Гергана Адамска

Психология

Психотерапевтичен кабинет Гергана Адамска

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Гергана Адамска е психолог и психотерапевт в София и Стара Загора с 7 години опит. Предлага професионална подкрепа и консултация на деца, юноши и възрастни при тежки зависимости, тревожни разстройства, депресивни състояния, травми и проблеми с развитието на личността. Работи и с жертви на домашно насилие и трафик на хора. Образование Завършва магистърска степен по специалност Психология и психопатология на развитието във Варненски свободен университет Черноризец Храбър и специалност Ресурсно подпомагане в Нов български университет София. Квалификации - Основен консултант в Световната Асоциация за позитивна транскултурна психотерапия; - Трафик на хора – идентификация, последици, мерки за закрила и превенция - асоциация Деметра; - Правата на децата в цифрова среда и практики по превенция на насилието – Държавна агенция за закрила на детето; - Формиране на личността и социална интелигентност – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; - Продължава професионалното си развитие в Positive psychotherapy; - Участие в национални и международни конгреси и семинари по специалността. Биография Гергана Адамска е работила като психолог в 20-то ОУ Тодор Минков София. Към момента работи като психолог във 2-ро ОУ П. Р. Славейков Стара Загора. Към момента развива своята самостоятелна практика.