Свали Healee

д-р Бисер Макелов

Ортопедия и травматология

Медицински център "Сано"

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Образование: 1997г. - придобива образователна степен Магистър по медицина - Тракийски университет, гр. Стара Загора. 2004г. - придобива специализация по ортопедия и травматология. Професионален опит: Октомври, 1997г. – Април, 1999г. – МБАЛ - Нова Загора - терапевт. Януари, 1999г. – до настоящия момент - МБАЛ - "Проф. Ст. Киркович" АД - гр. Стара Загора - ортопед-травматолог. Ноември 2009г. - заместник-предсеседател на Борда на Директорите на МБАЛ АД - Стара Загора. Специализации и следдипломни обучения: Март, 2000г. – AO Курс по оперативно лечение на фрактурите, София, Директор на курса – Проф. д-р Герт Мур, Проф. П.Тивчев Януари, 2001г. – Залцбург – "Корнел семинар по костно – ставна хирургия –Първично Ендопротезиране на Големи стави - тазобедрена, колянна, раменна,глезенна" .Директор на семинара – Thomas P. SCULKO,M.D., Болница по специална хирургия, Ню Йорк, САЩ. Януари 2002г. – Февруари 2003г. – Специализация по съдова хирургия, Клиника по специална хирургия, Тракийски университет, Стара Загора, ръководител –Доц. д-р Т.Кавръков, д.м. Май 2003г. – "Двуполюсно протезиране на тазобедрена става", Тракийски университет, Стара Загора, ръководител на курса –Доц. д-р В.Васев, д.м. Април 2005г. – "Артроскопска реконструкция на предна кръстна връзка", СБАЛОТ-Горна баня, София, ръководител на курса – Д-р Хр. Мазнейков. Май 2005г. – "Ревизонно ендопротезиране на тазобедрената става", Клиника по ортопедия и травматология, Университетска болница – София, ръководител - Проф. Тивчев , д.м. Ноември 2005г – Залцбург – WEILL Cornell Семинар "Костно-ставна хирургия - Ревизионно ендопротезиране на колянна и тазобедрена става", директор на курса - Russsell E Windsor, M.D. Болница по специална хирургия - HSS, N.Y. Декември 2006г. – WEILL - Cornell Семинар,Zalzburg "Костно-ставна хирургия, Total hip, knee,shoulder arthroplasty, Revision hip and knee arthroplasty", директор на курса –Mathias Bostrom, M.D.,HSS,N,Y. Април 2007г. – София, България "АО КУРС :ADVANCES IN Fracture Management". Медицински университет – гр. София - Факултет по Обществено здраве - "Здравен мениджмънт" - Научен ръководител - Проф. д-р К. Чамов, д.м.