Кристиана Стефанова

Психология

Кристиана Стефанова е психолог и сертифициран хипнотерапевт към Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия в София. Специалист е при работа със страхове, фобии, тревожност, депресия, житейски кризи, психосоматични заболявания, психологични блокажи, проблеми със забременяване, зависимости, разстройства на храненето, паник атаки, бърнаут, влошено качество на съня, междуличностни конфликти и проблеми в партньорството, подобряване на ефективността, концентрацията и постиженията в професионален план и при спортисти, повишаване на качеството на живот и удовлетвореност. Автор е на статии с психологическа насоченост и е лектор и водещ в различни уъркшопи и групи за усъвършенстване. Кристиана Стефанова не консултира деца. Образование Завършва магистърска програма по специалност Психология. Квалификации - Сертифициран специалист по метода хипнораждане към американско дружество Hypnobabies; - Хипнотерапия, когнитивно поведенческа терапия, арт терапия, психодрама; - Член на Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия. Биография От 2022 г. Кристиана Стефанова е част от екипа специалисти на МДЦ Превентика София.

д-р Христо Иванов, дм

Клинична генетика, Медицинска генетика, 11 години опит

Д-р Христо Иванов, дм e специалист генетик в Пловдив и София с над 11 години медицински опит. Извършва генетични консултации на жени преди и по време на бременност, както и на пациенти с наследствена предразположеност към различни заболявания, включително рак. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2012 г. и има придобита специалност Медицинска генетика. През 2016 г. придобива научно образователна степен "доктор" по генетика с дисертация на тема: Анализ на експресионния профил на протеин кодиращи гени при пациенти с разстройство от аутистичния спектър посредством високо специфичен количествен RT-PCR. Квалификации - Редица сертификационни курсове: Нутригеномика: Генетично тестване за персонализирано хранене към организацията Dietitians of Canada; работа с дигитален дроплет ddPCR Qx200 AutoDG Biorad; работа с Real-Time PCR с апарат CFX96 на Biorad; работа с NGS платформа на MiSeq; - Курс: Training for advance high-specialized intervention in ocnogenetics; - Член на Българско дружество по генетика и геномика на човека; - Международни научни проекти: Как онкогенетиката предсказва и образова; - Персонализирана иновативна медицина, свързани с медицинската генетика и персонализираната медицина. Биография От 2015 г. е асистент в Катедра педиатрия и медицинска генетика на Медицински университет Пловдив, а през 2017 г. става главен асистент. Към момента е част и от екипа специалисти на МДЦ Превентика.

МДЦ Превентика е първият център за превантивна медицина в България. Основна задача на екипа от здравни експерти е да утвърди превенцията като ключов елемент за здравето на пациентите. Предлага се иновативно решение с фокус върху превенцията. Това включва задълбочен анализ и оценка на рисковите фактори и тяхното ограничаване на базата на дългосрочна персонализирана стратегия за здравето. Тя е фокусирана както върху лечение, така и върху промяната на начина на живот и придобиване на полезни навици, целящи систематична грижа за здравето. В МДЦ Превентика функционират кабинети в следните области: - Ендокринология; - Дентална медицина: парадонтология, естетична стоматология, протетична стоматология и хирургична стоматология; - Неврология; - Гинекология; - Кардиология; - Детска неврология; - Мамология; - Гастроентерология; - Урология; - Пулмология; - Офталмология; - Психология. МДЦ Превентика разполага с високотехнологично оборудване от последно поколение и съвременни методи за диагностика и лечение като: - Ехографи последно поколение; - Автоматизиран ултразвуков скрининг на гърдата; - Колпоскоп; - ЕКГ Холтер; - Спирометрър; - Аудиометър; - Флексибилен видео ларингоскоп; - Остеоденситометър; - Микроскоп; - Тонометър; - Авторефрактокератометър; - Периметър; - Офталмоскоп; - Електрокоагулатор; - Дерматоскоп; - Дентално оборудване; - Дентален Кугел; - Дигиталендентален панорамен рентгенов апарат 3D PAN-Ceph. В МДЦ Превентика се извършват следните изследвания: - Ехографски изслевания; - Кардио-пулмонален тест; - Автоматизиран ултразвуков скрининг на гърдите; - Поставяне на холтери; - Спирометрия; - Остеоденситометрия; - АГ прегледи и изследвания; - Офтамологични изследвания.


Адрес

р-н Витоша, ул. Донка Ушлинова 2, вх. 4


Уебсайт

preventica.bg

Свържи се с болницата в Healee и питай лекарите за симптоми и оплаквания, споделяй здравни данни, снимки, лабораторни резултати. Получи консултация и насоки за лечение.

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    Лекарят ще ти изпрати покана за плащане преди платена консултация.

  • Без предварително плащане

    Ще бъдеш таксуван само след като лекарят изпрати покана за плащане и отговори на запитването ти.