Свали Healee

д-р Гюрай Ходжев

Анестезиология

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Гюрай Ходжев е специалист анестезиолог-реаниматор. През 1983 г. завършва висше медицинско образование във ВМИ Пловдив. В следващите години работи по разпределение като лекар в Бърза медицинска помощ в гр. Кърджали. През 1987 г. защитава специалност Анестезиология и реанимация. След конкурсен изпит е назначен на редовно място в Клиниката по анестезиология, реанимация и интензивна терапия КАРИТ в Медицински университет Пловдив. В периода от 1987 до 1998 г. се занимава активно с лечебна и преподавателска дейност. Съосновател е на Клиниката по анестезиология, реанимация и интензивна терапия КАРИТ, открита през 1987 г. в новопостроения Хирургичен блок на бъдещата болница - УМБАЛ Св. Георги, Пловдив. През 1998 г. кандидатства като анестезиолог - реаниматор в Universal Group - Немска болница в Истанбул, Турция, където работи до завръщането си в България през 2005 г. В тези години осъществява лечебна дейност и реализира професионални контакти в редица от известните болници в Истанбул - Американска болница, болниците „Аджъбадем”, „Флорънс Найнтингейл” , Дж. Ф. Кенеди” и др. След успешно положени държавни изпити, защитава българската си медицинска диплома и в Република Турция. От 2005 г. по покана на управлението на новосъздадената болница МБАЛ Каспела Пловдив, започва работа като анестезиолог – реаниматор, където упражнява професията си до 2014-та година включително, като съосновател и ръководител на Отделението по анестезиология и реанимация. От 2014 г. работи като завеждащ анестезиологичното отделение на МБАЛ Св. Козма и Дамян Пловдив, където продължава да работи като анестезиолог и досега. През близо 40 - годишния си трудов стаж като анестезиолог и реаниматор участва активно в оперативни екипи по обща хирургия, неврохирургия, УНГ, пластична хирургия и др. От 2010 г. д-р Гюрай Ходжев е официален представител на веригата от болници и медицинския университет на Здравна организация „ACIBADEM” в Република Турция - водеща частна институция в областта на здравеопазването в южната ни съседка. Активно работи за разширяване на медицинските и професионални връзки между лечебните заведения в състава на Здравна организация „ACIBADEM” и тези в България. Участва в процеса на подготовка, сключването и реализацията на редица договори за съвместна дейност и сътрудничество между отделните болници, включително и с най-голямата болница на територията на България - УМБАЛ Св. Георги Пловдив. Чрез централния си офис, позициониран в гр. Пловдив и регионалните - в градовете София и Варна, както и чрез новосъздаващия се в Свиленград, д-р Гюрай Ходжев ежедневно консултира и насочва български пациенти, нуждаещи се от квалифицирана диагностика и лечение към болниците на Здравна организация „ACIBADEM” на територията на България и вТурция. С работата си подпомага и трасира пътя за осъществяване на първите стъпки в сътрудничеството между Медицински Университет - Пловдив и Медицински Университет на Здравна организация „ACIBADEM”, Турция. В резултат от тази съвместна работа между двете висши учебни заведения, започва дългосрочна размяна на студенти и специализанти по програмата Еразъм и е създаден „Симулационен обучителен център“ към Медицински университет Пловдив. От 2016 г. д-р Гюрай С. Ходжев представлява болниците АДЖИБАДЕМ МБАЛ ТОКУДА - гр. София, АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Онкологичен център – гр. София, АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК Сърдечно-съдов център – гр. София и оказва съдействие за записване на часове за прегледи, всички видове изследвания, специални изследвания на Костна суинтиграфия, РЕТ-СТ, РЕТ-СТ с Ga68 и консултации по Здравна каса и/или платени прегледи.