проф. Акад. Екатерина Титянова

Неврология, Neurosonology, Stroke, Neurorehabilitation, Gait, Autonomic Nervous System, Orthostatic Intolerance

ВМА София

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Акад. проф. д-р Екатерина Титянова e професор по неврология, доктор на медицинските науки, академик на Българската академия на науките и изкуствата, академик на Обществената академия за наука, образование, култура и академик на Сръбската кралска академия. Възпитаник е на Висшия медицински университет София. Специализирала е в престижни медицински университети в Австрия, САЩ, Мексико, Германия и Финландия. Ръководител е на Клиника „Функционална диагностика на нервната система“ във Военномедицинска академия София. Основател е на дисиплината „Нервни болести“, основоположник и дългогодишен ръководител на катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Специалист е по-здравен мениджмънт. Външен експерт e на Европейската комисия, Министерството на здравеопазването, Националната агенция за оценка и акредитация при Министерски съвет и Националната здравноосигурителна каса. Член е на изпълнителния комитет на групата по невросонология и представител за България по програмите за следдипломно обучение по неврология към Световната федерация по неврология. Учредител и председател е на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика и е създател на Българска школа по невросонология. Световен експерт е по мозъчни инсулти. Автор и съавтор е на над 250 научни публикации, включително монографии и учебници. Главен редактор е на двуезичното научно списание „Невросонология и мозъчна хемодинамика“, което е международно реферирано. Член е на редакционните колегии на списанията “Neurosonology” (Япония), “Archivos de Neurociencias” (Мексико), “Oruen” и др. Носител е на наградата „Питагор 2018“ на Министерството на образованието и науката за цялостен принос в развитието на науката и на други престижни награди и отличия. Медицински дейности за пациенти: • Прегледи и консултации в областта на неврологията • Консултации и експертни становища по документи • Видеовръзка с пациента и неговите близки • Мултимодална ултразвукова диагностика на нервната система – изследване на мозъчни съдове, мозъчен паренхим, око, зрителен нерв, мускули и периферни нерви • Онлайн оценка на записи от ултразвукови изследвания на нервната система • Оценка на потенциала за неврорехабилитация • Съставяне на индивидуална програма за ежедневна неврорехабилитация в домашни условия, съобразена с обективните възможности и реалните потребности на болния • Изследване на равновесието и походката и съставяне на програма за възстановяване • Изследване на ортостатичната авторегулация и нейната роля за равновесието при преминаване от легнало в изправено положение • Изследване на автономната нервна система • Други дейности, произтичащи от нуждите на пациента