Венета Георгиева

Психотерапия

Психотерапевтичен кабинет Венета Георгиева

Започни онлайн консултацияЗапази час за преглед

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Венета Георгиева е психотерапевт под супервизия в София. Консултира в областта на позитивната психотерапия. Обучава се в майсторско ниво към Дружество по позитивна психотерапия в България. В практиката си комбинира различни похвати и работи със състояния като: - Ежедневни трудности; - Социална тревожност; - Проблеми във взаимоотношенията; - Ниска самооценка; - Психосоматични симптоми; - Колебания в настроението; Позитивната психотерапия се фокусира върху индивидуалните силни страни и качества на хората и насърчава тяхното развитие в посока, която би повлияла положително на живота им. Вместо да се съсредоточава само върху симптомите, позитивната психотерапия помага да се преоткрият вътрешните ресурси за справяне и да се постигнат по-удовлетворяващи резултати. Венета Георгиева консултира възрастни и деца. Образование Завършва магистърско обучение по специалност Човешки ресурси и към момента е студент в магистърска програма по специалност Психология във ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Продължава обучението си в психотерапевтична школа, майсторско ниво, като е дипломиран базов консултант по Позитивна психотерапия. Квалификации - Участие в различни обучения, семинари и работилници по специалността; - СДО Психотерапия в детско-юношеската възраст към Медицински университет Пловдив; - СДО Психология и психотерапия на кризисните състояния“ - Медицински университет, Пловдив; - Обучения: Личностни разстройства; Основи на психотерапията; Схема терапия; Работа с метафорични карти - Course: Tools to Prevent and Combat Violence against LGBTI+ Children and Youth -Universitat de Girona, Spain. Биография Към момента Венета Георгиева развива своята индивидуална практика в София.