д-р Огнян Трендафилов

Психиатрия

ADHD Кабинет (Синдром на Дефицит на Вниманието и Хиперактивност)

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Огнян Трендафилов е специалист психиатър във Варна. Извършва: - Диганостика и терапия на ADHD (Синдром на Дефицит на Вниманието и Хиперактивност) при възрастни. Това състояние е значително подценено и недобре обхванато от здравната система в България. Приема се, че симптомите затихват с израстване на детето, но в действителност един голям процент от пациентите продължават да страдат и като възрастни. Честотата на ADHD e 3-4% (>18 годишни, като при деца дори е два пъти по-често срещано), което го прави често срещано състояние. За съжаление, ADHD се пропуска или симптомите се приемат за проява на други заболявания, което води и до грешна терапия, и като резултат - липсата на подобрение при пациента. Медикаментозната терапия на ADHD доказано води до значително подобрение на качеството на живот; - Перинатални психични състояния - тревожност, депресия, натрапливи мисли. Д-р Трендафилов е преминал курс на обучение във Великобритания (сертификат) TavistockClinic за медикаментозна терапия при посочените състояния при бременни и родилки. Фармакологичната терапия е обоснована на рандомизирани проучвания, което позволява избор на най-щадящия медикамент, като в същото време се предоставя максимална ефективност спрямо симптомите; - Посттравматични стрес разстройства - изключителен опит с възрасти, които страдат от преживени травми не само като деца, но и в по-късна възраст; - Личностни разстройства - емоционално нестабилно личностно разстройство. Доказан метод на лечение е вид интервенция, наречена диалектична психотерапия. Разбира се, при необходимост се изписва и фармакотерапия; - Депресия, мисли за самоубийство (моля, забележете, след оценка на риска е възможно насочване за болнично лечение); -Налудни разстройства.