Ивет Прокопова

Психология

Психодраматична работилница

Този лекар не е активен в Healee

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

Биография

Ивет Прокопова е клиничен психолог. Работи в кабинет в София, като част от екип на дългогодишни специалисти терапевти и обучители в сферата на психологичното консултиране и терапия. Провежда сесии със заявки от страна на клиента за различни трудности в личния, социален или професионален живот. В работата си прилага терапевтични техники от психодрама, психодинамично интервю, кризисни интервенции, мотивационно интервюиране и други, в зависимост от индивидуалните нужди на всеки клиент. Предлага възможност за сесии на английски език. Образование Завършва бакалавърска степен по Психология в СУ "Св. Климент Охридски". Има придобита магистърска степен в специалности Трудова и организационна психология и Клинична психология. Квалификации - Участие в специализирани конференции и семинари на местно и международно ниво; - Психодинамично интервю; - Психодрама; - Мотивационно интервюиране; - Сертификати за работа със специализирани (структурирани и проективни) методики за изследване на когнитивни способности и личност; - Член в Дружество на психолозите в България. Биография. Ивет Прокопова работи като клиничен психолог в ДПБ "Св. Успение Богородично", където развива професионалния си опит в клинично-диагностичната работа с пациенти във връзка с текущо психометрично тестиране, психологични изследвания за нуждите на ТЕЛК, както и при изготвяне на комплексни съдебно-психолого-психиатрични експертизи. Има опит в трудово-организационната психология и работа в групи. В индивидуалната си практика в Психодраматична работилница консултира клиенти със заявки за трудности в различни сфери на живота.