МДЦ Превентика е първият център за превантивна медицина в България. Основна задача на екипа от здравни експерти е да утвърди превенцията като ключов елемент за здравето на пациентите. Предлага се иновативно решение с фокус върху превенцията. Това включва задълбочен анализ и оценка на рисковите фактори и тяхното ограничаване на базата на дългосрочна персонализирана стратегия за здравето. Тя е фокусирана както върху лечение, така и върху промяната на начина на живот и придобиване на полезни навици, целящи систематична грижа за здравето. В МДЦ Превентика функционират кабинети в следните области: - Ендокринология; - Дентална медицина: парадонтология, естетична стоматология, протетична стоматология и хирургична стоматология; - Неврология; - Гинекология; - Кардиология; - Детска неврология; - Мамология; - Гастроентерология; - Урология; - Пулмология; - Офталмология; - Психология. МДЦ Превентика разполага с високотехнологично оборудване от последно поколение и съвременни методи за диагностика и лечение като: - Ехографи последно поколение; - Автоматизиран ултразвуков скрининг на гърдата; - Колпоскоп; - ЕКГ Холтер; - Спирометрър; - Аудиометър; - Флексибилен видео ларингоскоп; - Остеоденситометър; - Микроскоп; - Тонометър; - Авторефрактокератометър; - Периметър; - Офталмоскоп; - Електрокоагулатор; - Дерматоскоп; - Дентално оборудване; - Дентален Кугел; - Дигиталендентален панорамен рентгенов апарат 3D PAN-Ceph. В МДЦ Превентика се извършват следните изследвания: - Ехографски изслевания; - Кардио-пулмонален тест; - Автоматизиран ултразвуков скрининг на гърдите; - Поставяне на холтери; - Спирометрия; - Остеоденситометрия; - АГ прегледи и изследвания; - Офтамологични изследвания.


Адрес

р-н Витоша, ул. Донка Ушлинова 2, вх. 4


Уебсайт

preventica.bg

Свържи се с болницата в Healee и питай лекарите за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.