коремни органи, горна и долна ендоскопия, 24 часова рН метрия с импеданс.

д-р Кристина Петрова

Педиатрия, Детска пулмология

Д-р Кристина Петрова, педиатър, детски пулмолог. Завършила е медицина през 1996 г. в МУ-София. Придобива специалност по "Детски болести" през 2006 г. Има 10-годишен опит като специалист в Клиниката по „Детски болести” на УМБАЛ „Александровска”. В МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването й. През 2014 година придобива втора специалност "Детска пневмология и фтизиатрия".

д-р Мария Чолакова

Неврология

Д-р Мария Чолакова, дм, невролог. Д-р Мария Чолакова е завършила медицина в Медицински университет, София през 2011 г. с отличен успех. След дипломирането си работи за кратко като доброволец в Клиниката по Неврология на Военномедицинска Академия, София и в Клиниката по Анестезиология на ИСУЛ "Царица Йоанна". Специализира Неврология в Клиниката по Неврология на МБАЛ "Токуда Болница София" в периода 2012-2016 г. През 2016 придобива специалност по неврология и правоспособност по евокирани потенциали, през 2017г.- правоспособност по електромиография, през 2018г. отоневрология от МУ-София. През април 2019г. защитава научна и образователна степен „доктор” на тема „ Рисков профил и особености в етиологията, патогенезата и протичането на исхемичния мозъчен инсулт при пациенти под 50-годишна възраст”, с научен ръководител проф. Иван Стайков, д.м. Интересите й са в областта на мозъчно-съдовите и демиелинизиращите заболявания. Членува в Българското Дружество по Неврология и Европейскатa академия по неврология.

д-р Петко Карагьозов

Гастроентерология, 15 години опит

Д-р Петко Карагьозов, началник отделение по Интервенционална гастроентерология. Завършил е медицина през 2004 г. в Медицински Университет гр. София. През периода 2005 - 2011 специализира и работи в Клиниката по гастроентерология и хепатология на ВМА гр. София под ръководството на проф. Крум Кацаров и проф. Димитър Таков. През декември 2012 г. придобива специалност по гастроентерология. През 2013 г. преминава специализация по гастроентерология в болница "Шонан Камакура", Канагава, Япония по програма за научен обмен между болниците в "Токушукай Медикъл Корпорейшън". През 2014 г. провежда едномесечна специализация в болница "Елизабетинен", Линц, Австрия, Отделение по интердисциплинарна ендоскопия на тема "Ехоендоскопия и ендоскопски методи на лечение при хроничен панкреатит" като стипендиант на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия. Преминал е множество курсове по гастроентерология и интервенционална ендоскопия в Германия, Чехия, Холандия, Италия, Израел и САЩ, както и обучение за преподаване на ендоскопия (Рим, 2017). Член е на Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE), Американското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ASGE), Световната ендоскопска организация (WEO), Българското научно дружество по гастроентерология. През 2018 г. е избран за член на Управителния съвет на Българското научно дружество по гастроентерология. Извършва рутинно горна, долна ендоскопия, ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, ендоскопска ехография, холангиопанкреатоскопия, всички свързани с тях терапевтични процедури, както и перкутанни интервенции под ултразвуков и рентгенов контрол. Интересите му са основно в областта на интервенционалната диагностика и лечение на болестите на панкреаса и жлъчните пътища. Oт 2017 е серитифициран обучител по холангиопанкреатоскопия със система SpyGlass DS и провежда обучения на лекари от Цетрална и Източна Европа, Близкия Изток и Северна Африка. От 01.09.2011 г. е част от екипа на Болница Токуда, а от 01.02.2015 г. завежда Oтделение по Интервенционална Гастроентерология към Клиника по Гастроентерология. Доктор на годината в Болница Токуда за 2015 г.

д-р Петрана Петрова-Маринова

Педиатрия, Детска неврология

Д-р Петрана Петрова-Маринова, педиатър, детски невролог. Завършила е медицина в Тракийския университет в Стара Загора през 2000 г. През 2006 година получава специалност „Педиатрия”. Работила е в Клиниката по Пулмология с интензивен сектор в Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести. От самото начало е част от екипа на педиатричната клиника на МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването й. Втора специалност "Детска неврология" придобива през май 2011 година.

д-р Ралица Бабаколова

Детска гастроентерология, 7 години опит

Д-р Ралица Бабаколова, педиатър. Д-р Ралица Бабаколова завършва медицина през 2011 г. с отличие "Златен Хипократ". Работи в Токуда от 2013 г. Има 2 години трудов стаж в неотложно звено. Със специалност детска гастроентерология от 2018 г.

д-р Румен Лазаров

Лъчелечение, 30 години опит

Д-р Румен Лазаров, началник на отделение по Лъчетерапия и радиохирургия, с над 30 години стаж в тази област. Завършил е с отличен успех Медицинска академия гр. София. Има признати специалности по Медицинска радиология и Онкология. Участва активно при въвеждането на компютъртомографско стадиране планиране на туморите, с които започна прилагането в България на нови методики за индивидуализирано КТ планиране за лъчелечение на болни с Болест на Ходжкин, тестикуларни тумори, тумори на белия дроб и тумори на малкия таз. Участва активно в целия процес на планиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплекс за планиране и провеждане на лъчелечение на първия линеен ускорител в България "Сименс-Примус"(2002г.) и на първия линеен ускорител в частна болница в България „Електа-Присайз”(2009г.); Организира екип и провежда първата радиохирургия в България (2015 г.) Участва активно при инсталиране и въвеждане в лечебната практика на нова генерация линеен ускорител „Вариан-Халцион”(2018г.), който е 3ти инсталиран в Европа и сред първитв 10 в света. За първите 2 години след въвеждането са лекувани повече болни, отколкото общия брой пациенти, преминали на първите два. Апарата се използва за лечение на болни с всички локализации при пациенти над 18 години; Повече от 10 години участва в следните Лечебно-диагностични Комитети на НСБАЛО-ЕАД, София: Член на Комитет "Лъчетерапия" в НСБАЛО-ЕАД, София. Член на Комитет "Бял дроб" в НСБАЛО-ЕАД, София Член на Комитет "Лимфоми" в НЦХТ, София От 2006 г. е член на „Онкологична комисия” при УМБАЛ „Св. Ана” Участва активно при инсталиране и въвеждане в лечебната практика на нов линеен ускорител „Вариан-STX”, специализиран за радиохирургия в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" (2015 г.) и продължава да е консултант. От ноември 2009 г. ръководи отделението по Лъчелечение на МБАЛ "Токуда Болница София". (и продължава) Има богат преподавателски опит. От постъпването си на работа през 1989 г. е лекционен асистент на лекции и упражнения на рентгеновите лаборанти от Висш Медицински Колеж “Йорданка Филаретова” София, а от 1995 г. води пълен лекционен курс. (и продължава) Съчетаването на познанията в практиката и научните интереси намира израз в участие в четири успешно завършили клинични проучвания. Има множество доклади и публикации в български и международни конгреси и списания.

доц. Сийка Новачкова

Неврология

Завършила е медицина в МУ-София през 1968 г. От 1971 г. работи като ординатор в ЕМГ-лаборатория на Неврологична клиника ИСУЛ. От 1976 г. последователно е асистент, старши и главен асистент към същата лаборатория. През 1980 г. защитава кандидатска дисертация и получава научно звание "кандидат на медицинските науки", сега - "доктор". През 2004 г. получава научното звание "доцент". От 1976 г. е активно ангажирана и се преподавателска дейност със студенти и специализанти по неврология, провежда курсове и индивидуално обучение за високоспециализираната дейност "клинична електромиография". През целия си професионален опит доц. д-р Новачкова се занимава с електромиографска диагностика на нервно-мускулните заболявания в неврологията и в други области. Има над 50 публикации в научни списания. Участва в редица неврологични и електрофизиологчни форуми, на които е автор и съавтор на над 50 съобщения. Доц. д-р Новачкова е член на дружествата по Неврология, Електрофизиология и Клинична електромиография. От 2008г. е част от екипа на Електромиографската лаборатория на ДКЦ "Токуда", където също участва в провеждането на специализирани курсове.

д-р Татяна Петрова

Неврология

Завършила е Медицина в Медицински университет, гр. София през 2013 г. През 2014 г. работи като консултант на медицинска козметика. От 2015 г. е специализант в Клиниката по Неврология на Болница Токуда. През 2019 г. придобива специалност по Нервни болести. В настоящия момент продължава работата си като част от екипа на Клиника по Неврология и Медицина на съня на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София. Професионалните интереси на д-р Петрова са в областта на лечението на мозъчен инсулт, електромиография и нарушения на съня. Д-р Петрова е член на Българския лекарски съюз, Българското дружество по Неврология, Българско дружество по Сомнология.

За нас

„Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“ е модерна многопрофилна болница, специализирана в най-авангардните методи за диагностика, ендоваскуларно и хирургично лечение на всички сърдечно-съдови заболявания. Медицинската апаратура, последна дума на техниката, съчетана с уменията и опита на нашите специалисти, гарантира най-високо качество на медицинските услуги, а подходът към нашите пациенти доизгражда образа ни на „Болница от Бъдещето”.


Адрес

Бул. Никола Й. Вапцаров 51Б София, България


Уебсайт

https://www.tokudabolnica.bg/

Свържи се с болницата в Healee и питай лекарите за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.