Свали Healee

д-р Венета Стоева

Диетология

ДКЦ Ритъм ТР гр. Стара Загора

Започни онлайн консултация

Как да направиш онлайн консултация през телефон?

Свали Healee от App Store или Google Play, безплатно

Регистрирай се и намери своя лекар

Задай въпрос и получи отговор от лекаря

  • Платена консултация

    За да започнеш консултация с този лекар, трябва предварително да платиш пълната цена на консултацията.

Биография

Д-р Венета Стоева е диетолог в Стара Загора с над 30 години опит. ОБРАЗОВАНИЕ Завършва Държавна медицинска академия "И. Мечников" през 1973 г. Специализира Хигиена на хранене в Медицински университет София през 1986 г. —УДОСТОВЕРЕНИЕ от НЦООЗ- София за курс от СЗО за обучители "Кърмене и здарвословно хранене на бременни и кърмещи жени" —УДОСТОВЕРЕНИЕ от НЦООЗ- София за курс "Съвременни проблеми в храненето на децата от 3 до 7 години в България,стратегии и практичеки подходи" —УДОСТОВЕРЕНИЕ от НЦООЗ- София за курс "Ръководител екип относно провеждане на национално проучване на храненето на кърмачета и малките деца до 5 годишна възраст и отглеждането им в семейството —УДОСТОВЕРЕНИЕ от НЦООЗ- София за курс "Ръководител екип относно провеждане на национално епидимиологично проучване"Мониторинг на хранителния прием и антропометричния статус на населението" —УДОСТОВЕРЕНИЕ от НЦООЗ- София за курс "Обществено здравеопазване базирано на доказателства, профилактика на хроничните неинфекциозни болести" —СЕРТИФИКАТ от ХЕИ- Стара Загора за участие в Семинар на регионалната програма за обучение/RTP/на TAIEX, Генерална дирекция "Разширяване", Европейска комисия на тема: " Законодателството на ЕС относно безопаността на храните и практичеки аспекти на прилагането му в българките производствени предприятия" —УДОСТОВЕРЕНИЕ от НЦООЗ- София за курс " Повишаване профеионалната компетентност в лечението на тютюневата зависимост" —СЕРТИФИКАТ от Regional Alcohol and Drug Program OSI Budapest- New York STEFAN BATORY FOUNDATION,Poland " Злоупотреба с алкохол и наркотици: психологични и социални последици в семеен аспект" —CERTIFY the Regional Training Programme /RTP/ workshop of the European Commission DG Enlanrgement- TAIEX in Co-operation with Ministry of Environment and Waters of Bulgaria on " Implementation of the Integrated Pollution Prevention and Control Legislation: responsibility of the competent au thorities and the idustrial operators" —Участие в VIII Национален конгрес по хранене с международно участие с два доклада на тема: "Храната част от живота на тийнейджърите. Организирано хранене на учениците- тенденции 1997-2006 г. Стара Загора " и "Храненето основа в ежедневното общуване с децата на възраст 3-7 години в детските градини в гр. Стара Загора" —Участие в ІV Национална конференция по хранене София,ВМА 30-31 октомври 2008 г.Основна тема на конференцията: „Нови храни, хранителни добавки и медикаменти в превенция и лечение на съвременните болести” —Участие в 8-ми Международен симпозиум по затлъстяване и съпътстващите го заболявания-Албена' 2009 г. /21-23.05.2009г./-организатор BASORD/Българска асоциация за изучаване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания " акд. Т.Ташев"