Personalized Demo

Dr Daniela Mileva-Nikolova, MD

Primary care

Индивидуална практика д-р Милева-Николова

Start online consultationBook an appointment

How to get online consultation via Healee app

Download Healee on the App Store or Google Play

Sign up and find your provider

Ask a question and get provider's answer

  • Paid consultation

    To start a consultation with this provider, you need to pay the total consultation price in advance.

About

Д-р Даниела Милева-Николова, дм е семеен лекар в Пловдив с над 10 години опит. Извършва прегледи на възрастни, насочване за консултация с друг специалист, лечение на редица заболявания. Д-р Милева-Николова записва нови пациенти. Образование Завършва Медицински университет Пловдив през 2010 г. Своята специалност Обща медицина придобива през 2016 г. През 2017 г. придобива образователна и научна степен Доктор по медицина със защитена дисертация на тема: ''Полиморбидност в общата медицинска практика''. Квалификации - Член на Български лекарски съюз, Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България и Сдружение на обучители и изследователи в България по Обща медицина; - Участие в национални конгреси и семинари по специалността. Биография От 2010 г. д-р Милева-Николова работи като общопрактикуващ лекар в Здраве11 АИППМП ЕООД намиращ се в МЦ Хипократ-H.