Ганка Христева

Логопедия

Спектър Център - Пловдив

Този лекар не е активен в Healee

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

Биография

Ганка Атанасова Христева е бакалавър по “Специална педагогика“, с две специализации „Логопедия“ и „Педагогика за деца с ум. изостаналост“ и магистър по „Специална педагогика“ със специализация “Логопедия“. Професионалният й път минава през ПУ “Стефан Караджа“ - гр. Пловдив, Дневен център за деца с увреждания към КСУ“Олга Скобелева“-гр. Пловдив и СУ“Христо Г.Данов“ - гр.Пловдив, където работи като възпитател в начален етап, логопед и ресурсен учител. Логопед Христева участва в Екипа за комплексна психолого - педагогическа оценка към РУО - гр. Пловдив, работи като хоноруван преподавател към ПУ “Пайсии Хилендарски“, като води текущата и държавната практика на студентите по “Специална педагогика“. В практически план логопед Христева подпомага деца със специални образователни потребности с обучения по система "Монтесори", "PECS", "Сензорна терапия" и „Релационна психомоторика”. • от 2015г. Логопед и специален педагог в ДТК Спектър • 2016 - 2018г. Ресурсен учител в СУ“Христо Г.Данов“ - гр.Пловдив • 2009 - 2016г. Логопед в дневен център за деца с увреждания към КСУ“Олга Скобелева“-гр. Пловдив • 1999 - 2009г. Възпитател в начален етап и учител в прогимназиален етап в ПУ “Стефан Караджа“ - гр. Пловдив