Геновева Георгиева

Психология

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Геновева Георгиева е специалист по психологично консултиране. В своята практика провежда онлайн консултации, които съчетава с практическа част включвайки иновативни методи, която е персонално подбрана и съобразена с личността и подпомага работния процес, неговата ефективност и резултатност. За целта използва различни видове психологически техники, методики, упражнения, предизвикателства и психотестове. Подхожда индивидуално към всяка личност и предоставя един по-различен поглед към психологията и емоционалния свят на човек. Професионалните ѝ интереси и основни направления на дейността ѝ са: - личностно развитие и самоусъвършенстване; - затруднения в междуличностните взаимоотношения; - трудности в общуването и себереализация; развитие на личностен потенциал и вътрешни ресурси; - психично здраве и емоционална интелигентност; - поставяне на здравословни граници и отстояване на себе си; - повишаване на увереността, самочувствието и позитивната самооценка; - баланс между мъжка и женска енергия, както и работа с мъжки и женски архетипи; - себепознание и изграждане на безусловна обич към себе си; - кариерно ориентиране и професионално развитие; - справяне със стреса и напрежението; подпомагане за преодоляване на екзистенциални кризи и житейски трудности, загуби и промени; - преодоляване на страха и притеснението от шофиране и т.н. Психолог Геновева Георгиева работи при спазване на етичните принципи на професията и гарантира пълна конфиденциалност. Образование Завършва с отличие бакалавърска степен по специалност Психология през 2013 г. с професионална квалификация за преподавател по психология и логика, философия, етика и право. Има завършена и магистърска степен по специалност Психологично консултиране във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Квалификации - Към момента провежда личен опит в Когнитивно-поведенческа школа, Институт за екология на мисленето; - Обучение в Международна асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи; - Обучение във Варненски затвор чрез Главна дирекция Изпълнение на наказанията; - Семинар Работа с деца и младежи от етническите малцинства; - Тренинг Развитие на умения за говорене пред публика и преодоляване на комуникативното безпокойство; - Методология за създаване на програми за профилактика на здравето; - Социална психология на наркозависимостта в студентска среда; - Семинар Приложения на НЛП. Биография Към момента психолог Геновева Георгиева има самостоятелна практика, лектор е в център за професионално обучение, както и психолог в психологическа лаборатория във Варна за психологически изследвания на професионални шофьори и лица с отнети свидетелства за управление на МПС.