Свали Healee

Петър Шопов

Клинична генетика, Биотехнологии

Петър Шопов е биотехнолог и специалист в областта на Молекулярната диагностика и генетичните изследвания. Извършва медико-научни и генетични консултации със специалисти в областта на психиатрията, онкологията, пренаталната грижа. Образование Завършва биотехнологии в Софийски университет "Св. Климент Охридски" с основни дисциплини по Човешка Генетика, Молекулярна биология, Органична химия, Биотехнологии на първични и вторични метаболити, Биохимия, Физиология на човека и животните, Клетъчна биология и клетъчни култури. Допълнителни квалификации Успешно завършени курсове по: - Биостатистика I и II; - Биоинформатика и изчислителни системи в биологията; - Информационни системи в здравеопазването; - Компютърно-подпомогнат лекарствен дизайн. Биография От 2014 г. Петър Шопов работи в сферата на генетичните тестове и диагностика. Започва с Неинвазивна пренатална диагноситка (Пренатест) като преминава обучения и посещава редица конгреси по акушерство и гинекология. Ежедневно комуникира и обменя опит с специалисти от лабораторията на Lifecodexx и практикуващи гинеколози. В последствие поема поста на Проектен мениджър онкология и натрупва опит в областта на туморното-профилиране, наследствената предразположеност към онкологични заболявания и съпътстващата диагностика. От 2018 г. е медико научна връзка за Фармакогенетичния панел GenPro, приложим в сферата на психичното и емоционално здраве.

Нашата компания НМ Дженомикс е насочена към въвеждане на най-нови медицински технологии в интерес на пациента. Предоставяйки иновативни медицински продукти и услуги с най-високо качество, ние се стремим да осигурим на нашите клиенти достъп до най-високите стандарти в здравеопазването. Дейността на компанията е фокусирана в интегриране на българския пазар на утвърдени в световен мащаб генетични изследвания в сферата на пренаталното проследяване, изследвания за проследяване и оценка ефективността на терапия при пациенти с онкологични заболявания и психиатрични изследвания. - Първият неинвазивен тест за хромозомни аномалии на плода Prenatest (Пренатест), тестът, на който се довериха най-много български семейства-вече над 3 000; - Първият и единствен тест за мониториране и оценяване на ефекта от химиотерапия на солидни тумори, чрез броене и анализ на свободно циркулиращи туморни клетки Maintrac; - Първият неинвазивен пренатален тест за широк спектър генетични аномалии на плода GeneSafe (Джийн Сейф). Нашата мисия е да даваме възможност на българските пациенти да правят модерни молекулярно-генетични изследвания, извършвани във високо технологични лаборатории в целия свят, на базата на които могат да се вземат персонализирани по-добри решения за здравето.


Адрес

ул. Бачо Киро 47, София


Уебсайт

https://nmgenomix.com/

Свържи се с болницата в Healee и питай лекарите за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.