Свали Healee

Райна Матева

Психология

Hour Space - Общество за психология и психотерапия

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Райна Матева е специалист клиничен невропсихолог в София с над 14 години опит в Неврологични и Психиатрични клиники в България и чужбина. Провежда консултации, терапия и диагностика на когнитивни и личностови разстройства. Преминала е qEEG (Quantitative Electroencephalography) тренинг. Завършва Магистърска степен по Психология във Великотърновски университет “Св. Св.“ Кирил и Методий“ през 2002 г. В периода 2002-2007 г. специализира Клинична психология в Медицински университет Варна и придобива научна степен Специалист (DClinPsych). Между 2015 г. и 2016 г. специализира Клинична Невропсихология към Медицински университет София. Допълнителни квалификации - Член на Дружество на Психолозите в България; - Chartered Psychologist of The British Psychological Society (CPsychol); - Member of Malta Union of Professional Psychologists (MUPP) / Certified Supervisor - MUPP; - Свободен докторант - Катедра по Нервни болести към МБАЛ Александровска / PhD Training - University Hospital Aleksandrovska; - Владее английски, руски и малтийски език. От 2010 г. Райна Матева работи като клиничен невропсихолог в Малта. Преподавател и външен супервайзор е в Катедра по Психология към Малтийски университет. Участвала е в програма за обмен на опит в Клиника по Неврология - UCL Institute of Neurology London и Люксембург. Към момента има самостоятелна практика в София.