Personalized Demo

Dr Tihomir Mustakov

Pediatrics, Allergology, Covid-19 consultation

Кабинет д-р Мустаков

Start online consultation

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your doctor

Ask a question and get doctor's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this doctor, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Тихомир Мустаков е специалист алерголог и педиатър. Завършва Медицинска академия София през 1988г. Призната специалност по педиатрия от 1998 г. и по алергология - от 2000 г. Обучение по алергология: Клиника по алергология, Университетска болница Грьонинген, Холандия – между 1994 и 1995г. Международни курсове по алергология на EAACI: Бялисток (Полша, 1998 г), Ферара (Италия, 1999 г). Професионален опит Работил като педиатър в Регионалан болница Самоков и ДО на III-та Поликлиника, София. От 1992 г. до момента работи в УМБАЛ "Александровска" - Клиника по алергология и клинична имунология, старши асистент, детско-юношески кабинет и има частна практика от 1992 г. Научна работа Над 30 съобщения, публикации и резюмета, участие в 2 монографии в областта на патофизиологията и лечението на алергичните болести в детската възраст. Участие в множество национални и международни алергологични конгреси и конференции. Чужди езици Английски - свободно, писмено и говоримо; Руски, Френски, Фламандски - ползуване на литература. Членство в организации Български лекарски съюз (от 1991). Научно дружество по алергология и клинична имунология - България (от 1992). Асоциация “Астма” (от 1992). Европейска Академия по Алергология и Клинична Имунология (от 1993). Българо-Холандска Алумни Асоциация (председател) (от 1997). Европейско Респираторно Дружество (от 2001).