д-р Диян Ганев

Обща медицина, Вътрешни болести, Ковид-19 консултация

ВМА София; МЦ Лора Позитано

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Диян Ганев е лекар в София, член на Столичната лекарска колегия. Извършва консултации на пациенти в остра фаза на SARS COVID-19 инфекция и т. нар. „дълъг“ КОВИД. Извършва консултации в оплаквания свързани с дихателна, отделителната, стомашночревна система, както и такива свързани с инфекциозни заболявания. В началото на кариерата си д-р Ганев работи в сферата на тъканното инженерство. Организира научни събития с фокус върху модерни методи на лечение в специалности като ендокринология и неврология. В последствие участва в основаването на международна организация за регенеративна медицина, където автоложни продукти се използват за лечение на ортопедични, урологични, гинекологични, дерматологични и други заболявания. От март 2020 г. активно се включва в борбата срещу КОВИД-19 пандемията в голямо столично лечебно заведение, където придобива опит. Преглежда по предварителен график в МЦ Лора Позитано, онлайн или видео консултация. Допълнителни умения: ✅ Поставяне на уретрален катетър ✅ Поставяне на венозна система ✅ Мускулна инжекция ✅ Шев на малка рана ---------- Dr. Diyan Ganev is a doctor in Sofia, a member of the Sofia Medical College. Provides consultations to patients in the acute phase of SARS COVID-19 infection and the so-called "long" KOVID. Provides consultations in complaints related to the respiratory, urinary, gastrointestinal system. as well as those related to infectious diseases. At the beginning of his career Dr. Ganev worked in the field of tissue engineering. Organizes scientific events with a focus on modern methods of treatment in specialties such as endocrinology and neurology. Subsequently, he participated in the founding of the International Organization for Regenerative Medicine, where autologous products are used to treat orthopedic, urological, gynecological, dermatological and other diseases. Since March 2020, he has been actively involved in the fight against KOVID-19 pandemic in a large medical institution in Sofia, where he is gaining experience. Examined according to a preliminary schedule at the Laura Positano Medical Center.